Назад до Работа с кристалите и камъните

Кристали и Звуци

  1. Кристали и Звуци
  2. Упражение с кристал и звук
  3. Използване на звука в работата с кристали

Какви са свойствата на звука, които го правят толкова могъщо средство ?

Както вече изтъкнахме, всеки предмет и човек във физическата вселена вибрира с определена честота. Вибрацията се проявява под формата на звук, само част от който се възприема от човешкото ухо. На съвкупността от вибрации, произведени от предмета или човека, съответства съвкупност от звуци. Следователно звукът е доловима от човешкия слух вибрация. Ето защо на нашата физическа вселена съответства друга, съдържаща се в нея вселена, изградена изцяло от звуци, които можем да чуем, и такива, които са недостъпни за нашия слух. Нещо повече, както бе обяснено по-горе, всяка от невидимите равнини се състои от вибрации. Те също имат свои звукови аналози. И така подобно на физическата вселена всяко от фините полета съдържа или е представено от съответна вселена от звуци. Съществува цяла вселена, чийто градивен елемент е звукът.

Всяка вибрация не само има свое звуково съответствие, но и съответстващият й звук създава вибрации в други полета, които от своя страна също пораждат звуци. Както стана ясно, създадената във физическата вселена форма изгражда вибрационен модел, който влияе върху вибрациите на всички следващи по-високи полета, населявайки ги със съответни форми. По същия начин всяка форма от по-високите полета създава вибрационен модел, който въздейства върху вибрациите във физическата вселена и в крайна сметка резултатът е отново форма. Звукът във всяко фино поле има съответстваща вибрация в него, която се проявява като форма във физическото поле. По същия начин всеки звук, възникнал във физическото поле, повлиява върху вибрациите във фините полета и създава в тях форми. И така при „прехода" от поле в поле звукът поражда форма, а формата - звук. По-нататък ще видите, че и звукът подобно на кварцовия кристал е в състояние да послужи като мост между формата и безформието. Както и при работата с кристали, със звука може да се борави съзнателно с цел предизвикване на физически промени. Възможно е чрез него да се свържете с астралното, менталното и другите по-висши полета. Ще се убедите в особената ефикасност на едновременната употреба на двата метода - на звука и на кристала.

За да можете да работите съзнателно със звука, трябва да се научите да го чувате. След това да развиете усет към свойствата на всеки звук. Вселената на звуците е до голяма степен недостъпна за физическия слух. Изпълнена е предимно с недоловими звуци, само малка част от които се проявява като физически звуци. Как можете да работите с един звук, ако не го възприемате в неговата пълнота? Как да чуете финия звук? Макар че сте свикнали да чувате физическите звуци на средата, в която живеете, всеки физически звук има свой съответен фин звук. За да овладеете фините звуци, трябва първо добре да опознаете и да поработите с физическите. Боравейки с тях по определени начини, ще започнете да разбирате и да възприемате фините звуци. В крайна сметка ще се научите да ги чувате - фините звуци вътре във вас, също и онези, които изпълват цялото пространство, наричани понякога звуков поток. Както можете да развиете вътрешния взор, за да виждате или усещате онова, което се намира във фините полета, така сте в състояние да изострите и вътрешния си слух, за да долавяте звуковата им картина. Работата с кристалите и звуците ще ви помогне да развиете и нюансирате своя вътрешен слух и постепенно ще започнете да чувате тези звуци и да осъзнавате по-отчетливо фините полета, които те населяват.

Как действат кристалите със звука

При боравенето с кварцови кристали вие използвате доловим физически звук, за да промените фините вибрации, които от своя страна въздействат върху физическото поле. Кристалът и звукът взаимно усилват своя ефект. Ако например искате да превърнете неспокойната си среда в царство на хармонията, ще визуализирате хармонията или ще се концентрирате върху нея и ще създадете наоколо съответния звук. Той пък ще породи вибрация на хармония и в крайна сметка ще доведе заобикалящата ви среда до жадуваното състояние. С по-голяма решимост ще придадете на създадената от вас вибрация такава мощ, че да преодолее нежеланите вибрации. Новите звукови вибрации надделяват над останалите и ги видоизменят. Колкото решимостта ви е по-силна, толкова побърза и видима ще е промяната.

Лесно можете да включите и кристалите в този процес, защото механизмът на работа със звуците е в общи линии същият. В действителност звукът и кристалът взаимно увеличават силата си, повишавайки по този начин общата ефективност. Ето как да боравите едновременно с кристали и звуци:

Определете какво точно искате да постигнете с помощта на кристала. Изберете звуците или звука, който ви се струва, че най-добре подхожда на вашата цел. Произведете го и го изпратете в кристала. След това можете с помощта на волята си да изведете усиления вече звук през върха на кристала, за да изпълни мисията си; можете и просто да го съхранявате вътре. Когато в кристала е програмиран звук, това го кара да вибрира по съответстващ на звука начин. Така ще сте в състояние да го използвате, за да въздействате на всеки, който влезе в допир с тези вибрации. По-късно можете да пренасочите звука или просто да оставите кристала в някаква среда, за да излъчва постоянно тези конкретни вибрации. Можете също да го носите със себе си или да го дадете някому, за да му повлияете по съответния начин.

Съществуват много древни системи, на принципа на звуците, които са се използвали за лекуване на тялото, за изменение на физическия свят и за развиване на съзнание за невидимите равнини. Тази информация обикновено е била разпространявана сред ограничени кръгове на просветени - шамани, лечители, духовни учители и техните ученици. Сега тя е по-широко достъпна и все повече хора се научават да я прилагат съзнателно и конструктивно.

Освен гласа, сред традиционно използваните за тази цел инструменти са барабаните, кречеталата, звънчетата, гонговете, цимбалите, флейтите и инструменти с монотонен звук като тамбури и цитри. Всеки от тях наподобява максимално доминиращия звук, който се създава от преобладаващите в определено фино поле вибрации. Фокусирайки се върху някой от тези инструменти, ще започнете да вибрирате в съзвучие с него и с финото поле, което той олицетворява. Вибрирайки хармонично с него, постепенно ще го осъзнаете по-ясно.

Характеристики на звука

Всяка част от физическото ви и разширеното тяло кореспондира с определен тон. Това важи не само за вашето тялото, но и за всяко друго тяло или форма във вселената. Цялото тяло или част от него може както да се изпълва с енергия, така и да я изгубва, когато този тон бъде възпроизведен от глас или инструмент.

По време на работата с кристалите и звуците понякога гласът или отделният инструмент не ще бъде придружен от нищо. Често обаче те се съчетават така, че да се осъществи точно определена промяна в тялото и/или съзнанието. Комбинацията може също да породи обертонове, които, често не могат да се създадат от един-единствен инструмент или глас. Те са особено ефикасни за постигането на изменения.

Важен е не само звукът на инструмента, но и ритъмът на музиката. За ритъма от значение е паузата между отделните звуци. Той кореспондира с дишането и/или пулса. Променяйки ритъма на музиката, бихте могли да повлияете върху ритъма на дишането или на ударите на сърцето, постигайки по този начин съответна промяна в тялото, емоциите, ума или съзнанието. Всяко поле (астрално, ментално, каузално и т. н.) има свой характерен ритъм, който сте в състояние да възпроизведете, за да приведете дишането си и ударите на сърцето в хармония с него. В даден момент ще започнете да го осъзнавате и може би да действате съзнателно на неговото равнище.

В процеса на работата със звуците ще откриете също, че силата на звука е не по-малко важна от тона и ритъма. Всяко невидимо поле и всеки енергиен поток изисква специфична сила на един точно определен звук. Както съзнанието се движи между различните нива, съответно се променя и динамиката на съпровождащия го звук.

Освен с определен тон, ритъм или сила можете също така да боравите и с една система от звукове, наричани по традиция коренни. Те се базират на човешкия глас и са основополагащи за всеки език. Всеки отделен гласен или съгласен звук създава вибрация, свързана с характерен невидим енергиен поток, който се намира вътре в тялото както и в съответното фино поле. Например гласната „А" отговаря на завихрянето на енергия в сърдечния център и на елемента въздух. Затова произнасянето й пробужда съзнанието ви за онова фино поле, което най-точно съответства на сърдечния център. Освен това чрез звука „А" привличате към себе си елемента въздух, който ви въздейства по съответния начин. Тези коренни звукове се използват при отварянето на чакрите и в процеса на лекуването. Те се съчетават помежду си в думи и групи от думи, които упражняват характерно въздействие върху физическото тяло и фините тела. С тяхна помощ съзнанието проглежда в по-високите полета. Наричаме ги „думи с висок заряд", или мантри. При много от упражненията в тази секция ефектът на кристалите се подсилва от мантрите РАМ, CAT НАМ, РА МА и ВАХЕ ГУРУ Мантрите и коренните звукове трябва не само да се произнасят на висок глас, но и да се повтарят наум, за да се отвори вътрешният ви слух. Те са по-ефикасни, когато ги чуете посредством него.

И така, когато работите със звук, вие използвате динамичните характеристики на звука, някой от изброените по-горе инструменти, коренните звукове и мантрите. Умелото им съчетаване в музика с цел постигане на лечебен ефект, издигане на съзнанието или други резултати се нарича „шаманска музика". Енергизират ви и осигуряват звуков стимул за осъзнаване на висшите фини полета. Шаманската музика е подходящ „фон" при лечението с кристали, както и при визуализирането, гадаенето по кристално кълбо и взирането в кристал.

Експериментирайте

Това бе само кратък преглед на използването на звука. Съществуват много различни системи в това отношение, както са многобройни и подходите при работа с кристали. Можете да заучите и да прилагате една или няколко от тях. И в този случай най-добре е да се опирате на собствения си опит. Чрез вглъбяване, експериментиране и практика ще достигнете до свое собствено схващане за звука. За да започнете наистина да го разбирате, трябва да умеете да успокоите ума си, да се фокусирате, концентрирате и да се вслушвате в своя вътрешен глас. Колкото по-ясно осъзнавате глъбинния си Аз, толкова по-отчетливо ще долавяте фините звуци. Когато се понаучите да боравите със звука на основата на личния си опит, можете да преминете към изследване и изпробване на древните системи. Почерпете от тях онова, което ви върши най-добра работа.

Как да определите какъв звук да използвате при всяко конкретно занимание? С какви точно методи да започнете да работите едновременно със звук и кристали? Ще ви предложа няколко техники, които ще ви ориентират.

Както вече изтъкнахме, всеки физически звук и финият му двойник въздействат по определен начин върху финото и физическото поле. Когато прибягвате до звук в работата си с кристалите, трябва да знаете как да го избирате според ефекта, който ще произведе. Трябва също да знаете колко силен да бъде и с какъв ритъм да се свири или пее. За да се научите на всичко това, е нужно да се вслушвате в собствения си вътрешен глас, в интуицията си, също като при боравенето с кристали. Когато развивате уменията си за резултатна употреба на кристалите, вие едновременно с това разгръщате и своята способност да чувате звуците и да влияете чрез тях. Следващото упражнение ще ви помогне интуитивно да ги долавяте и да отгатвате фините и физическите им ефекти. Както и при кристалите, колкото по-прояснен е умът ви и по-висока е степента на концентрация, толкова по-добри резултати ще получите.

Рейтинг:

Свързани продукти

КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ СТРЕЛЕЦ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ТЕЛЕЦ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ РАК
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ЛЪВ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ДЕВА
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ВЕЗНИ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ОВЕН
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ БЛИЗНАЦИ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ СКОРПИОН
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ РИБИ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ВОДОЛЕЙ
8.80
лв
100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ КОЗИРОГ
8.80
лв
100% Естествени камъни

Отзиви

Коментирай
loading...