🎁 Бъдете готови за КОЛЕДА! SWANSON - ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СЕПТЕМВРИ
Назад до Работа с кристалите и камъните

Как действат кристалите

Съвременната физика потвърждава, че физическата форма по същество се състои не от материя, а от енергия. Казано с други думи, всичко съществуващо е външно проявление на енергийна форма, вибрация с определена честота. Нещо повече, всяко нещо съществува в динамично причинно-следствено взаимоотношение с всичко останало. Нищо не съществува във вакуум. Затова промяната във вида или честотата на вибрацията на конкретна форма с конкретно разположение съответно променя вибрациите на други форми с други взаимно свързани разположения, които пък засягат други форми, а те от своя страна също влияят върху други и т.н. Този прост причинно-следствен механизъм е аналогичен на ефекта на камъка, пуснат в неподвижно езеро, при което вълничките се разпространяват в разширяващи се концентрични кръгове около първоначалния импулс.

Когато работим с кристали, се опираме на същия принцип. Предизвикваме промени или по някакъв начин манипулираме вибрациите на фино, нефизическо ниво, за да въздействаме на свързаните с тях вибрации на физическо равнище. Боравим с нещо нематериално, което се изявява във физически план. Служим си с кристали за тази цел, защото те притежават извънредно високи и точни вибрационни честоти, които могат да се манипулират с голяма прецизност поради способността на кристала да резонира съзвучно с всяка вибрация, до която се докосне. Знаейки, че кристалът се стреми да хармонизира вибрационната си честота с друга, как можем да използваме това му свойство, та да го накараме да усилва, съхранява, трансформира, превръща и фокусира вибрацията, за да доведе до промените, които преследваме? Кристалите автоматично хармонизират и пресъздават вибрацията на всеки предмет, с който се намират в пряка физическа близост и/или могат да бъдат „заставени" да го сторят по силата на нашето съзнателно намерение. За да управляваме действието на кристала със своята решимост, ние използваме естественото си умение да създаваме определен набор от вибрации в самите себе си. После въздействаме върху кристалите, за да ги накараме да се хармонизират и да резонират с новообразуваните вибрации у нас. След това можем да насочим кристалния резонанс, използвайки фокусираната си решимост или воля, за да си взаимодейства той с което и да е друго вибрационно поле по наш избор, без обичайните пространствени и времеви ограничения. Ако в избраното вибрационно поле не се наблюдава съпротивление, то ще бъде принудено да вибрира в хармония с вибрациите на кристала, които са по-силни, защото са могъщо заредени от нашата решимост.

С други думи, в кристала ние създаваме определен поток от енергия. Вълната, която носи или предава този поток, е решимостта. Колкото по-фокусирана е тя, толкова по-голяма сила е получила вълната, за да стигне по-далеч и да осъществи по-големи промени. По този начин, използвайки кристала, ние изменяме вибрационното поле, а това се проявява физически по желания от нас начин.

Някои неща кристалът ще извършва автоматично. Просто вследствие на близостта си до него тялото и/или средата ще се енергизират поради автоматичната склонност за издигане на ниските вибрационни честоти до по-високи. Освен това той генерира отрицателни йони, които пораждат усещане за свежа, хармонична и вдъхновяваща атмосфера. Всяка конкретна вибрационна честота, която е въздействала на кристала, скоро ще се отрази на заобикалящата го среда. През повечето време обаче решимостта на използващия кристала има извънредно голямо значение.

Тъй като всяка проява на живот е по същество вибрация - шаманите, свещениците, мистиците и лечителите знаят това от векове, кристали могат да се прилагат за променяне на мислите, чувствата на телата или други физически форми. Отрицателни емоции се превръщат в положителни. Състояния на дисхармония се преобразуват в съвършени съзвучия. Телата ни се енергизират или излекуват. Мислите стават по-интензивни, като се увеличават способностите за изява, концентрация, медитация, решимост и визуализация. Вместо стрес можем да разпръскваме спокойствие. Употребата и ползата от кристали се простират до самите граници на въображението ни.

Рейтинг:
4.1/5 на базата на 15 оценки

Отзиви

Chudesno. Mnogo mi haresa.
Виж още отзиви
Коментирай
loading...