🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Крион

Крион: Земята в коридора на Реалността

Крион. Фрагмент от Прекия Ченълинг в Рига на 22.04.12

На 22 април бе изпълнена основната работа. Състоя се активация на вече построения Портал и Земята мина през този Портал в този Коридор на Реалността, чиято програма отговаря на нашия собствен избор и на Плана на Бога-Творец на Вселената.

Предлагаме на вашето внимание фрагмент от Прекия ченълинг на Крион (чрез Марина Шулц), състоял се на 22 април 2012 година в Рига. На него присъстваха 135 въплътени Сътрудници на Светлината. По време на ченълинга бе проведена междупространствена планетарна работа на Семейството на Светлината под ръководството на Крион.

«Да, мое семейство, именно за Възнесението става дума. Дълго мислих какво да подготвя за нашата среща. Имах различни варианти, които обсъждах с моята сътрудничка, а тя молеше да съобщя още и още детайли за Възнесението. И как различните варианти на Възнесение се отличават един от друг. Но ченълингът бе определен за този момент, в който бе нужно да се помогне на самата Земя да влезе в Коридора на Реалността, новата реалност, избран от вас на ниво на вашите Висши «АЗ» и утвърден от Бог-Твореца. Това току що го чухте. Искам да ви разкажа за това по-подробно и да извърша с вас тази планетарна работа, към която сега ви призовавам. Нека това да стане с вашата добра воля.

Обединете се със своите Висши «АЗ» и почувствайте пълната топлота и любов, която се лее от тях. Сега, както никога до този момент, те очакват пробуждането на земните личности, които те одухотворяват. Както никога искат да им шепнете, да им казвате, че ги обичате, че сте щастливи, че имате възможност да се съедините с тях, а не просто да знаете за своята Божествена Същност. Да, тя е тук, тя е с вас сега, до вас, около вас, вътре във вас. Та вие самите сега сте пълната си Божествена половина.

И ето, в това пълно осъзнаване нека да свършим работата, за чиято сложност няма да говорим. И ако ви се предлага да я изпълните, а по-точно да я свършите, то тя ви е напълно по възможностите. А сега искам да ме слушате внимателно, но при това нека всяка дума на Крион да минава през вас с намерение Земята да се включи в този Портал, който ще я преведе по време на нашата работа в новия Коридор на Реалността. А накрая ще изпълним и втория етап на работата.

И така, какъв е този нов Коридор на Реалността и защо не трябва да грешим на този кръстопът? За това иска да ви разкаже Крион.

При първата Хармоничната Конвергенция с планетата Земя през 1987 година ние измерихме вибрациите на планетата като не се надявахме особено, че ще се повишат и че планетата ще може да продължи към Великия Експеримент, към отмяна на дуалността, по новия път. Но хората заявиха своето желание. И по време на Хармоничната Конвергенция през август 1987 година ние записахме на Галактическия Съвет на Федерацията на Свободните Светове: Земята е готова, Земята започва да повишава своите вибрации и за това помага цялото човечество на Земята. Това означава, че на Земята и на човечеството, както и на всички форми на живот на планетата, предстои да изберат своя по-нататъшен път, когато бъде отменен експериментът с дуалността.

А признавайки, че планетата повишава своите вибрации, ние самите засвидетелстваме, че експериментът с дуалността е към своя край. Да, официално това ви бе съобщено през февруари 2012 година, но аз още през 2010 година говорих, че експериментът с дуалността е завършен. И предупреждавах  какъв път и какво развитие се очертават по-нататък. Много бе казано досега и любознателните умове вече трябва да са успели да съставят тази програма за развитие.  Но тези, които са в контакт с Висшия «АЗ», са могли просто да изслушат разказа на своите Висши «АЗ» за това, което предстои да се върши по-нататък.

В края на 1987 година на Галактическия Съвет на Федерацията на Свободните Светове протече доста бурно обсъждане  по какъв път да продължи планетата.  Естествено много светове, планети, които са минавали през Възнесение и то по различни програми (не мислете, че програмата може да бъде само една, само думата е една – Възнесение), предлагаха свои варианти и своята помощ. Помощ, между другото, и сега не ви е отказана за избрания от вас вариант. Много галактически и вселенски сили се насочват към Земята, а някои са непосредствено на Земята, в това число и във въплътен вид, за да ви помагат за новия път.

И така, бяха обсъдени няколко програми, но после бе поставен най-голям акцент на три програми. И сега ще ви разкажа, кои две бяха отхвърлени от вас, мили мои, именно от вас, защото имаше представители на вашите Висши «АЗ» на този Съвет. Всички говориха за Възнесение, но първият вариант предлагаше Възнесение само за  доста подготвените в духовно отношение хора. Тези хора, Сътрудници на Светлината с голям опит, съумели да повишат вибрацията си в момента на Възнесението, щяха да се възнесат с телата си, като принципно оставят зад себе си цялото останало население на Земята без друга възможност за Възнесение. Какво щеше да се случи с тези души? Естествено душите нямаше да загинат, но щеше да им бъде предложено да отидат в други светове с подобна плътност, такава плътност, в която вие сега се намирате в четириизмерността. Щеше да им се наложи да напуснат планетата, вероятно за да  минат отново през опитността на дуалността, а може би да излязат от нея, но към други светове. Какво според вас не достигаше на тази програма? Защо я отхвърлихте?  Защото такъв вид Възнесение би отрязал висшите измерения, които би открила планетата във физическия свят, в който вие сега живеете. Но това не е само вид триизмерност (говорим за четириизмерност, като прибавим времето), има и второ измерение, и първо измерение! Това са светове с още по-голяма плътност, където се трудят пак ваши аспекти, драги ангели. И аз за това много подробно разказвах и ви говорих, че някога, изпратени там, за да изучите материята на плътните светове на своите аспекти, вие им обещахте, че няма да преминете през Възнесение, докато не ги повдигнете от плътните светове. Те и заради вас събираха тази опитност. Дори и сега да не си давате сметка за това кои са те, как са се трудили и как вие сте получавали тази опитност. Но вашите Висши «АЗ» прекрасно знаят това. Ето това бе първият вариант за Възнесение – той отрязваше физическия свят и всички елементи на физическия свят. И този вариант не ви хареса, когато течеше обсъждането на Съвета на Федерацията.

Според втория вариант Възнесението щяха да успеят да преминат повечето човешки души. Значително повече. Това вече беше хубаво. Но те щяха да го преминат, оставяйки физическите си тела, т.е. Възнесение с физическите тела просто нямаше да има. Тогава повечето души щяха да успеят да преминат в 5-то или дори в по-високо измерение, но тези, които нямаше да преминат точно както в 1-вия вариант, щяха да бъдат длъжни да напуснат планетата. Но вариант без Възнесение с тела вас отново не ви устройваше, защото в него пак имаше отрицатели страни. Що се отнася до физическия свят, елементите на физическия свят, всичко щеше да бъде точно както в 1-вия вариант – физическият свят бе напълно отрязан. Тези два варианта способстваха за много голям разлом във вашия живот в периода на Възнесението.

Вие сега си задавате въпроси: как ще се възнасяме, какво ще стане с нашите жилища, с нашето недвижимо имущество, изобщо какво ще се случи с природата, която толкова обичаме, как ще се случи всичко това? Какво ще се случи там все още не е ясно, а какво ще се случи тук? Ние сега се трудим, изграждаме нещо, планираме нови проекти, усъвършенстваме живота си, доколкото днешните условия го позволяват. А има още по-големи планове, глобални планове. Как, те ще бъдат просто отрязани? Скъпи ангели, искам да ви утеша. Този вариант бе отхвърлен от вас в края на 1987 година. И вие синтезирахте възможностите на 1-вия и 2-рия вариант и предложихте свой вариант за Възнесение на планетата с целия планетарен живот. Именно за това сега ще си поговорим подробно. И именно този вариант и точно тази Програма, с която ще се изпълни новия Коридор на Реалността, в който искаме да устремим планетата. Вие искате да устремите планетата, защото отдавна сте го решили, още преди края на дуалността, на последния й етап вие вече заработвахте новия път. И много елементи на този  ваш нов път вече са налице, изпълнени или заложени глобални проекти, касаещи тази нова реалност.

Какво предложихте и какво беше прието на Съвета на Федерацията на Свободните Светове? Вие предложихте друг начин за Възнесение. Вие предложихте смесен начин: първо, част от хората да могат да се възнесат с телата си, а друга част да се възнесат без физическите тела. За да се възнесат всички души, които пожелаят да се възнесат. За да не бъдат поставени душите в условия на принуда да си тръгнат за по-нататъшно развитие в други светове, на други планети. И вероятно да чакат доста дълго да им бъде подбран свят с подходяща плътност и живот, които да приличат на условията на Земята. Да, това беше първото ви предложение. Какво предложихте после? Вие не искахте физическият свят да се погуби, желаехте плавен преход на всички форми на живот на планетата в новите измерения. Искахте да изпълните своето обещание, дадено на вашите аспекти, отишли да събират опит в плътната материя, т.е. във 2-рото измерение, в 3-тото измерение и даже в 1-вото измерение. Длъжен съм да ви кажа: вие много добре знаехте, че ако в 1-вото измерение се достигне до най-ниските поднива, да ги обозначим условно с 0,1, то това е точката на връзка с Централното Духовно Слънце. Този точка е аналогична на 13-тото измерение. Вие го знаехте, скъпи ангели, затова не искахте да губите тези ниски измерения и плътни слоеве на материята. Тогава вие предложихте следния вариант. Предложихте животът да премине постепенно в 5-то измерение и в другите по-високи измерения. Предложихте вариант за постепенно преплитане на измеренията. Този вариант сега наричаме 4-5-4. И именно тези хора, които посочих за първопроходци на миналите беседи, се явяват, а не ще се явяват, подчертавам вече се явяват тези, които ще отговарят за каналите, каналите на прехода от 4-тото измерение в 5-тото и обратно. Това са каналите за прехода на хората, това са каналите, където се срещат измеренията, това са порталите, които ще позволят повдигането нагоре, право в 5-то измерение на вашите аспекти, които са завършили, още веднъж подчертавам, завършили своя опит и своите програми в 3-тото и 2-рото измерение. И такава работа по повдигането на тези същности вече върви и тук, в залата има хора, които подпомагат това и се явяват част от тази  програма. Аз ги приветствам и им благодаря, че извършват тази работа.

И така вие предложихте свързване на измеренията. И то вече се случва, скъпи мои ангели. Вие вече го изпълнявате. Казвам ви, има хора, които вече създават тези канали. Длъжен съм да кажа, че моята сътрудничка, която сега предава думите ми също се занимава с това всеки ден. И казва, че й е много приятно да се качва в 5-тото измерение и да се връща обратно. Е, добре, просто искам да кажа, че такива хора вече има много. По този начин вие предложихте толкова комплексна програма, каквато не е имало в нито един свят на нито една планета. И тя беше утвърдена. Галактическият Съвет на Федерацията на Свободните Светове я прие, утвърди и, както вече казах, вие вече започнахте да я изпълнявате дори до там, че официално бяха отменени условията на вашия живот в дуалността. Следователно трябва да продължим да следваме тази програма.

И сега вие навярно си задавате въпроси: но защо при все, че сме започнали да изпълняваме тази програма, възниква някакъв кръстопът, защо трябва да се полагат усилия, за да попадне Земята на точно този, избран от нас, път, ако всъщност вече сме свършили част от работата? Уместни, законни въпроси, скъпи ангели мои. Затова работим ние с вас днес. И разсъждаваме по тази много интересна и жизнено важна тема. Да, моята сътрудничка правилно ви направи сравнение с обикновен път, с път, който имате във физическия си план. Междувременно вие се движите заедно с планетата по този път, който беше определен от старата програма, Програмата на Експеримента, програмата на дуалността, извършвайки необходимите преобразования, за да тръгнете по новия път. И действително сега Земята се приближи до този важен пространствено-временен кръстопът. Защо е този кръстопът? И защо говоря за това, че ако сгрешите на този кръстопът, ще трябва да се върнете точно като земен водач. Да се върнете назад, отново да се насочите, да можете да разгледате някакви карти или пътеводители, да осъзнаете защо се е случила тази грешка и отново да тръгнете, за да преодолеете този кръстопът и да попаднете в нужния Коридор на Реалността, който да ви позволи да продължите вече започнатата от вас програма за излизане от експеримента на дуалността. Или както понякога я наричаме постекспериментална програма. Да, защото отхвърлените от вас две програми, които бяха предложени, реално съществуват, никой не ги е неутрализирал! Това е опитност на други светове. Има ги и те ще бъдат на този кръстопът. Въпреки че вие не ги избрахте. Именно затова сме тук днес. Именно заради това ще тече напрегната работа в продължение на два месеца, за да се даде възможност на Земята не само да попадне в нужния Коридор на Реалността, но с голяма скорост, уверено да се устреми по този Коридор. Сега бих искал с вас, съдействайки ви, да свършим тази много важна работа. В какво се заключава тя? Вече е построен от Сътрудниците на Светлината, въплътени и невъплътени, Портал, който свързва стария ви път с новия пространствен Коридор – този Портал засега само е подготвен за работа, но още не е активиран. Той е запечатан с огнени енергии и очаква своя час, който трябва да настъпи сега. И всички земляни сега синхронно, с наша помощ, ще се включат във вашата работа, скъпи мои. Те ще се включат във вашата работа.

Сега се обърнете към вашите висши «АЗ» и нека те ви кажат, че Крион ви говори истината, че всичко действително е точно така. И че е дошъл важният миг, в който вие ще можете да формулирате, всеки със свои думи, намерението за активиране на Портала. Ние с вас започваме активацията на вече построения Портал. Призовавам ви да изкажете намерение за активация на Портала, който ще позволи на планетата Земя заедно с целия планетарен живот да премине по Коридора на реалността, който отразява програмата за вашето Възнесение. Уникалната програма за вашето Възнесение, избрана от вас самите на нивото на вашите висши «АЗ» и утвърдена от Бога-Творец.

Почувствайте как оживява Порталът. Как се разтваря. Как идват свежи енергии. Вижте и защитата му. Тя не допуска никой до този Портал. А вие си мислите, че никой не иска да попречи на вашия път? Искат, но ние и тях не допускаме. Затова не бива да има никакъв страх в сърцата ви. Създадената защита е много силна. Вие току-що почистихте Земята, украсихте я, подарихте цветята на своите сърца на Гайа. Обърнете се към Гайа. Кажете й колко я обичате и колко искате тя меко, плавно да мине през този Портал. Тя просто полита, почувствайте го. На първо място Тя е изпълнена с радост. Радостта е естествена. Хората, нейните родни деца, започват да я създават осъзнато в контакт със своите висши «АЗ». Тя се устремява към Портала. Почувствайте леко ли минава или не. Изпратете й любов. Това е най-важното сега. Изпратете й любов. Тя се радва. Тя обича децата си. Тя също ви изпраща любов. Гайа буквално ви обгръща със своята Любов. А сега почувствайте, че вие вече влязохте с нея в този Портал. Вижте, на всеки зад гърба има крила, те се разтварят и вие внимателно носите Земята в ръцете си. А Тя се радва. Нека радостта да изпълни сърцата на всички хора на Земята. Изпратете любов и радост към всяка форма на планетарния живот, за тях това също е много, много важно сега.

Вижте колко много Светлина! Порталът постоянно се преобразява. Той се изпълва с все повече Светлина. И качеството на Светлината в него се променя. Светлината идва с все по-високи вибрации. Колко е прекрасно! Порталът все повече и повече разтваря обятията си. Успявате, ангели мои златни. Успявате! Вие сега плувате заедно с Гайа на космически кораб, на който има много, много ангелски криле. Прекрасно. Поздравявам ви!

А сега настъпва решаващият момент. Моментът е наистина решаващ! Защото Порталът започва да се разтваря в новия Коридор на Реалността. Изразете сега намерение Земята осезателно да премине в избрания от вас Коридор на Реалността. Подчертайте това в своето намерение: ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС Коридор на Реалността. Важно е. Погледнете, Порталът сякаш се засмуква от този космически коридор и за Земята вече няма никакви препятствия. Носете я ангели, носете я! Вашите криле стават все по-големи и по-големи и светят все по-ярко. И обърнете внимание – от всички части на Вселената към вас бързат такива ангелски крила – различни същества, вие всички сте крилати. Чуйте музиката на сферите! Тя звучеше през цялото време, но сега се променя. Променя се цветът й, тембърът й. Изчезва напрежението. Всичко започва да се успокоява. Колко добре премина всичко. Призовете сега всички хора на Земята да се устремят единно с вас. Това е много важно за планетата.

И не забравяйте още нещо да свършите. Крион ви разказа, че вашето Висше «АЗ» има много частици, въплътени на земния план. И ако сега работите толкова близо с вашето Висше «АЗ», това означава, че всички частици на вашето Висше «АЗ» са с вас сега, и затова броят на присъстващите в залата може смело да бъде умножен по седем, а може и на повече. Защото структурата на Висшето «АЗ» съвсем не е линейна. Това е една сложна, клетъчна структура. И сега от вашата осезателна работа с вашите Висши «АЗ» зависи колко клетки от вашето Висше «АЗ» се активизират, което означава, че всички те сега са разтворили крила и заедно с вас носят Земята в Портала, а от него в Коридора на Новата Реалност.

Е, ангели златни мои, ние с вас изпълнихме най-важната работа. Благодаря ви от името на Съвета на Федерациите на Свободните Светове. Благодаря ви от името на всички сили в Космоса. Защото Земята влезе в избрания от вас Коридор. Наистина е така. И вие го осъществихте!

Повярвайте в силите си. Най-накрая повярвайте, че вие сте Творци на живота си. Вие сте Творци на Космоса. И вие имате това право. Вие вече трябва да започнете да разбирате, че не просто сте прозрели своята божествена същност и можете да бъдете приети в семейството на Галактическия разум. Да, някога дълго ви говорихме така, беше необходимо за вашето прозрение, но сега вече трябва да ви кажа, че човечеството на Земята представлява само по себе си уникална раса хора и вие трябва да знаете за това. И да се носите по живота именно така. Вие не просто извършихте експеримента на тази планета с изключителна сложност и интерес. Вие не просто избрахте свой висш и уникален начин за Възнесение, който обезателно ще осъществите, никакво съмнение няма в това. Но вие самите израствате в новата космическа раса хора, която ще твори нови Вселени. Ще твори нови светове – големи и малки. И ще дава на целия свят съвършено нова опитност, която преди никой друг не е имал. И ваша отличителна черта завинаги ще бъде, че ще вървите по неизследвани пътища, а не по предлагани утъпкани пътечки. Това е прекрасно! И много се цени в Космоса. Вие сами поискахте да сте такива, да станете такива и вие ставате такива. Уверявам ви в това, че всичко ще приключи така, както сте го замислили.

Космосът сега ви приветства с потоци от светлина и се надява всеки от вас да ги усети и види. И аз ви поздравявам и благодаря от името на всички. Всички Учители са с вас. Почувствайте Гайа, нейното сърце. Усетете как свободно започна да диша тя. Как започна да се разширява, да се разуплътнява. На нея й е много по-леко в новия Коридор на Реалността. Много по-леко. Но защо, ще попитате вие, ако сме изпълнили тази работа, цялата работа е планирана за два месеца? Защо е така? Скъпи мои, вие трябва да устремите с определена скорост планетата по този Коридор. Така трябва, за да остане след това този кръстопът много зад вас и вашата планета, за да не ви пречи повече нищо. И ето това ускорение, това устремяване ще осъществяваме до месец юни. Вероятно до 10-ти, или до слънцестоенето, но не по-късно от 21 юни. Ние ще ви призоваваме за тази работа и ще ви даваме точни указания как и какво да правите. Но най-важното бе свършено днес. Нека да благодарим и на тези хора на планетата, които днес работиха в синхрон с вас. Много от тях в действителност не знаеха темата на своята работа. Имаме много сътрудници, които просто приемат послания или може да се каже импулс за работа. Чувстват, че са длъжни да приемат енергията, да я усилят и да я изпратят в необходимата посока; или да направят някаква медитация. И такива хора и днес ни помагат и са помагали. Да, направихме това, приключихме и сега, въздъхвайки облекчено, бих искал да преминем към темата за Възнесението...»

В края на ченълинга думите на Гайа:

«Аз ви обичам, деца Мои! Вие сте толкова добри Ангели! Да, Аз влязох в новия Коридор на Реалността. Много ви моля – работете в бъдеще за укрепване на съвместния ни път. Ние победихме. И това ви го казвам аз, ГАЙА! »

Информацията бе подготвена за публикуване от Светлана Драчева, Сергей Канашевский, Марина Шулц

Превод: Десислава Иванова

Рейтинг:

Отзиви

Анонимен
Благодаря на всички Светли Души!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...