Назад до Речник

Митове

Митове, гръцки: „слово, разказ"; религиозни разкази, съобщаващи по художествено разкрасен начин за делата на боговете и героите (херои) от миналото и за възникването и западането на света. Понякога в основата на митовете лежат исторически факти. Различават се теогонични митове (разкази за възникването на боговете), космогонични митове, които съобщават за произхода на света, и есхатологични митове, които разказват за западането на света, съотв. за неговото обновление. Според Карл Густав Юнг в митовете се отразява един ранен стадий от развитието на човешкото съзнание, който се е установил в колективното съзнание като например архетиповете и символите.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...