Назад до Станете вашият Висш Аз

Правилното използване на волята

  1. Правилното използване на волята
  2. Приемете енергия от сърцата на други хора
  3. Медитация - Правилно използване на волята

Когато вибрацията на енергията, в която живеете, се покачи в една нова, по-висша октава, един от вашите енергийни центрове се променя драматично. Това е „центърът на волята”, който се намира във вашия слънчев сплит. Човечеството измества фокусираното си съзнание от центъра на волята, към фокусиране на своето съзнание в сърдечния център на любовта.

Вие живеете на една планета на свободна воля и вашата воля е едно от най-великолепните и могъщи части от вашето същество. Тя поставя във форма и действие духовните енергии, които вие получавате от вашият Висш Аз. Вашата воля изпълнява вашите избори и решения, търси истината и ви помага да поддържате това, в което вярвате. Вашата воля приема това, в което вие се самоопределете и самонасочвате. Едно от най-прекрасните, затрудняващи аспекти на земната действителност е научаването да използвате вашата воля, за да разкривате вашето по-висше добро, да се влеете в хармония с Висшата Воля.

Използване на вашата воля може да бъде сравнена с каране на кола. Подобно на една кола, вашата воля е средството, което вие използвате да намерите място. Вашата воля може да удари спирачките, да намалявате скоростта или натискате педала за газ и ускорявате нещата. Като управляемо колело, вашата воля може да ви насочи към всяка посока. Когато вие изравните вашата воля с вашата личност, това е сякаш да имате сигурна кола, която е лесно да се управлява.

Вие пристигате там, където искате да отидете много лесно. Ако вие не знаете как да използвате вашата воля, това може да бъде като една кола, на която не можете да разчитате; вие може да не стигнете там, където вие искате да отидете.

В миналото една силна воля е била необходима. Сила и враждебност осигуряваха оцеляване срещу грубите стихии. Днес една агресивна, господстваща воля повече не е необходима за оживяване в тези времена. В тези времена е важно да използвате вашата воля по по-мек, по-изкусен начин, разчитайки не на сила, но на любов и творчество.

Вярвайте, че вселената работи ЗА вас и със вас

Много култури ви учат, че да достигнете това, което искате, вие трябва много твърдо да насилвате, да бъдете манипулативен, или агресивен и да се борите по вашия път срещу пречките. Този възглед се основава на едно подчертано предположение, че вселената е против вас и трябва да бъде победена. Ако вие използвате вашата воля сякаш там има една враждебна сила, вие фактически създавате противопоставяща се сила, там където няма такава. Започнете с приемането, че вселената работи за вас и със вас, за да ви помага в създаване на вашето по-висше добро.

Мнозина от вас като деца бяха независими, упорити и дори бунтуващи се. Вие се нуждаехте от силна воля, тъй като знаехте, че щяхте да донесете нови мисли и идеи на света. Вие трябваше да вярвате в самия вас, дори когато хората около вас не подкрепяха идеите ви. Сега вие трябва да използвате силата на вашата воля, за да развиете една мъдра и магнетична воля, за да стават по-лесни нещата за вас.

Не се смятайте сгрешил, ако е трябвало да използвате много сила и воля в миналото, за да бъдат достигнати нещата, защото вие сте направили всичко най-добро, което сте знаели. Вие бяхте развили една силна воля за вас самият, като създавахте пречки и противопоставящи се сили, които да отблъсквате. Важно е да имате добре развита воля, защото вие сте един творящ партньор с по-висшите сили на вселената. Вашата воля е необходима да изпълни вашата част в работата на преобразяването.

Вашата воля е много по-мъдра, отколкото вие смятате

Когато израствате духовно, вие ще се научите да използвате вашата магнетична и мъдра воля вместо вашата твърда воля. Една мъдра воля е тази, която извършва нещата с размисъл, планиране и намерение. Тя - волята - мисли за по-добрия начин, отколкото със сила да се направят нещата. Например, една майка се опитваше да използва сила, за да накара децата си да отидат в леглата навреме. Тя кряска, моли и заплашва. Но когато използва своята мъдра воля измисли една техника, която работеше и не изискваше сила. Тя даваше на децата си избор да си легнат рано и да им чете приказка или да останат още половин час повече, но няма да има приказки.

Когато имаха един избор, те обикновено избираха приказката и заспиваха мирно след това. Тя разреши проблема, бъдейки мъдра и нежна - вместо толкова силна. Вашата мъдра воля бди над вечните условия, засягащи проблемите и намира резултатни начини да бъдат свършени нещата с минимални усилия. Тя (волята) чака, докато времето е подходящо да направите едно раздвижване, знаейки, че ако времето не е точно, нещата ще отнемат много повече енергия, за да бъдат изпълнени. Вашата мъдра воля е търпелива, като знае, че за някои неща е необходимо време, за да бъдат осъществени. Тя (волята) постоянно и съзнателно изпраща енергия, необходима да сътворите вашите цели като знае, че вие не трябва да правите всички неща изведнъж. Необходимо е време и стъпки, за да се извърши една добра работа.

Вашата мъдра воля е изпълнена с вяра, опитва нови решения и поема инициативата. Тя търси нови, по-добри начини да извърши нещата. Волята взима решения, основани не само на импулсивни усещания, но като ги смесва с логика и общото чувство.

Когато действията, които извършвате, са изравнени с вашият Висш Аз, не ще се нуждаете от сила, за да ги извършите. Когато вие работите към вашите по-висши цели, може да е необходимо вие да работите твърдо и настойчиво, но вие няма да бъдете тласкани срещу съпротивителни, непреклонни сили.

Вие може да използвате вашата могъща воля върху себе си, като си налагате да направите неща, но не за дълго. Вашият интелект често поставя цели за вас и желае вашата силна воля да ги изпълни. Вашата силна воля може да се опитва да направи това, което вашият интелект й казва, но ако вашата цел или пътя, който вие следвате, не е за ваше по-висше добро, вашата мъдра воля тя ще ви спре. Вашата мъдра воля следва ръководството на вашия Висш Аз.

Вашата мъдра воля е свързана с По-Висшата Воля и вашият Висш Аз. Вашата мъдра воля няма да бъде оставена да бъде използвана срещу вас; тя е твърде могъща сила, за да бъде контролирана от вашия интелект. Бъдете благодарни, че тази могъща част от вашата воля няма да ви остави да вършите неща твърде дълго, които не са за ваше или по-висше добро. Вие може и да успеете за малко, като насилвате себе си, да направите нещата, но не за дълго.

Когато вашият Висш Аз чувства, че за вас е по-добре да не извършвате нещо, то се свързва с вашата мъдра воля и казва „Съпротиви се. Спри. Ти не помагаш с това действие”. Когато нещо е добре за вас да се направи, вие ще чувствате едно желание да го направите. Вие ще бъдете привлечени към него, тъй като това е нещо, което обичате, а не нещо, което вие се насилвате да направите.

Вие се придържате само към неща, които обичате. Вашата силна воля само временно успява да ви накара да направите неща, които вашият Висш Аз не ви е ръководило да направите. Единствените неща, които извършвате с желание, са тези неща, които обичате и сте привлечени към тях. Чрез изпитание и грешки вашите изживявания ви учат как стоят нещата.

Колкото повече използвате вашата твърда воля да направите нещо, толкова повече вие може да натискате себе си да се съпротивлявате.

Вие може да кажете „Аз знам, че наистина трябва да намаля теглото си, да стана на ниво, да направя този проект, да се разделя с тази личност, и пр.пр. Защо не ми сътрудничи моята воля?”. Вашата мъдра воля мисли за вашия по-висш интерес. Макар че една част от вас мисли, че може би да бъде най-добре да направи нещо, ако една друга част от вас се съпротивлява, вярвайте, че има по-висша причина вие да избягвате това. Ако вие не сте изпълнили една цел, която ви е поставил вашия интелект, вместо да се фокусирате да я изпълните, говорете на вашата мъдра воля. Попитайте „Защо не извършиш това, което аз ти казвам да направиш?”. Може би това, което планирате, е една драстична мярка, за да се изпълни и която няма да бъде в хармония с остатъка от вашия живот и път. Дръжте в мисълта си вашата цел и попитайте вашата мъдра воля при какъв план на действие тя ще работи с вас, за да се изпълни.

Вашата мъдра воля ви води към тези неща, които обичате да правите. Преди да решите да извършите нещо, останете спокойни и отбележете вашето чувство относно това да го направите. Попитайте себе си, преди да започнете действие. „Аз наистина ли искам да направя това? Това радостно ли изглежда? Има ли нещо друго, което аз бих искал с по-голямо желание да направя вместо това?”. Отделете време за да чуете вашите усещания. Извършете действията само ако те изглеждат правилни и когато вие бихте радвали да ги извършите; тогава вие действате чрез вашата мъдра воля.

Вие може да развиете вашата магнетична воля. Магнетизмът е една могъща сила. Вие можете да привлечете към вас това, което искате като позволите това да дойде, като се фокусирате. Когато натискате твърде сурово да станат нещата, в действителност вие отблъсквате нещата, които търсите. Има различно усещане между това да се протягате да постигнете нещо, вместо да позволявате това да дойде при вас.

Големия мастер създава, изравнявайки се със своето Висш Аз така, че всяко извършено действие е „правилно”. Когато той/тя визуализират желаният резултат, те стават магнетични за този резултат. Мастерът търпеливо очаква точното време да започне и само когато е благоприятно за това, те извършват действието.

Мислете за нещо, което сте желали. Изпращате ли вашата воля, като се насилите това да стане? Ако е така, вие сте работили твърде грубо. Вместо това представете си, че вие ставате магнетичен за това нещо. Вие може дори да искате да се престорите, че вие сте един магнит, привличайки това към вас. Създайте пространство във вашата енергия и живот за това нещо, да дойде то до вас. Отворете сърцето си, за да получите това. По този начин вие привличате нещата към вас с вашата магнетична воля, вместо да се опитвате да направите неща със сила да дойдат при вас.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Свързани продукти

НАТУРАЛЕН АМЕТИСТ – камъкът на промяната
6.00
лв
100% Естествени камъни
ГРИВНА ЗЛАТНО ТИГРОВО ОКО И ОНИКС - символ на Смелост и борчески Дух, DevaGram
81.00
лв
+ ПОДАРЪК ИЗНЕНАДА! 100% Естествени камъни
МОЛИТВЕНА ГРИВНА С КАРНЕОЛ И ОНИКС, DevaGram
48.60
лв
Изненада при поръчка над 60 лв.

Отзиви

Благодаря
Коментирай
loading...