🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Крион: Ще се видим на екватора

Крион: Ще се видим на екватора

  1. Крион: Ще се видим на екватора
  2. Овладяване на многоизмерността
  3. Как да осъществим този преход
  4. Подготовка за Втората Хармонична Конвергенция
  5. Инструкции за първи етап на акция Среща на екватора
  6. Инструкции за втори етап на акция Среща на екватора

Инструкции за втори етап на акция Среща на екватора

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВТОРИЯ ЕТАП

ЦЕРЕМОНИИ ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА  ДУАЛНОСТТА

Дата за провеждане на втория етап: 25.11.2012 г.

Начало на церемонията: 7 ч. сутринта по Московско време

1. Всички участници в церемонията отново се събират на екватора  на планетата Земя. Всеки се връща на същото място, на което  се е намирал по време на първия етап на церемонията. Само че сега лицата на участниците са обърнати към Южния полюс. Настройте се на вълната на Безусловната Любов. Призовете към  СъТворчество Семейството на Светлината, Душата на Земята – ГЕЯ, Планетарния Дух Санат Кумара, междугалактическите и галактическите Служби на Лаертите и Архонтите,  своите Духовни Учители и Наставници.

2. Отправете към всички участници енергия на Любов от сърцето си. Объединете се  всички в ЕДИННО САКРАЛНО СЪРЦЕ, също изразявайки намерение:

„АЗ СЕ ОБЪЕДИНЯВАМ С ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ЕДИННО САКРАЛНО СЪРЦЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА ОТ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ". Почувствуйте, как ваше серце започва да вибрира НА НОВА ВЪЛНА!

3. Внимание! Наблюдавйте как ЧАШАТА НА ГРААЛА С ГАЛАКТИЧЕСКАТА СИНЯ РОЗА израства от страната на Южния полюс. За 33 часа тя, движейки се по часовниковата стрелка, извърши пълен оборот  по елипсовидната орбита на планетата и отново достигна Северния полюс. А след това, развръщайки се, се върна назад, приближавайки Южния полюс срещу часовниковата стрелка. За това време ЧАШАТА НА ГРААЛА ПРЕДАДЕ НЕОБХОДИМИЯ ЕНЕРГОПАКЕТ С ИНФОРМАЦИЯ, ПОДГОТОВЕН ЗА ЗЕМЯТА В МАГНИТНОТО ЯДРО НА ГАЛАКТИКАТА. Това е безценен подарък за ГЕЯ от Магнитното Ядро на галактиката АРХЕИРАР, който извежда планетата Земя на ново ниво на вселенския Магнетизъм. Чашата на Граала притихва над Южния полюс на планетата.

Обърнете внимание, че контурите на  ЧАШАТА на ГРААЛА вече са украсени не в небесно син, а в оранжев цвят. За тези 33 часа цялата негативна енергия, събрана в Чашата, претърпя качествена трансформация: Животворящият Огън и енергията на вселенския магнетизъм я преобразуваха в съзидателна енергия.

4. Всички участници в церемонията, които стоят в жива верига по екватора на Земята, вдигат ръце с дланите нагоре. От ЧАШАТА НА ГРААЛА започва да се излива  ВИОЛЕТОВА ЕНЕРГИЯ. Чрез ръцете на всеки участник Виолетовата енергия  достига техните Сакрални Сърца. В Сътрудниците на Светлината започва активно да работи намиращият се в областта на сърцето ВЕРТИКАЛЕН ТОР на ОГНЕНАТА СИСТЕМА. Участниците в Церемонията напълват своите вертикални торове (АР-АНАХАТИ) с  енергията на Любовта. След това енергията се връща в ръцете, а от ръцете се устремява към Южния полюс. Там тя отначало се усуква в точка, а от точката Виолетовата енергия се развърта и разраства по спирала. Участниците в церемонията ще видят как от Южния към Северния полюс започва да израства ВИОЛЕТОВА ДЪГА! О! То не е просто дъга! Това е част от ВЕРТИКАЛНИЯ ПЛАНЕТАРЕН ТОР НА ОГНЕНАТА СИСТЕМА НА ПЛАНЕТАТА! Още няколко мига и  ГИГАНТСКИ ВЕРТИКАЛЕН ТОР ОПАСВА ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА! УЧАСТНИЦИТЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА РАЗБИРАТ, ЧЕ СА ЗАПОЧНАЛИ ДА СЪТВОРЯВАТ НОВАТА ОСНОВА НА ОГНЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ НЕОТДАВНА ДОШЛИЯ НА ЗЕМЯТА ЖИВОТВОРЯЩ ОГЪН И НОВАТА ЕНЕРГИЯ НА ВСЕЛЕНСКИЯ МАГНЕТИЗЪМ – БЕЗЦЕНЕН ПОДАРЪК ОТ МАГНИТНОТО ЯДРО НА ГАЛАКТИКАТА. Уникалният Галактически магнетизъм се влива в Огнената Система на Земята.

Крион акция Среща на Екватора Юг5. Чашата на Граала завършва излъчването на Виолетова енергия. Сменя я ЧЕРВЕНАТА ЕНЕРГИЯ. Тя е основа за построяване на хоризонталния тор на планетарната Огнена Система. Червената Енергия минава от ръцете във вашите сърца. Там, в сакралното сърце, вие активирате своя хоризонтален тор (РА-АНАХАТА). Насищате този хоризонтален червен тор с енергията на Любовта и виждате как енергията блика от сърцето на всеки участник в церемонията. Червенаа Енергия обвива планетата по Екватора, и ражда хоризонтален МНОГОСЛОЕН ТОР на планетарната Огнена система (РА-АНАХАТА).

6. Участниците в церемонията ще видят, как по вертикалния и по хоризонталния Многослойни Торове на Земята ЗАПОЧВА ДА СТРУИ СПИРАЛА С ОСЕМЦВЕТНА ДЪГА, където осмия цвят е ЦВЕТЪТ НА БОЖЕСТВЕНИЯ БЯЛ ОГЪН. ВЕРТИКАЛНИЯТ И ХОРИЗОНТАЛНИЯТ ТОРОВЕ СА АКТИВИРАНИ И ЗАРЕДЕНИ СЪС ЖИВОТВОРЯЩ ОГЪН, КОЙТО ДОСТАВИ СИНЯТА РОЗА НА ГАЛАКТИКАТА „МЛЕЧЕН ПЪТ" – като уникална енергомагнитна структура.

уникална енергомагнитна структура.

7. След активиране на вертикалния и хоризонталния планетарни Многослойни Торове ЧАШАТА НА ГРААЛА започва плавно да се движи срещу часовата стрелка, насочвайки се към Северния полюс. Сега нейното движение става достатъчно бързо – само около три минути. За тези три минути участниците в церемонията чрез енергията на своите сърца помагат на движението на Чашата на Граала.

8. Чашата на Граала увисва неподвижно над Северния полюс. Участниците в церемонията, завъртайки се срещу часовниковата стрелка на 180 градуса, се насочват към   Северния полюс и виждат седемте САНАТ КУМАРИ – ипостаси на Планетарния Санат Кумара, които отново държат в своите ръце Ковчежето. От Чашата на Граала започва да се излива СИНЯ ЕНЕРГИЯ. Тя е основа за образуване на ДИАГОНАЛЕН СИН ТОР (ВИДЖУНА). Енергия от ръцете на участниците в церемонията достига до сърцата им. Сътрудниците на Светлината активират в своите сърца синия диагонален тор и на вълната на енергията на Любовта насочват синята енергия под ъгъл 45 градуса между вертикалния и хоризонталния планетарни торове. Планетарния диагонален Многослоен Тор ВИДЖУНА заема своето място в планетарната Огнена Система.

9. А в това време Чашата на Граала започва да излъчва зелен цвят. Той образува друг диагонален тор – САНАНДАН. ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ от ръцете на участниците в  церемонията достига техните сърца. Сътрудниците на Светлината активират в своите сърца зелен диагонален тор. На вълната на енергията на Любовта насочват зелената енергия в другата страна от Северния полюс, също под ъгъл 45 градуса – между вертикалния и хоризонталния планетарни торове. Планетарния  диагонален Многослоен Тор (САНАНДАН) се ражда и заема своето място в планетарната Огнена Система.

Крион акция Среща на Екватора Север10. Участниците в церемонията виждат как от Чашата на Граала в родените от новата енергия два многослойни диагонални тора блика ЖИВОТВОРЯЩ ОГЪН във вид на осемцветна дъга! Диагоналните планетарни торове са активирани!

11. По Команда на Планетарния Дух Санат Кумара, седемте Санат Кумари, негови ипостаси, отварят Ковчежето. В него от Чашата на Граала се насочва БИВШАТА НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ВЕЧЕ Е ТРАНСФОРМИРАНА В ПОЗИТИВНА. Всички участници в церемонията обединяват центъра на своята Огнена система, центъра на Многослойните торове с центъра на Огнената Система на Земята, който е в сърцето на ГЕЯ. Те сътворяват Моста на Дъгата, осемцветна дъга, която с единия край излиза от сърцата им, а с другия се докосва до Сакралното Сърце на ГЕЯ, което може да се види КАТО ПЛАНЕТАРНА СИНЯ РОЗА, чиито листенца започват да се разтварят. Разтварянето на листенцата означава РАЗЦВЕТ НА ПЛАНЕТАРНАТА СИНЯ РОЗА като уникална енергомагнитна структура, която става основен двигател на процесите за планетарното Възнесение. Вие можете да обвиете стъблото на Розата с осемцветната спирала и да му отправите енергия на любов и подръжка. Това стъбло е  особен енергомагнитен Канал – подарък от Триединството на Сириус.

12. Участниците в церемонията виждат как Ковчежето в ръцете на седемте Санат Кумари се трансформира и се превръща... в БУКЕТ ОТ СЕДЕМ РОЗИ! Тези рози са в бял, червен, оранжев,  жълт, зелен, син и виолетов цветове. Седемте Санат Кумари полагат седемте рози в сакралното сърце на Земята ОКОЛО ПЛАНЕТАРНАТА СИНЯ РОЗА.

13. Сътрудници на Светлината! Ние достигнахме апогея на церемонията! Негативната дуална енергия е трансформирана и насочена в съзидателно русло. Тя ще се използва като енергия за Възнесението на планетата и всички планетарни форми на живот.

Възлюбени Ангели! Сега ставате Космически Художници-Творци. Грабвайте многомерните четки и бои, украсявайте нашата планета в ОГНЕНО-СИНИЯ ЦВЯТ. ЗЕМЯТА СТАВА ПЛАНЕТА НА СИНИЯ ПЛАМЪК!

ПРЕХОДЪТ Й В ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ Е СВЪРЗАН ИМЕННО СЪС СИНИЯ ЦВЯТ... СИНИЯТ ЦВЯТ Е ПЕТИЯТ ЦВЯТ ВЪВ ВАШАТА ЦВЕТОВА ГАМА.

ТОЙ Е ЦВЯТ НА ВАШЕТО НАВЛИЗАНЕ В ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ.

И НЕКА С РАДОСТЕН И ТЪРЖЕСТВЕН ЗВУК ДА ЗВУЧИ ПЕТАТА НОТА от ВАШАТА МУЗИКАЛНА ОКТАВА. НОТА «СОЛ»  СЕГА ОБЕДИНЯВА ОСНОВИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СВЕТОВЕ...

14. На финала на церемонията вие ще видите лицето на Гея, Майката-Земя. В небесно син плащ; на главата воал, украсен с осемлъчева звезда - Гея се появява пред участниците в церемонията като Прекрасно Божествено Същество, чийто поглед излъчва най-нежна любов. Синият плащ на Майката-Земя покрива всичките осем Рози, отсега нататък растящи в нейната Сакрална градина. Тя се усмихва, казва „благодаря", а след това шепне още някакви думи... Какво ви споделя вашата Майка-Планета? Слушайте, слушайте... Това не са само думи на благодарност.

ТОВА СА МНОГО ВАЖНИ ДУМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ОЖИВЕЯТ В СЪРЦАТА ВИ.

Благодарете на СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА.

БЛАГОДАРЕТЕ НА МАЙКАТА-ЗЕМЯ, НА ПЛАНЕТАРНИЯ ДУХ САНАТ КУМАРА. Кажете „благодаря" на всички Същности на Светлината, които заедно с вас участваха в тази величествена церемония.

И помнете – вие участвахте във ВЕЛИК ПЛАНЕТАРЕН АКТ... ПРОЩАВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА С ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА.  А НИЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО СЕГА ИЗВЪРШИХМЕ ПОСВЕЩЕНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА В НЕЙНОТО НОВО СВЕЩЕНО СЪСТОЯНИЕ – ПЛАНЕТА НА СИНИЯ ПЛАМЪК!

И това наистина е така.

Ваш КРИОН – с Любов от Сърцето на Твореца.

05.11.12 г.

Превод: Десислава Иванова и Ванюша Вълов

Рейтинг:

Отзиви

Анонимен
Мили приятели,наистина не е лесно човек да изостави старите стереотипи на мислене и живот като цяло.Но ние българите сме едни от най-подготвените народи за този процес към Новия живот благодарение на Великия Учител Беинса от Сириус.Мили братя и сестри,обърнете се към Словото на Великия Учител и ще си помогнете в този преход!Да живеем във Виделината!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...