🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Работа с астралното тяло

Работа с астралното тяло

 1. Работа с астралното тяло
 2. Техника за развиване на астралното съзнание
 3. Правила в астралното поле

Техника за развиване на астралното съзнание

Част А

 1. Седнете с изправен гръбнак в положение, което ви освобождава от необходимостта да се фокусирате върху опората на тялото и по никакъв начин не ви отклонява от състоянието на дълбока концентрация. Взирайте се в поставен пред вас бистър кварцов кристал. Той трябва да бъде дълъг поне осем сантиметра и широк най-малко пет, като за предпочитане е да е по-голям. Можете да използвате и кристално кълбо. Нека кристалът бъде осветяван от силна светлина. Ако искате, затъмнете стаята. Ако искате да подсилите ефекта от техниката за взиране, поставете кристал върху точката на третото око, дръжте по един във всяка ръка и/или се оградете с кръг от кристали.
 2. Затворете очи и се центрирайте.
 3. Взирайте се спокойно, съсредоточено в кристала пред вас. Открийте в него вход или някакво място, което привлича погледа ви. Взрете се по-отблизо в него, откроявайки всеки детайл. Продължавайте така, нека кристалът ви въвлича все повече и повече в себе си. В един миг клепачите ви естествено ще натежат. Оставете очите си да се затворят. В този момент трябва да се почувствате сякаш сте вътре в кристала.
 4. Не преставайте да се фокусирате вътре в кристала. Представете си как излъчвате светлина, фокусирайки точката на темето си. Изпълвайте се все повече със светлина. Осъзнавайки светлината, трябва да се чувствате все по-леки, толкова леки, че да започнете да се издигате в кристала.
 5. Визуализирайте се как се издигате до върха на кристала и излизате през него.
 6. Проследете с вътрешния си взор как се издигате до тавана на стаята. Погледнете надолу и вижте тялото си там, в ниското. Вижте светещата нишка, която се спуска към него и ви, свързва.
 7. Озърнете се наоколо, огледайте предметите в стаята.
 8. Със силата на волята си започнете да се спускате обратно към кристала. Когато се озовете над върха му, бавно проникнете през него, докато се върнете вътре.
 9. Стъпете на дъното на кристала. Насочете вниманието си към околното пространство. Открийте вратата, през която сте влезли, или друг изход и излезте през него.
 10. Наблюдавайте как се връщате към мястото, където седите. Спомнете си стаята. После почувствайте повърхността, върху която седите. Усетете дишането си, след това цялото си тяло.
 11. Заземете се. Прочистете себе си, стаята и кристалите.

Част Б

Щом бъдете в състояние последователно и спокойно да изпълнявате предишното упражнение, добавете след стъпка номер седем следното:

 1. Когато можете да виждате своето тяло под себе си, етерната нишка, която свързва двете ви тела и предметите наоколо, опитайте дали ще успеете със силата на волята да накарате тялото си да „лети" из стаята.
 2. Упражнявайте се да се движите наляво, надясно, нагоре и надолу.
 3. Търкаляйте се.
 4. Проверете дали съединителната нишка изтънява и се удължава, когато увеличавате разстоянието между двете си тела. Вижте дали се скъсява и става по-дебела, когато те се доближат.
 5. Върнете се във физическото си тяло по описания по-горе начин.

Част В

Когато се научите трайно и естествено да се придвижвате из стаята, вече сте готови за следващия етап. Но не преминавайте към него, докато не придобиете способността без колебания и пречки да използвате волята си като двигателна сила. Ако изпитате и най-малко съмнение или страх в който и да е момент, продължете да упражнявате частите А и Б. Няма закъде да бързате. Най-добре е да си изградите здрава основа, преди да пристъпите нататък. Това е като да се учите да плувате. Първо привиквате към водата и се научавате да се движите в плиткото. Едва след като сте усвоили това, овладявате различните плувни движения в дълбока вода. Какво ще стане, ако изведнъж се хвърлите в дълбокото, без да си имате понятие от плуване, само защото искате да минете за „напреднал"? На същия принцип е подвластно движението в астралния свят. Той е една огромна вселена, със свои собствени закони и реални, които трябва да бъдат разбрани.

След като изминете стъпките от 1 до 7, изброени в част А, и се озовете извън тялото си, движете се из стаята (част Б). После излезте от нея. Ще установите, че можете да минете както през вратата, така и направо през стената. Отново използвайте силата на волята си. Ще разберете, че онова, което във физическата вселена е преграда, в астралната не е. В астралното поле можете да прескачате планини и да преминавате през всеки предмет. Границите на възможното се определят от силата и степента на съсредоточеност на волята ви.

След като сте напуснали стаята, излезте и от сградата и се разходете из околността. Изпитвайте енергизирането на тялото си. Как ви изглеждат предметите и хората? Можете да преминавате през тях, без те да ви забележат, освен ако притежават особена чувствителност. Всъщност животните първи ще усетят присъствието ви! (Спомнете си, че полетата се съдържат едно в друго.)

Обърнете внимание на онова, което се случва наоколо ви: на звуците, предметите, хората и събитията. Наблюдавайте ги в подробности и ги запомнете. Решете или пожелайте силно да си ги спомните, когато се завърнете във физическото си съзнание.

А сега насочете своето внимание към нишката етерна субстанция, която свързва астралното ви тяло с физическото. Вижте как тя е изтъняла в сравнение с времето, когато сте били по-близо до физическото си тяло. Тази нишка винаги ще ви свързва с него.

Част Г

След като напълно сте усвоили прилагането на мисълта и волята за придвижване извън тялото в близката околност, изберете си някое място където и да било на планетата и се отправете към него. Ще откриете, че макар и да преодолявате голямо разстояние, ще се озовете там почти мигновено.

Упражнявайте се да се снижавате в астралното си тяло до земята и да се разхождате из избраното място.

Разтворете себе си за мислите и емоциите на местните обитатели. Наблюдавайте, слушайте и изследвайте. В своето астрално тяло и с астралните си сетива ще бъдете особено чувствителни към всичко, което се разиграва наоколо, както на осезаемо, така и на по-фино ниво. Учете се от това преживяване.

А сега използвайте волята си, за да се върнете към своето физическо тяло, което се намира в центъра на кристала. Спуснете се към него през върха на кристала. Останалите действия са описани в част А.

Част Д

Когато започнете да изпълнявате упражненията от част Г умело и сигурно, вече сте готови да се издигнете в астралното поле. Навлизайки в него, за препоръчване е отначало да имате със себе си водач, който да ви запознае с всичките му аспекти. Астралното поле (а и други полета) населяват развити същества, чието специално предназначение е да помагат на онези, които пристигат там, след като са напуснали физическите си тела при смъртта. Те ще се притекат на помощ на всеки, който е узрял за това. Ако помолите за напътствие, но не срещнете никое от тези същества, значи не сте готови да се движите и действате съзнателно в астралното поле в своето астрално тяло. В такъв случай продължете да упражнявате описаното в предишните части. Важно е да разберете едно: заключението, че не сте подготвени, не е оценка на вашата личност. Ако го приемете така, напредъкът ви всъщност ще се забави. Вашето физическо тяло и умствено-емоционална структура трябва да бъдат добре школувани, преди да се впуснете в следващата стъпка. Може би е нужно да проверите и изясните мотивите, които ви подтикват да действате в астралното поле. Дали това ви желание не е просто отражение на егоистични стремления? Или е резултат на висша воля, която ви направлява? Поставили ли сте се изцяло в услуга на цел по-възвишена от собствените ви себични стремежи, пропити ли сте от любов към нея? Бъдете честни със себе си. Тази честност ще се превърне в пречистващ огън, който ще ви поведе към личен напредък. Имайте търпение. Наставникът ще се появи, когато му дойде времето.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Отзиви

М
Вярно е.
Виж още отзиви
Коментирай
loading...