Назад до Станете вашият Висш Аз

Свързване с универсалния ум

  1. Свързване с универсалния ум
  2. Вашите мисли създават реалност
  3. Медитация - Свързване с универсалния ум

Всичко около вас съществува като част от Универсалния Ум, наричан също Бог/Всичко, Което Е. Универсалния Ум е непроявена същност - субстанцията, от която всяка физическа форма е създадена. Вие сте част от тази Безкрайна Интелигентност. Тази Висша Интелигентност съществува в съвършенство и съвършено създава вашите мисли, вярвания и вътрешни картини, които светът, който вие изживявате около вас. Вие можете да се научите да проникнете в този По-Висш Ум, и привлечете за вас неограничено здраве, изобилие, нови идеи, знание и всичко друго, което желаете.

Универсалния Ум е съвършенство.
Той създава съвършено това, за което мислите.

Как вие можете най-добре да използвате вашата връзка със тази огромна, всемогъща сила? Мислете това, което искате, вместо това, което вие не искате, защото Универсалния Ум създава това, което мислите. Фокусирайте се твърдо на вашите виждания, надежди, мечти и цели, и възнамерявайте да ги имате. Позволете на вашия Ум да бъде под ръководството на вашият Висш Аз и да има ясни, положителни и творчески мисли.

Представете си, че вашата реалност наистина е само един сън, който вие имате. Разкрасили сте вашият сън с известни неща - вашия дом, работа и материални притежания - всичко отразяващо това, което мислите, че може да имате. Вие привличате към себе си други хора, които играят допълнителна роля, действайки като огледало за да ви учат повече за вас самите. Вие сте тук да научите за вашите мисли и емоции, и вие учите, като ги виждате отразени около вас.

След като вашата реалност е вашия сън, вие можете да мечтаете за това, по всякакъв начин, който искате. Вие можете да промените сценария по всяко време, когато пожелаете, да вземете нови актьори и насочите вашите сънища към по-добър начин. Вие можете да имате всичко, което искате, което служи за вашето Висше добро. Вашата реалност не е толкова твърда, както вие бихте могли да вярвате; вие можете да промените вашите условия по-лесно, отколкото може да си помислите. Вие може да имате един свят на радост, усмихнати лица, мир, изобилие и много повече, няма ограничения за това, което можете да имате.

Вие можете да създадете чудеса, извършвайки енергийна работа.

Как да се свържете с Универсалния Ум и да използвате тази връзка, за да създадете това, което вие желаете? Вие винаги сте съединени с Универсалния Ум, защото той създава това, което вие мислите. Вие можете да се научите съзнателно да се съединявате с Универсалния Ум, като извършвате това, което аз наричам „енергийна работа” преди да предприемете физически действия, за да създадете това, което искате. Универсалния Ум съдържа непроявената същност на всички форми, преди те да се появят във вашата физическа реалност. Когато работите с енергия, вие съзнателно работите с Универсалния Ум.

Енергийна работа изисква използване на мисъл, въображение и визуализация, преди да започнете физически действия. Работа с енергия използва силата на светлината, магнетизма и вашето свързване с по-висшите измерения, за да се създадат резултати.

Вие можете да работите с енергия, като използвате вашето въображение да превърнете това, което искате в модели, цветове, символи или усещане. Вие извършвате енергийна работа като си представите модела, да бъде по-красив, отворен и хармоничен. Когато вие умствено изрисувате и действате със образа, който желаете да създадете, вие работите с това като с енергия.

Когато извършвате енергийна работа и след това добавите светлина, няма ограничения за това, което можете да създадете. Като извършвате енергийна работа преди да започнете физическо действие, това ще доведете до събития, условия и неща в живота ви много по-бързо и по по-добър начин, отколкото ако вие не го извършите. Като работите директно със същността, от която вие искате това, ще донесе до вас неща в тяхната най-висша форма. Създаване с енергия може да създаде такива незабавни и могъщи резултати, за които мнозина ще кажат „създадени по чудо”.

Преди да извършите енергийната работа, първо се концентрирайте на резултатите, които вие искате да създадете. След това въобразете си вашата ментална аура като една мрежа от светлина, разширена направо нагоре. Колкото по-високо се издигне тя, толкова по-фина ще стане мрежата. Някои хора описват тази мрежа като екран, чийто край свата по-фин, колкото по-високо той достига. Други го виждат като тъкан, изтъкана от светлина. Представяйки си, че тъканта когато е по-близо до по-висшите измерения, е по-фина.

Изпратете вашето усещане нагоре през тази мрежа и си представете, че вие се съединявате с по-висши аспекти на Универсалния Ум. Представете си, че се срещате с това, което искате да създадете в неговото състояние на енергия и умствено работете с какъвто и образ се появи в ума ви, за да го направите по-хубав. Когато това изглежда добре като енергия, вие можете да я „привлечете” във вашата реалност като си представите, че превръщате тази енергия на субатомни частици от светлина, които вие хармонизирате и поемате във вашето същество. Вие може да се научите да правите това за секунди и като правите това, може да се създадат удивителни и бързи резултати.

Например, един мъж чакаше на една дълга редица, където всеки беше разгневен и нетърпелив от чакането. Той започнал да подобрява ситуацията, като се концентрирал на резултата, който той искал - това, че редицата хора да се придвижат по-бързо и хората да се почувстват спокойни. Тогава той си представил мрежа от светлина около главата си, разширяваща се право нагоре, като ставала по-фина и по-хубава, колкото по-високо тя се издигала. Като използвал въображението си, той си представял как би изглеждал резултата, който желаел, като енергия. Той видял розови кръгове на хармония да се разширяват навън. Той добавил светлина на тази картина. Само няколко секунди били необходими, за да извърши енергийната работа, и той беше удивен от резултата. Веднага след като той свърши, трима души преди него решиха да напуснат, двама служители се появиха и отвориха нова линия и всички се успокоиха. Той беше обслужен за няколко минути.

Когато работите с енергия, това може да изглежда, сякаш вие я „създавате”. Вие можете да създадете реални резултати, като си представите, че работите с енергията, от която вие искате да сътворите.

Една жена се беше опитала да наеме кола, тъй като нейната беше повредена, а тя се нуждаеше от кола, за да отиде на работа и вземе децата си от училище.

Един приятел я откара до летището, където тя разговаряше с представители на всяка една от многото агенции тук, за даване под наем коли. Те всички й казваха едно и също нещо - не можеха да й дадат кола, тъй като нямала кредитна карта. Тя беше готова да се откаже, но изведнъж се досети, че трябваше съзнателно да се свърже с Универсалния Ум и работи с енергия за това, което искаше.

Тя се отдалечи и за момент се концентрира върху това, което искаше - да пътува с кола, която беше наела под наем. След това тя си представи своята метална аура като мрежа от светлина. Тя изпрати своята ясна представа нагоре, във по-висшите измерения, където тя усещаше енергията, от която искаше. Всичко изглеждаше затворено и трудно, затова тя умствено изрисува отварянето на енергията. Тя постави светлина около нещо, докато тя почувства едно почти физическо „щракване”. Тя се върна обратно към агенцията, където й беше отказано. Тя откри, че беше дошъл на работа нов служител на компанията. Той намери начин да й даде под наем кола, казвайки й, че той самия не разбира как и защо е направил изключение, като че по някакъв странен начин той се чувствал заставен да й помогне.

Един мъж искаше да привлече повече клиенти към своя бизнес. Той беше опитал много обявления и много други неща, повече от промоциите му струваха много пари, но доведоха само няколко клиента. Той решава да работи за това, което искаше да създаде повече клиенти - като енергия. Той седнал спокойно, изпращайки своето усещане нагоре, покрай мрежата, да се свърже с Универсалния Ум и енергията, от която той искаше да създава.

Той си представи една дъга, излизаща от сърцето му към всяка личност, която искаше да достигне. Той направи картината дори по-жива и могъща, като си представи чудесна музика, когато той се свързваше с всяка личност. Той изпрати един образ на светлина до всяка личност от своето сърце до тяхното и им казваше умствено колко добре ще бъде посрещнат и обслужен като негов клиент.

За една седмица много нови клиенти се свързаха с него, макар че той не беше дал допълнително съобщение. Няколко нови идеи изплуваха в ума му за това, как би могъл да привлече повече бизнес и когато той предприе действие за това, той можа драматично да повиши числото на клиенти, които той обслужваше.

Една група хора, чувстваха, че техния офис е много тъмен и мрачен, но техния шеф беше много ограничен. Те почувстваха, че имат много малко възможност, когато тяхната идея беше игнорирана. Те бяха се оплаквали относно тези неща, но нищо не беше се променило. Те решиха, че е необходимо да разрешат ситуацията, като работят с енергията.

Заедно те си въобразиха една фина мрежа от светлина около тях, като я разшириха до по-висшите измерения на Универсалния Ум, където условията които желаеха съществуваха като енергия. Първо те изобразиха своя офис и сегашните условия като една малка, тъмна клетка, която те след това я обърнаха във зала, изпълнена със светлина. Те поддържаха този символ, докато те го почувстваха разширен, движещ се и отворен.

След около един месец нещата се промениха коренно, по начин, който те не бяха предвидили. Техният отрицателен и ограничен шеф напусна, и неговия заместник беше една много подкрепяща и положителна личност. Управлението на компанията внезапно реши да премести офиса в една по-голяма, обширна и изпълнено със светлина място. След преместването техния шеф промени вътрешната политика, така че всяка личност можеше да говори повече относно как да се вземат решения.

Рейтинг:
3.7/5 на базата на 3 оценки

Свързани продукти

НАТУРАЛЕН АМЕТИСТ – камъкът на промяната
6.00
лв
100% Естествени камъни

Отзиви

Анонимен
Бог е Един и Вездесъщ.
Анонимен
shte opitam
ваня
Винаги се получава!Легнете или седнете в удобна позиция и започнете да си внушавате положителни формули ,и ще видите как ще се получи положителния ефект.Така излизам от неприятни ситуации вече 30 години.
Анонимен
pri men ne se polu4ava.......
Пенка Илчева
това ми се е случвало и то наскоро го открих,благодаря
Коментирай
loading...