🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Речник

Езотерика

Езотерика, от гръцки: „насочен навътре"; означава учение или тайно учение, което не е достъпно за външните, а само за избран кръг от хора. Такива общности се отличават с няколко общи черти.

1. Традиция: ученията и практикуваните в общността ритуали, предавани през вековете от учител на учител в една непрекъсната верига, имат за свой автор една мистична личност.

2. Аркандисциплина, или задължение за пазене на тайната: първоначално мълчанието за всичко чуто и видяно било съществен признак на езотериката.

3. Инициация, или посвещение: приемането в езотетрична група се предхожда от период на проверка, съответно себепроверка, в който новият член под ръководството на учител или гуру и откъснат от досегашната си среда трябва да преживее емоционално и лично знанието на общността и нейната мистерия. През този изпитателен срок новакът (неофитът) трябва да се подложи на известни практики като пост, отказ от сън, транс или дори да приема дроги, за да преживее видения. Инициацията може да се разбира и като процес на пречистване, след приключването на който новакът се чувства като „новороден", „пробуден" или „зрящ".

4. Инструкция, или наставление: сега учителят запознава посветения с последните тайни на учението.

5. Ритуал, или символично действие: практиките на езотеричната общност крият зад своята външна форма един вътрешен смисъл, който е разбираем само за посветените.

Основни източници на традиционната езотерика са мъдрите учения на Изтока (Индуизъм, Будизъм и др.) и на Запада, които възхождат към гърците (Гностика, Кабала, Мистика). Но и племената от Океания (Кахуна), Африка и аборигенното население на Южна и Северна Америка (Индианци) имат древно тайно знание, което съвременната езотерика открива. Съвременната езотерика, която цени по-малко пазенето на тайната, така че по-скоро би трябвало да бъде наречена екзотерика, свързва източните и западните мъдри учения с познанията на модерната психология и особено с ученията на Юнг. Нейна заявена цел е себепознанието, съответно себеоткриването, което човекът постига чрез осъзнаване на скритите душевни части (Сянка). Една такава промяна на съзнанието, която обхваща възможно най-голям брой хора, би трябвало да породи нова духовност и нов светоглед.

Рейтинг:
2.0/5 на базата на 1 оценка

Отзиви

Коментирай
loading...