Назад до Речник

Ян Амос Коменски

Ян Амос Коменски (1592- 1670), чешки педагог, заедно с немеца Кауфман Хартлиб, който живял в Англия, един от предшествениците на масонството. В своите съчинения Пансофиа продромус (1639) и Виа луцис (1642) създал план за хуманитарно общество, включващо учените и образованите хора от цялата земя. В тях използвал метафори, изцяло съвпадащи със символите на свободното зидарство. Така той говори за темплум сапиенцие („храм на мъдростта"), за „Върховния майстор-строител на света" и пр. Като свидетелство за духовната близост на Коменски с масонството се посочва и заглавната страница на съчинението Пансофиа продромус, на която е изобразена кралица, в нозете на която лежат пергел, екер и книга. Днес може да се смята за сигурно, че представите на Коменски и Хартлиб са отразени в конституцията на масоните от 1723.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...