Назад до Крион

Крион: Ще се видим на екватора

  1. Крион: Ще се видим на екватора
  2. Овладяване на многоизмерността
  3. Как да осъществим този преход
  4. Подготовка за Втората Хармонична Конвергенция
  5. Инструкции за първи етап на акция Среща на екватора
  6. Инструкции за втори етап на акция Среща на екватора

КРИОН чрез Марина Шулц, Латвия, и Сергей Канашевски, Русия.

07/11/2012

Мили мои хора на планетата на Синия Пламък! Аз доста отдавна така ви наричам, но осъзнавате ли вие какъв дълбок смисъл влагам всеки път, когато ползвам тези слова? Та нали вашата прекрасна планета неслучайно започва да променя своя облик, който в продължение на много хилядолетия, по вашето линейно време, е бил неизменно тъмен, а за някои звездни системи – даже съвършено невидим. А сега тя, вашата прекрасна Гея, набира силата на Синия Пламък! И това е прекрасно! Само че набират ли своята светоносност хората на планетата Земя? Започваме нашия разговор именно с тази тема.

Мили Мои Ангели! Вие и с това обръщение към вас вече свикнахте – правилно обръщение! Но то не просто сгрява вашите души, то задължава и призовава към реална отговорност за всички процеси, протичащи на Земята и със Земята – следователно и с вас лично. Неведнъж говорихме за това, как самите вие влияете на всички планетарни процеси. Вашите Духовни Учители многократно ви съобщаваха, че е необходимо да излезете от старите мисловни модели и да се издигнете на нови нива на вселенското творение. За настоящия ви живот това означава следното. Вие носите отговорността за построяването, сътворението на новия живот на планетата!

Вие, мои скъпи хора!

Позволете на Крион да ви разкаже за ситуацията във вашия свят. На планетата на Синия Пламък протичат не просто сериозни, а свръх сериозни изменения, осъществява се глобално пренастройване на цялата планетарна структура. Това ви е известно от различните Духовни източници, не само от Крион. А как иначе да изведем планетата и целия живот на нея на нова фаза на съществуване и глобални еволюционни промени? Всичко сега се развива с много голяма скорост. Тези промени бяха планирани и активно се осъществяват от 1987 година. Но всички процеси на този етап достигнаха своя апогей след обявяването на решението на Галактическия Съвет на Федерацията на Свободните Светове за прекратяване на Експеримента с дуалността на вашата планета. По това време голям брой хора вече водеха подготовка по усъвършенстване на живота в условията на НОВИТЕ енергии. И тази работа постепенно прерасна в множество планетарни проекти и програми, насочени към сътворение на НОВИЯ СВЯТ.

А сега позволете на Крион да направи безпристрастен анализ на енергийното състояние на самото човечество, със старанието на което беше изпълнен грандиозния космически Експеримент. Това могъщо в цялото си разнообразие човечество, което сега трябва активно да излезе от старите енергии и да предприеме решителни мерки по посока на подреждане на своето съществуване на планетата в новите условия, с новите програми за развитие, които нямат нищо общо с програмите на дуалността.

Ще започна с това, че повечето Сътрудници на Светлината не разбират или дори НЕ ПРИЕМАТ факта, че дуалността ви е напълно отстранена! Въпреки че дойде време, в което Вие, като Духовен авангард на човечеството, нямате право дори мислено да вземате участие в тази стара програма! Разбира се, аз добре осъзнавам, че много зависи от хората, на които сте поверили, по наложилите се дуални традиции, контрола над своя живот. Крион прекрасно осъзнава, че на планетата все още действат и не искат да се предадат правителство в сянка и други сили на задържането. Но всичко това не може повече да оправдава вашето присъствие в старите енергии! Експериментът на дуалността реално приключи! ОТСЕГА НАТАТЪК ВИЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОИТЕ МНОГОИЗМЕРНИ СПОСОБНОСТИ! И тези възможности стават все повече. Осъзнайте това! Вече не съществува необходимостта за разделение и ограничение! Вие можете още сега да се обърнете към пълно Единение и така да изградите своя нов живот. Вашите мисли, вашата настройка реално определят бъдещето наовечеството и вашето собствено бъдеще.

Сега нашият разговор влиза в решаващата си фаза. Нека подробно да разгледаме как хората свалят оковите на дуалността. Този разговор е не само уместен, а навременен, като никога. Крион много моли хората, които смятат, че са Работници на Светлината, и всички тези, които вървят по пътя на Духовно развитие, в хода на разговора ни да анализират своето състояние, както и своите действия в указаната посока.

Да, сложна задача – изход от дуалността. Трудностите на пост експерименталния период са големи. Само че едно от заветните желания на Семейството на Светлината сега – да видят радост у хората, е причинено от отмяната на многовековния, нелек Експеримент. Но тази радост отсъства у много, много Работници на Светлината!!! А всъщност се случи събитието, което вие чакахте от 1987 година. Това събитие СЕ СЛУЧИ. Но можеше и да не се случи! Моля обърнете внимание на тези думи на Крион.

И второ, което е много важно за Работниците на Светлината: наличие на ясна Програма как да се изведе своя „Аз" от дуалността. Да, да, да, именно Програма! И съвсем не е задължително да я имате в напечатан вид. Всеки я оформя, както пожелае. Но по-добре и по-ефективно от всичко е да се изкаже сериозно космическо Намерение за това, че вие желаете да излезете от дуалността с всички произтичащи за вас и планетата последствия. Естествено, последствията са прекрасни по своите характеристики. Приемете тази форма на преход от дуалността към системата на Единение. Работниците на Светлината вече добре знаят как Вселената откликва моментално на изказано Намерение. Веднага започват да работят Групи за Подкрепа, които помагат да се реализира замисленото и изразеното. Ако не изкажете чисто намерение за излизане от дуалността, вие се лишавате от важни съюзници и от големия отряд от многоизмерни Помощници.

Рейтинг:

Отзиви

Анонимен
Мили приятели,наистина не е лесно човек да изостави старите стереотипи на мислене и живот като цяло.Но ние българите сме едни от най-подготвените народи за този процес към Новия живот благодарение на Великия Учител Беинса от Сириус.Мили братя и сестри,обърнете се към Словото на Великия Учител и ще си помогнете в този преход!Да живеем във Виделината!
Коментирай
loading...