Назад до Речник

Александър Аксаков

Александър Аксаков  (1832- 1903), руски държавник, лекар и спиритист, който от 1855 проявява интерес към паранормалните явления. Тъй като руската цензура не позволява издаване на трудове върху спиритизма, той премества полето на своята дейност в Германия, където в 1874 основава списанието Псюхише Щудиен. В1890 публикува основното си произведение Анимизъм и спиритизъм, в което преди всичко отблъсква атаките на противниците си (Едуард Хартман). При това става дума и за въпроса как трябва да се тълкуват паранормалните способности на медиумите. Едуард Хартман ги свежда до хипнотичното въздействие, което един такъв медиум упражнява върху присъстващите на сеанс. Човек възприема това, което му внушава медиумът. Ако обаче на едно такова събрание се появи дух, който има тяло, тогава според Хартман това се основава на чисто въображение. Духовете, които са фотографирани още тогава, са според него резултат от психичната сила на медиума. Аксаковупреква привържениците на тази теория, че потъпкват научните принципи, ако обясняват един такъв феномен по различен начин. При изследването на паранормалните явления трябва да се изхожда на първо място от естествената и най-близка до ума причина. За да се изтълкуват по-добре тези явления, Аксаков ги разделя на три групи:

1. Елементарни медиумни феномени (местене на маси и съобщения чрез почукване и пр.). В тези случаи личността на медиума участва по обичаен и естествен начин.

2. Анимистични феномени (пренасяне на мисли, телекинеза). Те се основават на психичната сила на медиума.

3. Спиритистични феномени. Те се отличават от паранормалните явления по интелектуалното си съдържание. При тях може да се докаже, че става дума за съобщения, които далеч надхвърлят знанията на медиума и присъстващите. В тези редки случаи според него трябва да се изхожда от това, че са участвали духове.

Рейтинг:

Свързани продукти

Отзиви

Коментирай
loading...