Назад до Методът на осемте триграми

Методът на осемте триграми

 1. Методът на осемте триграми
 2. Триграма на дома
 3. Личните триграми
 4. Кун - Приемащата
 5. Циен - Творческата
 6. Джън - Възникването
 7. Сюн - Нежната
 8. Кан - Бездънната
 9. Ли - Прикрепената
 10. Гън - Пребиваващата в неподвижност
 11. Дуй – Радостната

Триграма на дома

Вашият дом също има лична триграма, която зависи от посоката, към която е обърнат гърбът на дома ви. Например къща Дуй има предна част обърната на изток, но седи с гръб към запад. За предна част на дома, фасада, се смята или тази стена, където е входната врата, или тази, която е обърната към улица, езеро или парк.

Име С гръб на
Ли Юг
Кун Югозапад
Дуй Запад
Циен Северозапад
Кан Север
Гън Североизток
Джън Изток
Сюн Югоизток

Съвършеният дом за вас е този, чиято триграма е в същата група, в която е и личната ви триграма. Осемте къщи могат да бъдат разделени на две групи: Източните четири къщи и Западните четири къщи. Източните четири къщи са Ли, Кан, Джън и Сюн. Западните четири къщи са Циен, Кун, Гън и Дуй. Всяка къща е в хармония с останалите от същата група въз основа на Петте елемента. Източните четири къщи се свързват с елементите огън, вода и дърво, а Западните четири къщи се свързват с елементите земя и метал.

Веднага се появява една трудност: какво да правим, ако принадлежим към, да кажем, Източните четири къщи, докато партньорът ни принадлежи към Западната група? В миналото триграмата на главата на семейството винаги е била решаващият фактор. Днес обикновено решаваща е триграмата на човека, който носи най-много пари в дома или който приоритетно допринася за съществуването му. Индивидуалните стаи се подреждат според триграмите на хората, живеещи в този дом.

Винаги се е считало за особено щастливо стечение на обстоятелствата, ако съпругът и съпругата принадлежат към една и съща група къщи. Това означава, че едни и същи посоки и положения са благоприятни и за двамата.

Положителни и отрицателни посоки

За всяка къща има четири положителни и четири отрицателни посоки. Те се определят от посоката, към която къщата седи. Например за къща Циен северозапад, североизток, югозапад и запад се считат за положителни посоки, докато юг, югоизток, север и изток се считат за отрицателни посоки.

Всяка посока е свързана с различна сфера на живота.

 

Къща Циен Кун Гън Дуй Ли Кан Джън Сюн
Седи в посока СЗ ЮЗ СИ З Ю С И ЮИ
Положителни посоки
1. Основна СЗ ЮЗ СИ З Ю С И ЮИ
2. Здраве СИ З СЗ ЮЗ ЮИ И С Ю
3. Дълголетие ЮЗ СЗ З СИ С Ю ЮИ И
4. Благоденствие З СИ ЮЗ СЗ И СИ Ю С
Отрицателни посоки
5. Смърт Ю С ЮИ И СЗ ЮЗ 3 СИ
6. Нещастие ЮИ И Ю С СИ З ЮЗ СЗ
7. Шест убийства С Ю И ЮИ ЮЗ СЗ СИ З
8. Пет призрака И ЮИ С Ю З СИ СЗ ЮЗ

Разположение Основно

Това е добро разположение. То винаги е в същата посока, в която седи къщата. На китайски е фу уей, което означава "добър живот". Тази област винаги се намира в задната част на къщата (обратната на фасадата) и е едно добро място за спални.

Разположение Здраве

Разположението Здраве е една добра област от къщата, която снабдява с енергия и с добро здраве. Тя е отлично място за разполагане на спалнята на главата на семейството и на трапезарията. Ако някой в къщата е с разклатено здраве, трябва да бъде стимулирана тази област, за да му се помогне.

Разположение Дълголетие

Разположението Дълголетие носи мир, хармония и здраве. Тази област трябва да бъде стимулирана, когато семейният живот не върви така гладко, както би трябвало да бъде. Тя може да елиминира несъгласията между съпрузите и семейните проблеми.

Разположение Благоденствие

Разположението Благоденствие е най-добрата област в къщата. Тя представлява прогреса, финансовия успех, ентусиазма и жизнеността. Тази област е добра за поставяне в нея на предната врата, на вратата на кухнята, на кабинета или на работната стая в дома. Разположението Благоденствие е известно и под името шън ци, което означава "пораждащо положителна ци". Посоката, означена чрез разположението Благоденствие, е вашата най-щастлива посока. Ако можете да ориентирате най-важните неща в живота си в тази посока, като при това избягвате ша, успехът ви е сигурен. Можете да подсилите тази област като поставите леглото си така, че да е насочено в тази посока, и като отивате на работа в тази посока.

Разположение Смърт

Разположението Смърт е свързано със злополуки, болести и други нещастия. То е добро място за поставяне в него на тоалетната. (Всъщност, всички отрицателни посоки са добри места за тоалетната, тъй като в нея отрицателната ци се "отмива".) Това е най-лошото разположение в къщата и предната ви врата не трябва да е обърната в тази посока.

Разположение Нещастие

Разположението Нещастие е свързано със споровете, правните проблеми и несъгласията. То е добро място за разполагане в него на склада, килера за провизии и тоалетната. Леглото ви не трябва да е поставено в тази посока.

Разположение Шест убийства

Разположението Шест убийства е свързано с отлагането, загубата на репутация и на пари. То е добро място за разполагане в него на кухнята или на тоалетната.

Разположение Пет призрака

Разположението Пет призрака е свързано с огъня, кражбата и паричните проблеми. Ако предната ви врата е обърната в тази посока, най-вероятно ще пострадате от пожар или от кражба. Това разположение е едно добро място за склада или за тоалетната.

За да определите кои области от дома ви на кои разположения точно отговарят, трябва да поставите ба гуа върху плана на къщата ви. Можете да използвате или октагоналната форма на ба гуа, или негови квадратни или правоъгълни версии. Ако използвате октагоналната версия, центърът на ба гуа се поставя в центъра на къщата.

* редактор - Фън Шуй

Рейтинг:

Свързани продукти

ВИТАЛИТИ - жизнена енергия - 325 мг. x 90 капсули
43.00
лв
Изненада при поръчка над 60 лв.
ИММЮНИТИ - подсилване на имунитета - 275 мг. x 90 капсули
43.00
лв
Изненада при поръчка над 60 лв.
ВСЕОБХВАТНА БА ГУА ДЖАН - ДОРИЯН АЛЕКСАНДРОВ, ШАМБАЛА
40.00
лв
Изненада при поръчка над 60 лв.

Отзиви

Коментирай
loading...