Назад до Речник

Грегъри Бейтсън

Грегъри Бейтсън (1904-1980), американски културантрополог и психолог, който е бил женен за Маргарет Мийд. Бейтсън се смята за един от предшествениците на холизма. Живите системи имат за организиращ принцип духа (от английски: майнд). Бейтсън различава съзнаван и несъзнаван дух. Свръхподчертаването, съответно свръхоценката на една от тези две форми води до „схизмогенеза" (от гръцки: „причина за разделение"), която пък с ефекта на лавината премахва способността за функциониране на цялата система. Дух/тяло или субект/обект са само два аспекта на един и същи процес. Една такава система в края на краищата не може да се сведе до своите съставни части, защото това би довело до погрешното допускане, че цялото (живият организъм) е сборът от своите части. Произведения: Екология на духа (1981) и Екология на духа (1982).

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...