🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Живата любов и децата

Живата любов и децата

  1. Живата любов и децата
  2. Децата ви показват вашето ниво на съзнание
  3. Пътищата на съзнанието и децата

Пътищата на съзнанието и децата

Дванадесетте Пътя, би трябвало да бъдат запомнени и възприети под рационалното ниво - в по-дълбоката област на ума ви, ръководеща отношението ви към света. Тези Дванадесет Пътя указват посоката ви към висшето съзнание. Когато и да се почувствате разгневени, изпълнени със страх или ревност, вие ще откриете, че изпитвате тези емоции, защото сте игнорирали един или повече Пътя. Независимо че прилагате спрямо всяка ситуация в живота, особено Важно е да ги използвате при взаимоотношенията си с децата. Вие им давате модели на програмиране, които те ще "дублират" и възпроизведат в живота.

Децата усвояват лесно предизвикателствата на живота, ако са край възрастни, които общуват открито от четвъртия или от по-висшите центрове на съзнанието. Седмият Път учи: „Отварям се искрено за всички хора и съм склонен да споделя и най-дълбоките си чувства, понеже всяка форма на прикритост ме затваря в илюзорно изолиране от останалите." Особено важно е това при децата, тъй като тяхната способност да се настройват към вас на ниво чувства е много силно развита. Ако чувствате едно нещо, а казвате друго, вие ги учите на нечестност. Въпреки че техните неизградени рационални умове не им разрешават да са толкова адаптирани към светските игри като вас, относителната им освободеност от рационалността ги прави по-възприемчиви за чувства, дори ако вие умело ги манипулирате с думи. Децата интуитивно усещат вашата нечестност и няма да ви вярват. Обаче те ще отразяват огледално поведението ви, учейки се да ви манипулират с думи. Когато ги обвинявате и критикувате, те също ще ви отвръщат, обвинявайки и критикувайки ви. Когато ги заплашвате и подкупвате, те ще копират това и също ще ви заплашват и подкупват. И често те могат да ви победят в отразяването на вашите игри!

Строгостта е нещо необходимо, когато учите детето как да живее с другите и да се справя с физическите опасности в живота. Една майка може да наказва детето си, изхождайки от субектно-обектната отчужденост, която обаче ще създаде разделение. Друга майка може да „наказва" детето си по същия начин, но изхождайки от любящото пространство на Четвъртия Център на съзнанието, което ще допринесе за близостта между двамата. Всъщност не нещата, които правите при взаимодействието си с детето, са толкова важни, колкото центърът на съзнанието, от който изхождате. Човек, който действа от Четвъртия Център на съзнанието, предпочита да е чувствителен и приемащ, но когато животът изисква, той ще използва твърдост или сила, черпейки от любящото пространство. Родителите, действащи от Четвъртия Център на съзнанието, ще направят необходимото във всяка една ситуация и ще продължат да приемат и обичат и детето, и себе си, разглеждайки всичко това като част от естеството на вселената.

Помнете винаги, че преживяването на мир, любов и спокойствие се поражда от начина, по който вие работите с вашия биокомпютър. Светът, който възприемате, се основава на автоматичното програмиране на подсъзнателни нива, което се занимава с всяко нещо, въведено в съзнанието ви. В процеса на съзнателното ви израстване вашето възприемане на всекидневното тук и сега ще бъде осмислено от съзнанието ви без пробуждане на емоции, които карат рационалния ум да ви обърква. Когато панорамното възприемане на тук и сега бъде въведено в съзнанието ви с модела на откритост и любов, вие ще намерите едно дълбоко, спокойно място в сърцето си. Ще започнете да възприемате развиващата се житейска пиеса извън вас. Ще вършите с ефективност онова, което е нужно да бъде направено. И ще се наслаждавате на драмата на всички „грозни" и „прекрасни" неща, представяни на сцената всекидневно. Радостта и екстазът от живота ще бъдат ваши, когато се слеете със закона на висшето съзнание: Обичай всекиго безусловно, включително и себе си.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...