🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚪️ 🎁 ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 🎁 ⚪️🟣🔵🟢🟡🟠🔴
Назад до Насочете се към положителното

Благотворителност и служене

Благотворителност в началото е било прекрасна дума. Нека да цитираме определението от Речника за произход на думите: „Благотворителността означава, първо, благородна любов; второ — израз на това чувство; и трето — дейност или действие, подтикнати от нея." Думата благотворителност включва благо, което означава добрина, нежност, обич, уважение, привързаност, „нещо, което ми е скъпо". (От същия корен са и думи като благодарност, благоволение, блаженство.)

А какво се разбира под благотворителност днес? Първите три определения в American Нeritage Dictionary гласят: 1. Осигуряване на помощ или облекчение за бедните; даване на милостиня; 2. Нещо, което се дава, за да се подпомогнат нуждаещите се; милостиня; 3. Институция, организация или фонд, основан за подпомагане на нуждаещите се.

Благотворителността съгласно това определение създава веднага пропаст между даващия и получаващия. Въпреки че се задоволяват материалните нужди на получаващия, между него и дарителя се откроява унизително различие: „Аз, по-висшестоящият и благословен от хората, с гордост давам на вас, бедните, нуждаещи се хора."; „Аз, бедният и нуждаещ се човек, смирено приемам този дар от теб, чудесния, милосърден, богат човек."

Ние, разбира се, не оспорваме благотворителността и благотворителните чувства. Просто изтъкваме, че една хубава дума, която в началото е означавала любов, уважение и привързаност, за много хора вече е започнала да означава съжаление.

Това петно върху думата засяга хората, които, както се казва, „са принудени да приемат благотворителна помощ". (Забележете каква степен на лишения и безпомощност прозират зад тези думи.) Понякога хората се нуждаят от всякакъв вид благотворителност, така както ние всекидневно се нуждаем от вода, осигурявана от компанията по водоснабдяване, и от електричество, получавано от фирмата по електроснабдяване.

Фактът, че си принуден да стигнеш до получаването на благотворителни помощи, може да засегне дълбоко самочувствието на някои поради неправилно разбиране на думата, а точно това не трябва да става, когато човек е в нужда.

Голяма част от благотворителните организации, когато разполагат със средства, са повече от щастливи, ако могат да окажат помощ на хора, които наистина се нуждаят от нея. И точно с такава цел е била организирана благотворителността първоначално. Хората, които взимат участие в благотворителни дейности, се ангажират в тях, водени от искреното желание да помогнат на другите.

А сега да видим в речника следващите значения на думата благотворителност. Те повече се доближават до съвременното състояние на нещата: 4. Акт или чувство на милосърдие, добра воля или привързаност. 5. Опрощаване или снизходителност при съденето на другите; търпимост. 6. Теолог, а. Божие милосърдие към хората; б. Любовта на човека към ближните му; братска любов.

Бедата е, че последните определения от речника не отразяват основния смисъл на думата. Опасяваме се, че благотворителност е дума, която винаги ще се свързва с човешкото състояние, описано от Ема Лазаръс в надписа върху Статуята на свободата:

Дайте ми уморените бедняци на света, страдалците, жадни да дишат свободно, пратете ми бездомната, окаяна тълпа и пощадените от бедствие природно. Аз факела държа пред златната врата.

Разбира се, едва ли години наред това е била философията на имиграционната служба (ако изобщо някога е била). Такъв обаче е начинът, по който редица благотворителни институции представят нещата, когато търсят пари. Това е успешна тактика. Тя върши работа. И несъмнено ще продължи.

Ние всички сме за добрите дела, постигнати чрез благотворителността. Това, от което сме загрижени, е впечатлението, че „привилегированите" помагат на „нуждаещите се". Ние всички имаме нужда от взаимна помощ на едно или друго ниво.

Вместо да вдъхваме нов живот на думата „благотворителност", нека да въведем алтернативна дума — служене.

Радостта да служим

Любопитно е, но думата служа, която в началото се е свързвала с думи като слуга, слугувам, като че ли в наше време все повече изразява отношение между равни. „Мога ли да ти услужа с нещо?" звучи далеч по-добре от „Ще приемеш ли благотворителна помощ от мен?"

Под „служене" ние разбираме изкуството да се грижиш толкова добре за себе си, че просто да не можеш да не се погрижиш и за другите. Когато вие сте изпълнени с любов, щастие и състрадание, желанието да ги споделите с другите идва автоматично.

Една от великите и вечни тайни на света е тази, че служейки на другите, вие служите и на себе си. Както е казал Емерсън: „Една от красивите компенсации в живота е тази, че никой не може искрено да се опита да помогне на другите, без да помогне и на себе си." Тези, които са дали на другите, за да изпитат радост от даването, знаят, че наградата е радост.

Служенето е себично нещо — в най-истинския смисъл на думата. Ние го правим, защото се чувстваме добре. И тъй като човек се чувства добре, на него му се иска още да служи. Както е писал един поет: „Най-големият дар е да не забележат как помагаш някой да посрещне нуждите си." Този дар се дава и на дарителя, и на получателя. „Любовта, която ти давам, е от втора ръка. Аз първи я изпитвам."

Хората, които са дарявали други с любовта си и са установили, че тя се изчерпва, е трябвало да отдадат достатъчно любов най-напред на себе си. Винаги давайте на другите това, което имате в повече, и ако на себе си давате безусловно, излишъкът винаги ще е голям.

При истинското служене този, който служи, и този, комуто служат, са едно цяло. Те са равни. Ако позволявате другите да ви служат, вие също им служите. Когато служите на другите, вие служите и на себе си. Това е най-прекрасният кръговрат на даването и получаването. Скоро става трудно да се каже кой дава и кой получава. Всичко се превръща в един общ поток.

Освен че човек се чувства добре, когато знае, че е сторил добро на другите, чрез служенето той прави добро и на себе си.

Едно проучване в Мичиган например показва, че редовното участие в доброволческа работа повече от всякакъв друг фактор изключително много увеличава продължителността на живота. „При хора, които не се занимават с доброволен труд, вероятността от смърт е два и половина пъти по-голяма, отколкото при заетите с такава дейност поне веднъж седмично за периода на проучването."

Изследването показва също, че вършенето на добро за другите усилва имунната система, снижава нивото на холестерола, укрепва сърцето, намалява болките в гръдния кош и стреса. Едно интересно проучване в Харвард сочи, че дори мисълта за служене води до положителни физиологични резултати.

Може да се служи по най-различни начини. Дори и без да се става от леглото. Телефонът е прекрасен инструмент в това отношение, чрез който вие можете да достигнете и да докоснете някого, казва Ма Бел. 

Оставете другите да ви служат

Една от най-великите форми на служенето е да позволите на другите да ви служат. В началото те могат да даряват от съображения за благотворителност, но когато постепенно разберат, че даването носи радост, и вие сте им позволили да го правят, вие сте се проявили като техен учител.

Приятно нещо е да се дава на другите, то повишава физиологичното и психичното самочувствие. Когато вие позволите на другите да ви дават, вие им дарявате добри чувства и повишавате тяхното самочувствие.

Всеки път, когато някой прави нещо за вас, напомняйте си: „Аз го заслужавам." Ако не го заслужавахте, нямаше да се случи. Вие заслужавате. Приемете да ви служат.

Когато посредством вашето служене се убедите колко печелите от това, че сте били полезни, вие с удоволствие ще позволите и на другите да ви служат. Вие ще разберете също така колко може да се спечели, наблюдавайки лицата на хората, докато ви служат. Те може да са започнали да го правят под натиска на моментни изживявания или водени от мотиви за собствена изгода, но няколко минути по-късно, когато са дали без мисъл да им се върне, те се преобразяват. Лицата се отпускат, дишането се забавя, напрежението намалява; любовта, радостта и смехът преливат. И всичко това, защото вие сте там и приемате техния дар.

Един от най-големите митове на нашата култура е този за независимия индивидуалист: „Аз мога сам да се справя." Едва ли. Представете си какъв би бил животът ви, ако трябваше сами да посрещате всичките си нужди.

Сами ли ушихте дрехите си? Сами ли изтъкахте платното? Сами ли отгледахте памука? Сами ли изсякохте дърветата, за да направите от тях стан? Сами ли търсихте рудата, за да направите иглите? Сами ли изработихте инструментите за рязането на дърветата и за търсенето на рудата? Всичко това вие ли открихте?

Ако се върнем още малко назад, митът за независимостта бързо се разпада. Ние всъщност сме сложно и неумолимо взаимозависими. Ние зависим от нещото, което някой е направил—или прави, — почти във всички области от нашия живот. Другите също зависят от това, което ние вършим или сме свършили.

Ако можете да помагате на другите, без да се претоварвате и да се изтощавате, правете го.

Ако ви е нужна помощта на другите — помолете ги и я получете. Всичко това е част от потока, взаимодействието, взаимозависимостта, взаимосвързаността в живота.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 3 оценки

Отзиви

Коментирай
loading...