🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Крион

Крион: Кармата

Ченълинг на живо от 22 март, Дел Мар, Калифорния:

Поздравления! Аз съм Крион от магнитната служба. Сега говоря на моя партньор. Винаги съм достъпен за вас така, както съм достъпен за всеки човек по всяко време.

Много и велики са качествата на цвета, който носите. Онези, които ви гледат в съвършена любов като мен, ви виждат в цялото ви великолепие. Всички ви признават за такива, каквито действително сте: онези, които са избрали трудния път, които са избрали да бъдат в урок на Планетата на свободния избор, защото не всички планети са такива. Вашите цветове разкриват голяма част от истинската ви същност. Вие нямате представа, че аз, Крион, седя в краката ви в служба, и че вие сте въздигнатите. Знайте, че сте обичани от всички нас и че познаваме по име всеки един от вас.

Въпреки че всичко това е скрито от вас в урок, съществува пълна "искра на разбиране", която се запалва за вас като човешки същества, когато се събуждате всяка сутрин. От състоянието на най-дълбок сън до пълното събуждане вие често долавяте усещането за спомен - чувство, което не можете да обясните. Съществува един миг, когато си спомняте кои сте всъщност... всеки Божи ден, докато съществувате на планетата. Вашият "илюзорен аз" се вълнува от сънувания през нощта "сън", който си е струвало да запомните, защото е бил свързан с мир и прекрасни усещания, но който не можете да извикате с пълна яснота. Това е типично за всички хора. Сигурно сте го изпитвали и сте се питали какво представлява.

Ние, посветените на служенето, сме многобройни. Ако преброите хората в тази стая, ще трябва да ги умножите по 8, за да добиете вярна представа за съществата, които са "наистина" тук сега... но двамата или тримата, които познавате най-добре, са били с вас от раждането ви и дойдоха с вас, когато пристигнахте. Те знаят името ви. Те са зачислени към вас и са в очакване да творят заедно с вас, когато сте готови. След малко ще се спра по-подробно на това.

Нека ви обясня как действа всичко това, скъпи мои, защото макар да имате пълно познание за това, за което ще говоря, то все още остава забулено и скрито за мнозина от вас. За начинаещите - искам да знаете точно кой ви говори сега. Това не е човекът, който седи пред вас. Вие слушате превод на думите на Духа. Аз съм Крион. Никога не съм бил в урок. Дойдох в отговор на вашата работа. Представлявам всичко, което спада към Духа: онези, които са били тук и онези, които не са, и онези, които ще бъдат. Представлявам силата на Любовта, която е от Слънцето вътре в Слънцето. Аз съм Любов, както и вие, когато не сте тук. Вие ме познавате и аз ви познавам. Виждам вашите договори и пътища съвсем ясно и обичам всеки един от вас, по име. Вие седите пред мен в различни нива на просветление и разбиране, но със съзнанието, че тук има по нещо за всеки един от вас. На всички ви нося добри новини. Пак повтарям, вие идвате на това събиране по определена причина и Вселената уважава вашето намерение. Някои от вас са дошли от любопитство, а някои от чиста нужда, някои са тук дори от отчаяние. Обичани сте безмерно. Това, което имаме за вас почти надхвърля представите ви.

Всеки един от вас по договор и по свое съгласие е идвал тук много пъти. Чрез инкарнациите се раждате на тази планета, умирате на тази планета и се завръщате отново и така създавате енергия, която ние наричаме карма. Кармата се разиграва и изпълнява безброй пъти и се превръща в набор от инструкции или "правила на играта" за това как ще протече следващият ви живот. Отличителните черти, които носите сега като хора, които овладяват урок на Земята, са пряко следствие от нещата, които са се случили в миналото. Казвам ви тези неща, защото е необходимо да знаете, че този "двигател" на кармата е най-важната причина да сте тук. Защото това е училището, в което сте попаднали, за да преодолеете атрибутите на миналите прераждания.

Всеки енергиен атрибут на кармата е като страховит черен балон, създаден специално за вас, така че да можете да минавате през него или да влизате вътре в него. Ние (от моята страна на воала) наричаме тези черни балони "илюзии", защото те могат да ви се явяват облечени в страх и ужас или в тревога. Но те лесно могат да се избягват и "пукат" и изчезват като тънките обвивки, каквито всъщност са. Във вътрешността на всеки един от тях има награда, която сияе ярко и се разкрива при по-внимателен поглед. А наградата става ваша, ако влезете вътре в балона и се изправите срещу заблудата. Наградата представлява овладяването на урока или кармата, която се разпръсва и изчезва завинаги от житейските ви уроци. В процеса на разпръсването се освобождава енергия, която се е съхранявала за тази цел. Крайният резултат е свобода за вас и трансформиране на негативното в позитивно за планетата, следователно повишаване на вибрация. Виждате ли как планетата е нищо без вас? Тя е само арена, предоставена за вашата кармична работа и сега тази арена се променя, за да позволи разгръщането на силата.

Нека да обясня по-подробно тези илюзорни страхове. Всички те са директно свързани с начина, по който сте живяли в миналите си инкарнации: дали сте били мъж или жена, дали сте били агресивни или пасивни, какво сте правили, докато сте били тук, как сте умрели и взаимодействието с другите хора в урок около вас. Скъпи мои, ето истината, която трябва да приемете в сърцата си: Вселената не съди и не преценява нищо, което сте направили. Тя не съди и  не преценява никоя от постъпките ви, защото вие сте частици от Бог, които ходят по Земята в урок и сте отговорни за себе си, и за системата на кармата за всичко, което се случва съвсем уместно. Всичко, каквото правите обаче, има последствие. Това няма нищо общо с причината и следствието или с вината и наказанието. Няма подобно нещо в кармичния двигател на живота ви, защото Вселената е буквална и възприема постъпките ви или като уроци, или като постановка за нови уроци за учене, като и двата вида генерират някаква енергия.

Нека ви обясня с любов как трябва да възприемате тези заблуди на страха, които са типично ваши. Дори в тази инкарнация, изражението на този живот, много от вас носят страх от случили се неща, но не мотат да ги обяснят рационално. Тук влизат най-различни страхове: страх от самотата, страх от изоставяне, страх от боледуване, страх от неуспех, страх от собствената ви смърт, всички те са заблуди. Особено последният. Страхът от смъртта е толкова здраво вкоренен във всички вас, че е изключително труден за преодоляване. Така и трябва да бъде, защото ако можехте да видите тази илюзия в цялата несъстоятелност, определено щяхте да влезете в нея, а това не би допринесло за мисията ви тук.

Някои от страховете, които носите със себе си също са много реални за вас. Какво трябва да направите със страха, който изпитвате от онези в живота ви, които са ви навредили? Какво да кажем за гнева, който изпитвате към другите хора и особено към близките си? Вие носите този "багаж" със себе си и той ви кара да действате и да постъпвате по определени начини, а в ретроспекция изглежда така, сякаш той контролира вас. Сигурно се питате какво трябва да направите? Всъщност този страх е един от най-лесните за прогонване. Нека ви обясня.

Искам да разгледам онова, което става действително по отношение на тези страхове на взаимоотношенията, за да ви дам мъдростта на вярната представа за вашата заблуда. Избройте наум хората, които ви вдъхват страх. Представете си ги реални пред себе си. Вземете онези, които са ви навредили в миналото, приближете ги към себе си, погледнете ги, а после ги обикнете заради онези, които са в действителност. Простете им и наблюдавайте какво ще се случи. Не е необходимо те да бъдат лично пред вас, но енергията на кармичния урок ще бъде. Най-напред черният балон ще изчезне. Вие можете да вземете наградата отвътре, а кармата ще бъде освободена... ще изчезне завинаги. Второто нещо, което ще се случи, е, че с разсейването на кармичната енергия тези хора вече няма да имат влияние върху вас. Третото нещо е по-трудно за обяснение, но с изчезването на кармичния атрибут останалите "играчи" на сцената на урока ще променят взаимодействията си с вас от този момент нататък. Дали сте им повлияли? Разбира се. Как е възможно да разберат какво се е случило? Повярвайте ми, онази част от същността им, която е скрита от тях, ще разбере моментално.

Представете си следното: какво ще бъде за вас като родители да обличате страховити костюми, да се появявате пред детето си и нарочно да го плашите отново и отново... с любов, с намерението да го направите по-силно? И никога да не се разкривате! Това ще повлияе на детето ви за цял живот и то ще изпитва "илюзорен страх". Наистина би било много трудно! Всъщност, повечето от вас никога не биха го направили, защото жертвата да гледате страданието на изплашеното си дете е твърде голяма, за да я понесете.

Въпреки това онези на Земята, които са ви навредили най-много, които са ви причинявали скръб, тревога и мъка в отношенията ви, са се съгласили да го направят от чиста любов, по договор с вас преди идването ви. Дори сега те са ваши братя и сестри по дух, макар да не го разкриват, докато сте тук. Когато починете, ще ги видите и ще ги обикнете, защото наистина са изпълнили убедително ролята си. Те ви обичат достатъчно, за да изиграят негативната роля и да ви направят по-силни. Разберете сега любовта, която им е била необходима, за да го направят, и ги обичайте сега заради нея. Несъмнено вие също сте нечий враг, мишена за негативност за нечий чужд урок и на свой ред изпълнявате ролята на лошия. Как ще се почувствате, когато този човек ви прости напълно? Дали ще ви повлияе по някакъв начин? Как ще реагирате? Истината е, че със сигурност ще почувствате събитието, дълбоко в себе си ще усетите успеха, че сте постигнали задачата за негово добро и от този момент нататък ще изпитвате различни чувства към този човек, дори повече никога да не го видите.

Докато правите тези неща, използвайте любовта като източник на сила. Обичайте онези, които ви мразят. Научете се да толерирате нетърпимото. Запазвайте вътрешния си покой тогава, когато наоколо няма покой. Всички тези неща са възможни. Това е ключът към двигателя на кармата. Нещата, които сами сте създали се развалят лесно. Единствено вие притежавате способността да се справите успешно с всяко едно от тях. Изпитанията са създадени, за да бъдат преодолявани. Именно вие сте автор на собствените си изпитания, затова знайте следното: не съществува изпитание, което да е отвъд познанията или способността ви да го преодолеете. Вселената никога няма да ви даде проблем, който няма решение. Това няма да бъде от полза нито за вас, нито за Духа. Това е обещанието на Духа към вас!

Извадете напред другите си страхове и влезте в тях. Наблюдавайте как балоните на кармата се пукат и вземете наградите отвътре. С пълна радост ги внесете в реалността си и ги отхвърлете като илюзиите, които са. Разбийте страховете един по един с целенасоченост, последователност и мъдрост. Говоря истината за тези неща сега, с превод от страна на партньора ми. Знайте, че преводът е правилен, дори когато съм тук да проверявам думите на превода и знайте, че са точни... защото ако не бяха, щях да спра моя партньор и да ви го съобщя.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 5 оценки

Отзиви

Емилия Първанова

Благодаря Ви,За мен беше удоволствие да чета вашите послания!Беше много поучително!Обичам Ви много!

Красимира Ласкаева
Много благодаря за тази информация. Всичко в нея е истинно и мъдро.
evelina
tazi statia naistina e razlichna i mnogo po-tochna ot vsichko koeto sam chela dosega-blagodaria vi
SLAVKA KIRILOVA
BLAGODARIA VIZA IZ4ERPATELNIA OTGOVOR S LUBOV I PRO6KA SE POSTIGA VSI4KO
Стелка Коева
Благодаря,получих изчерпателен отговор на този въпрос, който ме вълнува от много години.Съгласна съм на 100% с обяснението.С любов и прошка се постига всичко в този живот на майката Земя.Сърдечен привет!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...