🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Крион: Ще се видим на екватора

Крион: Ще се видим на екватора

  1. Крион: Ще се видим на екватора
  2. Овладяване на многоизмерността
  3. Как да осъществим този преход
  4. Подготовка за Втората Хармонична Конвергенция
  5. Инструкции за първи етап на акция Среща на екватора
  6. Инструкции за втори етап на акция Среща на екватора

Подготовка за Втората Хармонична Конвергенция

Мили хора от планетата на Синия Пламък! Приближава събитие не просто от планетарно значение, но и от общокосмическо. Важно е хората на Земята да подходят към това събитие не просто с разбиране (вместо със страх), но в оставащите до края на 2012 година дни да станат истински сътворци на Новата Реалност, усъвършенствайки и активизирайки своето майсторство в следващите години.

Вие сте по-близо до началото на Втората Хармонична Конвергенция. Тя започва тази година малко по-рано от планирания срок, а именно на вибрацията 12-12-12 и ще продължи до 24 декември, като ще захване Великия Преход за светлинната зона на вашата галактика на Млечния Път. Защо ви призовавам към особено сътворчество в този период и, разбира се, в предшестващия го? Това е важен период във всеобщия планетарен живот, а не само във вашия, човешкия. Този път Хармоничната Конвергенция ще способства за съвпадението (съчетаването) на космическите параметри на вашата планета (заедно с Луната) с галактическите параметри. Ако през 1987 година на Първата Хармонична Конвергенция се решаваше въпроса за предоставяне на възможност за Земята да се придвижи към края на Експеримента и после към Възнесение, то сега такъв въпрос не стои. Решението ви е съобщено – Експериментът е завършен! Постоянно следим вибрациите на планетата и няма никакво съмнение в това, че Земята, придвижвайки се по Коридора на Новата Реалност, успешно ще премине Галактическото Подравняване и ще тръгне по пътя на Възнесението. Но сега планетата има друга задача – задача за съответствие на тези параметри, до които тя „ще се докосне”, влизайки в светлинната зона на Галактиката след Галактическото Подравняване. И тук е изключително важен балансът на стари и нови енергии на планетата. И ТАКА ДО 21.12.12 Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТСТРАНЯВАНЕТО, НЕУТРАЛИЗАЦИЯТА НА СТАРИТЕ ЕНЕРГИИ. За това е необходимо Сътрудниците на Светлината да изпълнят и колективните акции от планетарен мащаб и да проведат работата по извеждането на старите енергии от своя собствен „Аз”. Много, много важна работа за всеки човек. Зная, че е трудно да се излезе от дуалността. Зная, родни мои. Но това е необходимо. И време за губене повече няма! Хората, които по старому живеят в старите енергии, изострят много процеси на планетата и влошават собственото си състояние, което е много важно не само за тях, но и за цялото човечество. Затова е нужно да се промени баланса на стари и нови енергии и в цялото човешко общество. Предстои ви нелека работа. Но това е велика работа, ВЕЛИЧЕСТВЕН ПРОЦЕС НА РЕАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ТЪМА КЪМ СВЕТЛИНА.

Мили мои хора от планетата на Синия Пламък! Нали желаете вашата планета да заслужи това високо название? От вас зависи колко скоро ще й бъде прикрепен този прекрасен статут.

А сега искам с нещо да ви помогна (многозначителна усмивка на Крион). Не ви ли се струва, че всичко може да стане много лесно и просто? И при това да се включи целия човешки род на тази планета в канала за избавяне от стари енергии? Не отгатнахте ли вече накъде клони Крион? Мисля, че някои Работници на Светлината вече започват да разбират. В ръцете ви сега е най-силният инструмент, с който трябва активно да се учите да работите!

Много от вас вече са построили Огнената система за енергообезпечаване. Такава система има и Гея. Но земната Огнена система, за разлика от вашите още несъвършени системи, набира сила значително по-бързо, особено с идването на Животворящия Огън. И така с какво можете да премахнете старите енергии, енергиите на дуалността? Именно със Животворящия Огън. Не е нужно много време, за да се изпълни това. Но трябва да се заемете с това съвсем сериозно. Как? Може чрез Многослойните Торове на своята Огнена система, ако е достатъчно работоспособна, но може да се използва и планетарната Огнена система. Системата за Огнено енергообезпечаване може много!

Пред Семейството на Светлината сега стои сериозна задача, свързана с неутрализацията и извеждането от планетата на негативната, дуална, стара енергия, НАТРУПВАНА ЗА ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА. Ние не можем да я вземем със себе си в Единния Портал, който ще бъде създаден след отварянето на дванадесетте звездни врати. НЕ МОЖЕМ ДА Я ПРЕВЕДЕМ В ТАКЪВ ОБЕМ ПО КОРИДОРА НА РЕАЛНОСТТА. До началото на Втората Хармонична Конвергенция, до отварянето на вратите 12:12:12, Семейството на Светлината предлага на Сътрудниците на Светлината да провеждат планетарни акции по неутрализацията на енергията на дуалността и извеждането им зад пределите на планетата.  

Основната акция по извеждането на негатива от планетата ще се проведе на 23 и 25 ноември 2012 година. Светлинната работа, специална церемония, ще осъществим на два етапа.

1. ПЪРВИ ЕТАП. В този етап ще архивираме, ще компресираме енергията на дуалността, ще я поместим в специален енергопакет и ще я приготвим за специална трансформация (преработка).

2. ВТОРИ ЕТАП. Задачата на втория етап – да се трансформира енергопакета със стара енергия, който ще получим в резултат на проведената в първия етап работа, КАТО ГО ПРЕРАБОТИМ В КАЧЕСТВЕНО ДРУГ ЕНЕРГОПАКЕТ, който Семейството на Светлината ще може да използва в съзидателната си дейност.

Предлагаме първия етап от работата да се проведе на 23 ноември 2012 година. Втория етап – на 25 ноември 2012 година.

Няма да отлагаме делото за неопределено време. Крион, по поръчка на Семейството на Светлината, обявява планетарната акция „ПРОЩАВАНЕ С ДУАЛНОСТТА или СРЕЩА НА ЕКВАТОРА!” и ви предава инструкции за Светлинна Работа, която следва да проведете на 23 и 25 ноември.

Сега Крион ви казва: „Довиждане! Ще се срещнем на Екватора!”. Защото нашата Светлинна Церемония ще се проведе именно на Екватора. Екваторът не е просто някакво място на планетата Земя! Той е символ едновременно на ОБЕДИНЕНИЕТО И ПРЕМИНАВАНЕТО НА ВАЖНА ЛИНИЯ. Тази линия, за която многократно съм ви говорил по-рано...

И така, на екватора ще проведем важната церемония... Ще се обединим и ще продължим по-нататък...

Но ще продължим в съвсем ново качество! (ДОБРОДУШНА УСМИВКА НА СТРОГИЯ КРИОН)

ДОВИЖДАНЕ ДО СРЕЩАТА НИ НА ЕКВАТОРА!

Рейтинг:

Отзиви

Анонимен
Мили приятели,наистина не е лесно човек да изостави старите стереотипи на мислене и живот като цяло.Но ние българите сме едни от най-подготвените народи за този процес към Новия живот благодарение на Великия Учител Беинса от Сириус.Мили братя и сестри,обърнете се към Словото на Великия Учител и ще си помогнете в този преход!Да живеем във Виделината!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...