Назад до Самоконтрол и мотивация

8 магически признака, че сме космически подравнени с Вселената

1. Знаете, че вашите мисли имат по-голяма сила от материята и енергията взети заедно

Наясно сте, че сте създадени от нещо много по-велико, отколкото сте си представяли. Всеки един от нас е част от Универсалния източник, от който произлизат всички същества и всичко останало. Всичко, което съществува навсякъде около вас, вашето тяло, столът, бюрото, компютърът, къщата, всичко това е една фина материя, която е свързана с Духа.Разбирате, че мислите проникват във всеки слой на съществуването. Всяка една реалност произлиза от невидимия духовен свят на мислите. Наясно сте, че умът ви е част от Универсалното съзнание, с някои дребни различия. Благодарение на натрупания опит знаете, че истинската природа на „Енергията“, „Силата“ и „Материята“, и че те са подчинени на ума. Личният свят на всеки и колективната реалност, която споделяме, всъщност е проявление на нашите умове. Ние сме създателя и самото създание. Знаете, че благодарение на мислите всичко може да се прояви във физическия свят.

2. Знаете, че когато промените мислите си, променяте вашия свят

Сигурно сте чували старата окултна поговорка: „Каквото горе, такова долу, каквото вътрешно, такова и външно, каквато Вселената, такава и душата.“
Наясно сте, че външния физически свят, който ни заобикаля е просто едно огледало, което ни показва, какво всъщност се случва вътре в нас. Точно затова всички книги за мотивация и самопомощ ни показват как да се променим отвътре навън. Нашата вътрешна природа винаги се отразява обратно към нас, благодарение на огледалото наречено външна реалност. Всички мисли и образи, за които се замисляте в ума си, искат да се проявят бързо в нашия външен свят. 
Подсъзнателния ум показва всичко както е. Не филтрира нищо и просто започва да пресъздава точно това, върху което се фокусираме най-много. Каквото и да правите на микро ниво, това ще се проявява и на макро ниво. Като въплътен дух в човешко тяло напълно разбирате как искате да реагирате емоционално на това, което се случва.

3. Знаете, че променяйки се, вие променяте и вибрациите си

Всичко е в постоянно движение и вибрира със собствената си вибрация, включително и вие. Само когато комбинирате съзнателното си осъзнаване с волята, можете да промените своята реалност. 
Когато решите да промените психическото си състояние (вашите мисли), това променя вашата вибрация, така че да съответства на честотата ви. Истинския начин да контролирате средата си, е като контролирате вашата лична вибрация. 
От жизнено важно значение е мислите и емоциите ви да са добре насочени, като същевременно изпълвате средата си с любов. Така благодарение на волята си създавате една голяма положителна вълна.
Вашата честота на вибриране се проявява в етера и след това водещите енергийни модели се изтеглят обратно към вас. Те се проявяват под формата на синхроничности, хора и преживявания, които са точно съвпадение на привеждането в съответствие с установената вибрация.

4. Знаете, че полярността е сила

Противоположностите всъщност са идентични. Те се различават минимално, защо тогава изглеждат напълно различни. Знаете, че всичко в нашата физическа действителност има своя противоположност, и че всички крайности се срещат. Полярността е за екстремни противоположности, които всъщност са различни степени на едно и също нещо.
В духовната сфера полярността се проявява като любов и омраза, страх и смелост, алчност и страдание и др. Тези чувства са различни разновидности на едно и също нещо. Полярността просто означава, че във всички неща има двойственост, а всички противоположности са само половинки от едно по-голямо цяло. Разликата винаги се определя от вашите вибрации. Някои емоции са с по-голяма честота (любов), докато други са с по-ниска честота (омраза). Това много точно отразява полярните противоположности.
Докато упорито наблюдавате съзнанието си, можете да работите за пренасочване на вашето възприятие към Единството. Това е една от старите алхимични тайни, които ви издигат над и извън това, което мозъка постоянно възприема.

5. Разбирате, че всичко е един непрестанен поток и има своите приливи

Вселената не се движи хаотично и дезориентирано. Тя всъщност е доста подредена, тъй като непрекъснато се движи със специфични ритми. Специфичните ритми се проявяват и в природата около нас. Това са сезоните, циклите, различните стадии на растеж, всичко това се наблюдава в природата. Както махалото, което постоянно и ритмично се движи напред-назад.
Без значение къде се намирате, нещо расте или умира. Ритмичността управлява още обществото и икономиката. Точно както в океаните има моменти на приливи и отливи. Постоянния поток е още един пример за цикъл, това е ритъм и модел. Всяка двойка противоположности има свой собствен ритъм, който се случва извън времето, точно като един изящен танц. Ритъмът е танца на Вселената, който позволява промяната от един противоположен полюс към друг. 
За всяко действие винаги има противодействие и равносилна реакция. След всеки успех ще има и провал. Когато живеете в изобилие, скоро може да има и времена на недостиг. Ритъмът е много важен за вашето умствено състояние и благополучие. Когато ви се случи някаква беда не трябва да се повлиявате прекалено негативно. Това е ключа към бързото справяне с предизвикателствата. Това не винаги е много лесно. Основното нещо е да не се привързвате прекалено много към нищо. 
Важно е да не базирате щастието и емоционалното благополучие на външни обстоятелства, хора или предмети. Тези неща винаги са извън контрола ви и фокусирането върху външни обстоятелства е основната причина за безпокойство.  Във ваш собствен интерес е да се стремите към едно равнодушно и неутрално състояние на ума. Състояние, което е блажено необвързано към ситуацията, в която се намирате.
Да бъдеш съзнателен наблюдател във всяка ситуация и да бъдеш възприемчив към всякаква информация от истински неутрална гледна точка. Тази неутрална перспектива ще ви помогне да приемете всички неща, такива каквито са.

6. Знаете, че всяка мисъл, дума, избор и действие имат значение

Изборите, които правите са обосновани сами по себе си, независимо дали ги правите съзнателно или не. Тези действия винаги ще доведат до съответните резултати и ефекти. Ако става въпрос за живота ви, можете да видите ефектите и резултатите от конкретни действия или бездействия. 
Ако се отнасяте към важните хора в живота си с любов, състрадание, уважение и честност ще имате любезни и солидни взаимоотношения, които ще ви изпълват с щастие. Можете да бъдете успешни във всяка област от живота си. Каквото и да е, независимо дали желаете да сте по-успешен в бизнеса, личните отношения или любовта.

7. Знаете, че всичко има женска и мъжка енергия

Мъжкото начало винаги е свързано със себеотдаденост, свобода и изразяване. Това се свързва с волята да се постигне нещо и да се предприемат необходимите действия. Мъжествеността въплъщава Янг енергията. Слънцето и неговите пламъци затоплят Земята, като същевременно я подхранват.
Женското начало винаги е свързано с приемане, поглъщане и отражение. То е свързано с подсъзнанието и има много по-голяма област на действие. Женствеността въплъщава Ин енергията.
Много е важно тези две сили, тези два типа енергия винаги да са в равновесие.
Без женската енергия, мъжката има склонност да действа безконтролно, неразумно и непоследователно, което често води до хаос.
Без мъжката енергия, женската води до едно постоянно отражение на нещата и нерешителност за действия, което в повечето случаи води до застой.
Нашият съзнателен процес на мислене трябва да се корени в един свещен съюз на мъжките и женските принципи. Когато мъжките и женските принципи работят заедно, има смислено действие, което винаги ще доведе до успех.

8. За да промените нещо в живота си трябва да ви е грижа

Наясно сте, че движещата сила, която кара нещата да се случват, сте вие. Всичко зависи от вас, независимо дали ви е грижа или не, за да започнете да генерирате свой собствен житейски опит. Когато ви е грижа за нещата вие създавате, а когато създавате, значи ви е грижа. Това означава грижа за всяка мисъл, дума, чувство и действие. Грижата е комбинация от желание и воля, която в последствие се появява и в нашия свят. Отнасяйте се с грижа всеки ден и това ще се превърне в съзнателна движеща сила зад мислите и действията ви. 
Не е достатъчно само да говорим за промените, които искаме да видим с света. Това е нещо много повече от просто да се чувстваме „добре“. 
Законът на Привличането наистина е основен закон във Вселената, който сам по себе си е свързан с всички 7 универсални закона изброени по-горе. Законът за Привличането може да се разглежда като изходна част на забравения Закон за Грижата.

Рейтинг:
3.0/5 на базата на 2 оценки

Отзиви

Коментирай
loading...