Назад до Кристални пособия

Кристални пособия

  1. Кристални пособия
  2. Украшения с кристали
  3. Как се изработват украшенията
  4. Как се избират украшенията
  5. Цветните камъни и украшенията
  6. Амулети и кристални скулптури
  7. Кристален генератор
  8. Символика свързана с кристалите

Украшения с кристали

Те обикновено се носят върху енергийните меридиани и в близост до чакрите. Поставени в тези области, кристалите отварят и усилват енергийния поток там, където се допират до тялото и непосредствено наоколо. Разбира се, тъй като дори малките кристали излъчват енергийно поле на разстояние поне около метър, всички бижута с кристали енергизират и/или лекуват цялото тяло. Най-силно обаче е въздействието в местата, които са в съседство с кристала.

Огърлици с кристали

Огърлиците с кристали се носят върху центъра в гърлото, на височината на сърдечния център или по средата между тях. Те отварят центъра в гърлото и правят достъпни състоянията, свързани с нормалното му функциониране. В близост до сърцето стимулират сърдечната чакра и оказват целебен ефект върху кръвообращението и самото физическо сърце. Когато кристалът опира някъде между гърлото и сърцето, той влияе на двете области, лекува дробовете и дихателния апарат. Ако върхът му е насочен надолу, заземява и енергизира тялото, действа балансиращо. Монтиран с върха нагоре, отправя енергията към горните чакри и също енергизира тялото. Ако сте разсеяни или „отсъстващи", това може да пречи на заземяването ви. Биаксиалният кристал насища с еднакви количества енергия и горните, и долните центрове. Разположен хоризонтално, той фокусира основната част от енергията в центъра на тялото на нивото, на което е поставен. Кристалът, носен върху сърдечния център, ще ви помага да преодолявате негативизма и ще уравновесява енергиите в тялото ви, което на свой ред отнема напрежението.

Гривни с кристали

Гривните с кристали въздействат върху меридианните точки на ръцете и регулират проникването и изтичането на енергията през ръцете. Те са много подходящи за лечители и за всички, които работят с ръцете си. Особено ефикасно и балансиращо тялото влияние оказва чифт кристални гривни, които си съответстват по размер и качества на кристалите и метала, в който те са вградени. Когато носите кристална гривна на лявата си китка, насочете кристала към рамото. Лявата страна е приемащата страна, през която енергията обикновено влиза в тялото. Обърнатият към вас кристал подпомага този процес. Кристалът на дясната ви китка нека бъде насочен навън към пръстите, за да направлява изтичането на енергията през дясната страна. Подобна комбинация от кристални гривни ще уравновеси слънчевата и лунната или мъжката и женската енергия и ще усили протичането им през дланите ви.

Кристални пръстени

Кристалните пръстени ще ви помогнат да отворите енергийните канали в краищата на пръстите си. При отделните пръсти ефектът е различен, защото във всеки от тях циркулира специфичен вид енергия. Според някои тълкувания на окултната анатомия на човека малкият пръст се свързва с психичната енергия, безименният - със слънчевата енергия или виталността, средният - със силата на волята или енергията на Сатурн. Показалецът се асоциира с мъдростта, а палецът - със собственото его. (На този пръст обикновено не се слагат пръстени.) Ако носите пръстени на повече пръсти, енергиите им се обединяват. Както и при гривните, пръстените на дясната ръка ще отпращат енергията вън от тялото, а на лявата ще я поемат и насочват навътре в него.

Обеци с кристали

Обеците с кристали се носят върху или в близост до акупунктурните точки, посредством които се въздейства пряко върху третото око. Затова те силно стимулират този център и развиват интуитивните и психичните способности. Оказват влияние върху главата като цяло, лекуват синусите, ушите и очите. Кристалната обеца на лявото ухо отправя енергията навътре във вас и съсредоточава целебния ефект върху лявата страна. Дясната обеца съответно го фокусира върху дясната страна и насочва енергията навън. С тяхна помощ можете да балансирате двете половини на мозъка. Всяка от обеците увеличава енергията в по-близкото полукълбо.

Ленти с кристал

Лентите с кристал прикрепват камъка направо върху точката на третото око и съдействат още по-пряко за отварянето му и за отприщване на способностите, които то дарява.

Корони с кристали

Короните и шапките с кристали подтикват отварянето на коронния център - енергийния канал, който ви дава достъп до най-висшето съзнание, протичащо през тялото ви.

Колани с кристали

Коланите и поясите с кристали подпомагат отварянето и стимулирането на пъпния център. Така се освобождава потисканото раздразнение и се укрепва нервната система. Ако по-горните центрове са отворени, това уравновесява енергиите в тялото.

Гривни с кристали

Гривните с кристали, носени на глезените, поддържат заземеността ви. При това те отварят енергийните меридиани в стъпалата и енергийните канали, които минават надолу по краката. Пръстените върху пръстите на краката отварят енергийните канали по върховете на пръстите. Както и при пръстите на ръцете, всеки от пръстите на краката е свързан с определен вид енергия.

Кристални пръчки

Кристалните пръчки усилват енергията на камъка и създават енергиен лъч, подобен на лазерния, който може да се насочва за постигането на конкретни цели. Пръчката ще действа в съзвучие с решимостта ви да пронижете, разпръснете, формирате, премахнете или по какъвто и да било друг начин да насочите фината енергия с неимоверна сила и точност. Тези пособия се използват при лекуването, в психичната хирургия, за ритуални и други цели, изискващи прецизно направляван и изключително могъщ поток от енергия. Биват ценени и като предмети на изкуството. Кристалите трябва винаги да са обърнати в една посока, така че енергийният поток да се съсредоточи и усили в същата посока. Ако камъкът в долния край сочи настрани от върха, това ще отнеме от мощта на енергийния поток. Може дори да възпрепятства движението му. Камък, поставен хоризонтално в долния край, не пречи на еднопосочното протичане на енергията.

Жезли

Жезлите са подобни на пръчките, но при тях двата кристала, които трябва да са близки по размер и сила, са обърнати в противоположни посоки. Служат за насочване на енергията, често допълвайки въздействието на ръцете и звука. Създава се енергиен източник извън жезъла, после той се завърта, обръща и по различни начини чрез него се направлява потокът от енергия. Жезълът се използва и като символна гръбначния стълб или на протичането на енергията кундалини нагоре по него. Той може да бъде приведен в съзвучие с тази енергия и после насочван така, че да отблокира, усилва или изобщо изменя енергийния поток.

Кристално махало

Кристалното махало е пособие, което се използва за отразяване на вътрешното съзнание, протичащо постоянно през вас. Приложимо е също за измерване на енергийни полета и на фините потоци от енергия във фините тела. Махалото се състои от кристал, окачен на верижка или някаква нишка с дължина дванайсет-тринайсет сантиметра. Кристалът трябва да е уравновесен така, че върхът му да сочи право надолу, а не да е леко изкривен настрани. Повечето хора предпочитат стените му да са възможно най-гладко шлифовани, защото им се струва, че това придава на кристала по-голяма прецизност. Ето как се работи с махалото: хванете верижката или нишката на осемдесет сантиметра от кристала и го пуснете да се люлее свободно. Фокусирайте ума си върху кристала и го накарайте да се върти в различни посоки. Наблюдавайте как той отразява командите ви. Сега извикайте в ума си думата „да" и вижте в каква посока се завърта кристалът. После се фокусирайте върху думата „не". Той трябва да се завърти в обратна посока. След като определите посоката на въртенето (обикновено при „да" е по часовниковата стрелка), можете да започнете да използвате махалото, за да получите отговор на въпроси, изискващи отговор „да" или „не". Задайте въпроса и задръжте ума си „празен", докато не получите отговора чрез завъртането на кристала.

Посредством махалото можете да измерите силата или радиуса на енергийно поле. Накарайте кристалното махало да се върти, когато открие енергийно поле. Колкото по-ускорено е въртенето, толкова по-силно е полето. Центърът му ще съвпада с точката на максимално силно въртене. Радиуса можете да измерите, като се отдалечавате от центъра, докато махалото престане да се върти или да се люлее. Повторете това движение в различни посоки и ще установите докъде се простира енергийното поле. За да измерите потока от фина енергия в тялото, поставете махалото на петнайсетина сантиметра над него. Люлеенето или въртенето на кристала отразява посоката и интензивността на потока от фина енергия. Махалото може да се използва за отваряне, на чакрите, като го накарате да се върти по посока на часовниковата стрелка над всяка чакра. За да затворите чакрата, заставете го да се завърти в посока обратна на часовниковата стрелка. Най-добрият начин да опознаете многобройните приложения на махалото е да поработите с него. Колкото повече го използвате, толкова по-голяма точност ще постигнете. Както и при накитите, погрижете се кристалът, металът или въобще материалите, от които е направено, също и всички вплетени в него символи да са благотворни за вас.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Свързани продукти

КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ СТРЕЛЕЦ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ТЕЛЕЦ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ РАК
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ЛЪВ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ДЕВА
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ВЕЗНИ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ОВЕН
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ БЛИЗНАЦИ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ СКОРПИОН
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ РИБИ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ ВОДОЛЕЙ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни
КОМПЛЕКТ КАМЪНИ ЗА ЗОДИЯ КОЗИРОГ
8.80
лв
8.18
лв
Промоция -7% 100% Естествени камъни

Отзиви

Коментирай
loading...