Назад до Станете вашият Висш Аз

Повдигане воала на илюзията

  1. Повдигане воала на илюзията
  2. Медитация - Повдигане воала на илюзията

Повдигане воала на илюзията означава да бъдете способен да си спомните кой сте вие и каква е вашата по-висша цел. Това е да преминеш извън илюзията, създадена да се живее в плътността на материята - и да си спомните истината за по-висшите области. Известно е, че вашето съзнание е вашата основна каузална реалност. Това е да се научите да виждате света чрез очите на вашето по-Висш Аз; като знаете какво е истина и какво е илюзия.

Реалност и истина зависят от степента на вашата вибрация. Колкото по-висока е вибрацията ви, толкова повече вие сте способен да обичате себе си и да гледате другите със състрадание. На едно ниво на вибрация отмъщението може да бъде един начин да се справиш с чувството, че ще да бъдеш обиден; отмъщението може да бъде истината на този човек. При една по-висша вибрация, една личност може да разбере причина и резултат и да знае силата да изпрати любов на онзи, който го е обвинил несправедливо. Когато вие повишите вашата степен на вибрация, вашата истина ще се разшири и воала на илюзия ще изчезне.

Илюзията обещава да ви даде едно нещо, но в действителност ви дава нещо друго. Вие може да сте изживели това, когато сте получили нещо, което сте искали и вие не получавате това, което вие мислите, че трябва да бъде. Една жена мислеше, че всичките проблеми със съпруга й ще бъдат разрешени като има едно бебе. След като вече го има, тя разбира, че бебето й носи много радост, но не е разрешило проблемите, които тя имала със съпруга си. Някои хора мислят, че материалното богатство ще разреши всичките им проблеми. Често те научават, че когато натрупат пари, с това техните проблеми нарастват, освен ако те не работят, за да ги спестяват. Те стигат до разбирането, че парите не могат да им дадат вътрешен мир, да разрешат техните проблеми с взаимоотношенията, или да ги накарат да се почувстват сигурни, докато те работят директно с тези проблеми.

Как би могъл да се промени вашият живот, ако всичките илюзии са отпаднали и вие бихте могли да знаете една по-висша истина? Вие бихте могли да създадете тези неща, които ви задоволяват и най-добре представляват това, което вие сте. Вие бихте били в състояние точно да определите ситуации, и да знаете какви действия да предприемете, за да получите резултатите, които вие искате. Вие щяхте да знаете от какво ниво да започнете, когато вие говорите и работите с хората, тъй като вие щяхте да разберете нивото на тяхното разбиране и развитие. Вие ще кажете на себе си истината относно това как стоят нещата и ще виждате извън явления, за да знаете какво е реално. Няма да е необходимо да вярвате на това, което ви е казано. Вие ще знаете кое беше истина за вас. Ще държите на вашето вярване, дори ако други около вас вярваха в нещо различно.

Вие ще имате едно ясно виждане за вашата цел и ще знаете какви действия да предприемете, за да я изпълните. Ще виждате извън човешките личности техните по-Висши същества. Вие нямаше да се съмнявате в себе си или мислите, че вие не бяхте достатъчно добър, за да напуснете вашия път. Като вярвате в себе си и вашия път, вие ще имате по-голяма сила и смелост да извършвате вашата работа.

Когато вие бяхте много млад, някои от вас не искаха да видят вашата действителност, такава каквато тя беше и постепенно затваряхте вашето видение. Някои от вас накрая намаляват вашето „виждане” и трябваше да носят очила да възстановят своето видение. Потвърдете, че вие сега сте готови да видите по-ясно света. Някои хора намират, че тяхното зрение се подобрява, когато те решават, че желаят да видят света такъв, какъвто наистина е и да повдигнат воала на илюзията.

Оставете вашите осъждания, за да видите извън илюзиите.

Осъжданията ви спират да видите нещата, каквито те са в действителност. Научете се да наблюдавате без да сравнявате, като прехвърляте вашите мисли върху други, да оценявате или да създавате истории за това, което се е случило.

Например, вие гледате залязване на слънцето. Вие бихте могли да кажете „Топлото и любящо слънце леко се оттегли за почивка зад уморените стари хълмове, наблюдавайки, когато то разпростря последното от своето великолепие върху земята”. Или вие бихте могли да кажете „Слънцето залязваше зад хълмовете и имаше нишки от златно и червено на небето”. Последният начин описва нещата точно каквито те са, без да прибавяте вашата интерпретация или усещания. Колко много вие оцветявате, когато вие възприемате и влагате вашите осъждания и предположения или тълкуване. Практикувайте да описвате нещата за себе си точно както те са, без нито една история да ги описва, и вие ще видите извън илюзията, създавана от вашите разбирания.

За да разберете как си представяте вашите усещания относно нещата за други хора, вземете един предмет и го поставете пред себе си. Умствено го опишете на себе си как изглежда той. Вие може да разберете, колко много от вашите виждания за света и схващания вие си представяте за други, когато правите това. Например, едно момиче гледайки един стол каза, че столът се чувства уморен поради многото хора, седяли върху него цял ден, без никога да оценят тежестта, която той понасяше. Тя прехвърляше към стола нейната умора, че хората „използвайки я” не са оценили тежестта, която тя беше поела.

Когато вие съдите други, често вие влагате вашите мисли за действителността, прехвърляйки ги на тях. Тези мисли може въобще да не ги описват точно. Например, ако вие видите хора в магазина да крещят на децата си, вие може д аси помислите, че те са лоши родители. Вместо това те може да бъдат уморени, под напрежение като правят точно това, което е най-добро за техните деца в този момент. Когато им изпратите любов, това ще направи повече да ги издигне, отколкото вашето отрицателно осъждане. Когато преминете извън осъждане и се научите да виждате хората през очите на състраданието, вие ще почувствате една увеличаващо се единение с тях.

Гледайте на хората без никакво осъждане - относно кои са те и вие ще имате повече усещано за тях. Намирайте нещо красиво във всеки човек и практикувайте да изпращате любов и светлина към него/нея, чрез вашите очи и сърце. Вие не можете да служите на хората, когато се отделяте от тях като ги осъждате. Ние ви ръководим и вашето по-Висш Аз не ви осъжда. Ние ви изпращаме един постоянен поток от любов, фокусиран на това колко добри и красиви сте вие. Когато се фокусирате върху това, какво е доброто във вас, ние ви упълномощяваме да бъдете всичко, което можете да бъдете.

Вие може да имате илюзии относно това какво са хората, поради това, че сте привързани към тях. Поради това, че мнозина от вас са естествени лечители и учители, вие имате способността да забелязвате как хората биха могли да изпълняват по-добре своите възможности. Някои от вас живеят за деня, когато вашите любими ще станат всичко което вие знаете, че те могат да бъдат. Вие може да не искате да се изправите лице в лице с действителността какво са те точно сега. Макар че е добре да поддържате едно положително виждане за хората, също е важно да ги виждате ясно и да ги обичате за това, което са те точно сега.

Дали вие живеете с фантазия за това, какво някой може да стане и не приемате тази личност такава, каквато той/тя е? Или вие виждате вашите любими без илюзии и ги обичате точно такива, каквито са? Вие можете да им помогнете в израстване като се фокусирате върху техните сили, вместо техните слабости. Осъзнавайте тяхната божественост.

Илюзиите могат да дойдат, когато вие виждате само на повърхността на нещо и не отивате извън проявленията, за да изследвате какво е вътре в това. Това е да купиш къща на основата на нейния външен вид, без да оглеждате вътрешността. Често вие правите това с хора, когато ги осъждате от техните прояви, без да се опитате да ги опознаете. Големите мастери нямат проблеми, когато непознати вървят сред вас. Всичко, което те правят, е да приемат появяването на някой, който вие не приемате във вашата представа, (как би трябвало да изглежда едно висше същество) така вие никога няма да го разпознаете.

Научете се да виждате по-голямата картина за това, какво са хората като ги гледате извън ролята, която те играят. Когато правите това, вие отивате извън проявления и виждате действителността на тяхното по-Висш Аз. Свържете това, което те правят с техните животи за своите по-висши цели. Например, ако някой, чиято работа е да пише на пишуща машина, може би използва тази дейност, за да научи как да свързва ума с ръцете си. Това може да бъде една необходима стъпка за нея, за да отвори тя по-висшата пътека на лечение чрез нейните ръце. Дърводелецът може би научава да донесе своите и други виждания от абстрактните ментални планове във физическата действителност. Помисли за един приятел и неговата/нейната работа. Виж дали можеш да намериш едно по-дълбоко значение на тази работа. Вие не можете да кажеш какво са хората от техните земни дейности.

Една илюзия е да мислите, че ако вие сте еволюирали духовно, вие трябва да бъдете известен или високо изявен като духовен лидер. Много висши същества живеят самотно, като работят телепатично на вътрешните планове на реалността, за да разпространяват мир и да отговарят на призивите за ръководство на пробуждащи се души. Мнозина имат едно спокойно положение като градинари, учители на деца, грънчари и пазачи. Само много малко висши същества доброволно пожелават да бъдат видими. Известност и богатство не означават ничие просветление. Както много еволюирали така и по-малко еволюирали имат известност и богатство.

Рейтинг:

Отзиви

Маринова
Има неща, които не можем да променим ,а може би и не искаме драстична промяна
Не че съм против, ама човек като се отвори към цялото, как би се предпазил от лошите сили,особено като е нов и незнае кое точно какво е???
Xaресва ми но мисля,че висшите определят нашите реалности
Коментирай
loading...