Назад до Хатори: Кои сме ние?

Хатори: Кои сме ние?

  1. Хатори: Кои сме ние?
  2. Произход на Хаторите
  3. Връзка с Венера и Египет
  4. За Сириус и цивилизациите
  5. Как изглеждат Хаторите

За Сириус и цивилизациите

Вирджиния: Споменахте, че първоначално сте дошли през Сириус. Можете ли да кажете нещо повече по този въпрос?

Хаторите: Сириус е портал от други измерения на Вселената, които е трудно да се разберат от гледна точка на триизмерното пространство, тъй като порталът отвежда към едно не-физическо пространствено измерение, което е нашият истински дом. Нефизическото пространствено измерение е понятие, трудно за разбиране от същества, живеещи в три измерения. Все едно точката в края на това изречение (двуизмерно пространство) да се опита да разбере хартията, върху която се появява, и пространството, заобикалящо съществото (вас), което я наблюдава. Тя просто няма отправна точка от собствения си опит, за да разбере нещо по-висше или по-сложно от двете измерения. Въпреки това ние влязохме в тази триизмерна реалност през Сириус.

Сириус е нещо като пресечна точка за вашата Вселена, където "нишките" на вашия пространствено-времеви континуум се срещат и пресичат с нефизическото хиперпространство. Това наистина е твърде странно понятие и можем да изгубим доста време за обсъждането му. Тъй като целта на тази книга не е тази, нека просто кажем, че нефизическото хиперпространство е нещо като матрица вътре в самото космическо съзнание. Когато съзнанието "създава" дадена вселена, то го прави, поляризирайки себе си в дадена пресечна точка, която се превръща във физическо местоположение в пространството, а то на свой ред поставя началото на процеса, наречен от вас "време". Нашият истински дом, така да се каже, е нефизическото хиперпространство. Когато обаче влязохме в тази триизмерна Вселена, първият ни дом във физическото пространство беше в системата на Сириус. Оттам се отправихме към Венера, за да сме по-близо до Земята.

Вирджиния: Когато сте дошли преди около 12 000 години, това е било след гибелта на Атлантида?

Хаторите: Да, 10 000 години преди Христа беше след гибелта на Атлантида. По това време работехме активно в Египет посредством архетипния образ на Хатор. Но работехме и с няколко много развити индивида (ясновидци) в Атлантида и Лемурия. Когато стана ясно, че Атлантида и Лемурия ще загинат, отведохме някои от тези индивиди в Египет. Направихме го, за да защитим "Великото Дело" на алхимията, така че знанието и линията на посветените да бъдат запазени от унищожение. Между другото, не бяхме единствената интергалактическа култура, която се грижеше за Египет. Арктурианците и плеядианците също отведоха някои от своите посветени в северна Африка.   "

Вирджиния: Когато казвате, че сте работили с хора, какво означава това?

Хаторите: Ние сме майстори на звука, енергията и любовта. С хората работим основно посредством емоционалната природа на човека, това, което бихте могли да наречете емоционалното тяло. Като майстори на многоизмерното пространство твърде лесно можем да установим контакт с хората. Обикновено вие усещате този контакт като гласа, който ви казва истината, ясновидски картини, интуиции и видения в сънищата. С древните египтяни установихме контакт чрез богинята Хатор, с която те се свързваха чрез мистични видения. С помощта на култа към богинята успяхме да помогнем на египтяните да създадат един духовен Златен век, чиято кулминация беше създаването на Школите на мистерията. Чрез тези езотерични центрове можахме да помогнем с обучение на посветени, с положително въздействие, което се разпространи по целия свят.

Можем да добавим, че тези Школи на мистерията все още въздействат активно върху света. Някои от тези школи са тайни, въпреки че част от тях отново са станали обществено достояние. Начините, по които работим, са различни, но най-често един или повече от нас установяват психически контакт с даден човек и започват да го обучават в съответствие с нашето разбиране. Никога не се натрапваме. Когато ни помолят за помощ, я предоставяме, но само в рамките на система от основни насоки. Тези основни насоки гарантират, че няма да се намесим в избора или съдбата на човека.

Вирджиния: Имали ли сте контакти с плеядианците или със съществата от Орион, или с други така наречени предни постове на човешкото семейство?

Хаторите: Да. Познаваме плеядианците, сирианите, орионите и арктурианите. Познаваме и други, за които вие все още нямате имена. Казваме "все още", защото това ще се промени, тъй като се превръщате в галактическа и интергалактическа цивилизация. Разберете, че всяка от тези групи притежава специфичен вкус, индивидуалност, независимо дали става дума за плеядианци, сириани и т.н. Така че всяка обособена група има собствена специфична склонност, индивидуална специфика, когато действа посредством Великата Мистерия. И можем да кажем, че тези различия ни доставят истинско удоволствие! Различията, различните нива на Великата Вселена, ни интригуват и това е една от причините, поради които сме толкова заинтересувани и изпълнени с любов към хората.

Вирджиния: И това е заради...?

Хаторите: ...изключителното им разнообразие, заради различията им, заради връзката им, която се простира дълбоко до корените на Великата Вселена посредством сърцето им, посредством емоционалното им същество. Все пак по време на инкарнацията хората се оказват в парадоксална ситуация, в много отношения доста по-трудна от положението на онези от нас, които се намират на едно по-издигнато ниво. Защо? Защото живеят в триизмерна реалност и техните сетива им казват, че нещата са ограничени, крайни и лимитирани. В действителност техните сетива не могат да им покажат истината за Великата Вселена, така както ние я възприемаме, защото те са затворени в тази триизмерна реалност. И все пак духът им знае и копнее, и е свързан с една по-велика реалност, Великата Мистерия. Това е нещо, което уважаваме и ценим в хората.

Вирджиния: Благодаря ви за това. Бихте ли се спрели накратко на връзката си със Слънчевата система като цяло. Знаете, близо до Земята има три по-малки планети, тези, които наричаме вътрешните планети, а именно Меркурий, Марс и Венера, а след това идват и външните планети на Слънчевата система. Бихте ли ни дали някакви разяснения или коментар за колониите на Меркурий или Марс? И разбира се, споменахте за вашата колония на Венера, която предполагам, че в един момент е била физическа.

Хаторите: Да. Що се отнася до Марс, ще видите останки от физически постройки, които те са строили на повърхността на планетата. Има нещо, което вие наричате "лицето върху Марс", и това в действителност е постройка, която е съществувала. Имало е постройки и на Венера, но колониите на Венера са много по-стари от тези на Марс, така че всичко е унищожено. Ако отидете до Венера в триизмерното пространство, няма да откриете нищо друго освен газове и пясък - едно твърде негостоприемно и необитаемо място. На Марс все още има останки от физически постройки и там са съществували различни култури. В действителност Марс бил преден пост за най-различни култури.

Вирджиния: Имало ли е основен преден пост в по-ново време?

Хаторите: Нека кажем така. Историята, представена на хората от техните науки, е извънредно тясна и ограничена в своята перспектива и не обхваща всички части на пъзела. Защото на тази планета още преди най-ранните етапи от развитието на човека наистина са съществували развити култури. В действителност, когато човекът бил все още твърде примитивен, имало високоразвити интергалактически, пътуващи в космоса цивилизации, които посещавали редовно тази Слънчева система, за да наблюдават възникващия на Земята живот. Установявали предните си постове на различни места - Марс и Венера били главните сред тях.

Имало и енергийни предни постове. Това е един по-различен поглед върху нещата. Има същества, които представляват чиста енергия и са толкова пречистени, че вие бихте ги нарекли ефимерни, защото те нямат нито форма, нито маса. Следователно, в присъствието на големи небесни тела, като Юпитер например, те ще останат относително незасегнати от гравитационното поле. Така че имало същества, които имали предни постове на Юпитер и Сатурн, но това са били енергийни и ефимерни, а не физически същества подобно на онези, които пристигнали на Марс и Венера.

Вирджиния: Бил ли е някога Меркурий някакъв преден пост?

Хаторите: Да. Но това е била енергийна, ефимерна култура. Това били същества, които можели да живеят от звезден газ и светлина. Били силно привлечени от ярките звезди, защото се хранели от тях, ако използваме този израз на хората. Черпели светлина и енергия, както и всички същества, но били привличани по определен начин като пеперуди към пламъка. Отивали там, където се раждали нови звезди, и така съществували като енергийна, ефимерна цивилизация. Но на Марс имало, и все още има, и материални триизмерни постройки. На Венера повечето следи от тях са унищожени, но на Луната, която някога, много отдавна, е била част от Земята, все още са се запазили някои структури.

Вирджиния: Понеже Хаторите са били особено активни по времето на древен Египет, какъв според вас е най-значителният резултат от това влияние за хората?

Хаторите: Считаме, че нашето най-голямо постижение е запазването за хората на хармонията на божествената любов и на безусловното приемане. Чувстваме, също така, че нашето уникално разбиране за съзнанието е било твърде полезно за хората. Езотеричните учения, които посяхме чрез египетската алхимия, се разпространиха по целия свят и в редица други култури, пускайки корени в Индия, Китай и Тибет. Същността на нашите учения, както и на ученията на останалите многоизмерни цивилизации, се превърна в част от тези култури, след като те усвоиха тайните учения на Египет. По този начин ще забележите редица паралели между различните системи на алхимията, принадлежащи на различните култури. Въпреки че езикът и метафорите на тези системи са различни, между тях има удивителни сходства.

Вероятно най-мощното от нашите учения, предадено посредством тези различни традиции, е свързано с жизнената сила и с начините, по които тя да бъде укрепена и издигната. Това познание, наред със запазването на хармонията на любовта, вероятно са двата наши най-големи приноса към развитието на хората.

Рейтинг:
3.7/5 на базата на 3 оценки

Отзиви

представители на хаторите сега тук на земята са котките
Чувствам се добре, само като се сетя за тях.
Какво биха казали хаторите за бог
А ЧЕСТНО ТОВА Е НЯКАКВА ФЕНТЪЗИ ИНИЦИАТИВА.Нали ?
Иванка Атанасова
Благодаря на Хаторите!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...