Назад до Хатори

Хатори: Свещените елементи

  1. Хатори: Свещените елементи
  2. За отдръпването на съзнанието
  3. За елементите и древните култури
  4. За елементите и циклите

Ние гледаме на Земята твърде различно от повечето хора в западната цивилизация. Нашият възглед е по-близо до този на древните и на вашите туземни народи.

От наша гледна точка Бог е не толкова създателят на Земята и Вселената, колкото е процесът на самото създаване, а освен това е присъщ на физическата материя във Вселената. От гледна точка на нашето разбиране, където сте самите вие, там е и Бог. Сътворението е. Всъщност няма място, на което да сте, а Бог да го няма. Вие сте част от Бога/Сътворението. Те са същността на всичко. Сътворението действа и присъства и в най-дребната частица материя. От тази гледна точка цялата физическа Вселена е свещено място. Тя е осветен храм. Много са хората, които днес са се откъснали или отделили от осъзнаването на Земята. Това трябва да е свързано с полусънното състояние на съзнанието, породено от системите от убеждения на вашата култура, които настояват, че физическият свят представлява съвкупността от целия опит.

Искаме да ви кажем, че той е само един спектър на опита и че физическият свят е част от Божественото, а не нещо отделно от него. За да изпитате това съзнание, трябва да го възприемете, като достигнете до по-фините сфери на самото осъзнаване. Достигането до тази по-фина сфера на съзнанието, архетипната област, в която свещените елементи вибрират като живи съзнания, позволява на човека да почувства един по-голям континуум на съзнанието. (Тази архетипна област или сфера не съвпада с архетипите, които е описал вашият швейцарски психиатър Карл Юнг. Споменаваните от нас архетипи се отнасят по-скоро до една "първична сила", която се простира в това, което бихме могли да наречем "подземния свят на материята". Тя е аналогична на "субквантовата сфера", хипотетичното място, където съзнанието непрекъснато пресътворява материята. Четирите свещени елемента са част от този непрекъснато разгръщащ се процес.)

В нашия свят ние имаме звук за всеки от тези четири свещени елемента. "ЕЛ" е земята; "КА" е огънят; "ЛИМ" е водата; и "ОМ" е пространството или въздухът. Четирите образуват един вибрационен континиуум. Възможно е звуците на тези елементи да се напяват и да се влезе в архетипните сфери, в които те съществуват. Все едно че тези звуци отварят врата на възприятието и ви позволяват да влезете в резонантното поле на съзнанието, където архетипната сфера на елементите е жива. В действителност, когато влезете в тази сфера и останете в нея за известно време, вие сте в състояние да превключите съзнанието и възприятието по такъв начин, че можете да усетите дълбочината на физическия свят, както и мястото му в континуума на съзнанието.

Това е много мощна практика. По същество произнасяте напевно мантрата "ЕЛ-КА-ЛИМ-ОМ" най-малко четири пъти и винаги в група от четири. С други думи, трябва да ги произнесете поне четири пъти. След това можете да ги произнесете шестнайсет пъти и т. н. Това е много мощна практика и много често препоръчваме да се произнася 256 пъти или четири на четвърта степен. Това ви осигурява времето, необходимо за успокояването на съзнанието и за превключването му през различните му състояния, така че да можете да влезете в архетипното царство на елементите. Там вие възприемате директно живостта и континуума на съзнанието, което изразява себе си на земно ниво.

Много е ефикасно, ако практикувате напяването на звуците на открито, където можете да почувствате елементите директно. Много мощна практика е и да преместите своето осъзнаване в праничната тръба или в средната колона, спускаща се по средата на тялото, за която вече сме говорили. Задържайки осъзнаването си в тази пранична тръба и произнасяйки напевно звуците на елементите, вие всъщност пречиствате, съживявате с помощта на звука прана, която се движи в тръбата, и отключвате събуждането на елементите в своето тяло. Това е нещо, което сами трябва да изпитате, а не да слушате за него.

Другото, което трябва да се знае относно посоченото произнасяне на звуците, е, че тъй като съзнанието се установява в едно много дълбоко и спокойно състояние, твърде често на повърхността започва да излиза материалът от подсъзнанието. Човек може да изживее всяко състояние на съзнанието, всяко състояние на осъзнаването - от абсолютната досада и умора до най-висшите състояния на екстаз и блаженство, включително осъзнаване на собствените "демони", на собствения негативен емоционален материал. Когато човек произнася напевно тези звуци, може да бъде задействано всичко това, ето защо е важно да разберете, че каквото и да се появи, докато произнасяте звуците, то е част от процеса на очистване.

Произнасяйки звуците ЕЛ-КА-ЛИМ-ОМ, човекът, според нашето разбиране, признава светостта на елементите, признава континуума на съзнанието от Източника, който можете да наречете "Бог", в различните му фини нива, та чак до самата Земя. Тук, във физическата реалност, която е нивото на най-плътния свещен елемент, човек потвърждава и признава Земята за свещена, своето тяло за свещено и своето място в континуума на съзнанието, което той може да нарече Бог, за свещено.

Казано е, че тялото е храмът Божий. Съгласни сме, че вашето тяло е свещен храм, защото е мястото, в което четирите съзнания на земята, огъня, водата и въздуха (пространството) предлагат себе си в служба на вас.

Виждаме Земята като свещено място, отражение на свещените елементи от архетипното царство на самото съзнание. Според нас Земята е толкова близо до Бога, колкото и всяка друга сфера, защото континуумът е едно цяло. Дали някой усеща, че е близо до божественото, или че е отделен от него, няма нищо общо с това дали той е на Земята в тяло, или не. Кръгозорът или обхватът на зрението на индивида се намира в индивидуалното съзнание. Възможно е да бъдеш в дълбоко единство с Божественото, да се чувстваш съвсем у дома в съзнанието и заедно с това да си въплътен в тяло. Не е необходимо да напускаш Земята, за да си отидеш "вкъщи", защото това "вкъщи" е състояние на съзнанието, състояние на свързаност, което се ражда вътре във вас.

Днес забелязваме възникването на една опасна ситуация на Земята, особено в технологично високо развитите страни. Тази ситуация се състои в отделянето на човека от природата и елементите. Съвременната култура се е изолирала и отделила от природните елементи, от природния свят. Западното общество е издигнало библейското предписание "да има власт над природата" до безотговорни върхове. Човечеството угнетява природата. Човешкият вид в съвременния свят не само потиска природата и елементите, но и сериозно се е отделил от тях, в резултат на което е изгубил голяма част от своята връзка с висшия континуум на съзнанието.

Когато даден индивид е в природата, когато има връзка с елементите, той е по-близо до континуума на съзнанието, който води до архетипното царство, а оттук има само една стъпка до Божественото. Не е ясно дали културата на съвременния свят ще се събуди за това и ще промени позицията си. Но когато става въпрос за вашето индивидуално съзнание, винаги можете да образувате връзка с елементите. Можете да изградите тази връзка от собственото си осъзнаване в архетипното царство на елементите. Доста туземни народи могат да го правят.

Бихме ви препоръчали да излизате по-често сред природата и да прекарвате известно време сред природните елементи, защото те са отражението на архетипните елементи. Не се изолирайте от въздуха, слънцето (огъня) и останалите елементи. Включете ги в себе си. Бъдете им благодарни. Дайте възможност на своето съзнание и осъзнаване да се настроят към четирите свещени елемента. Произнесете имената на елементите с почит и уважение и пред вас ще се открие един вътрешен свят, който надминава и най-смелото ви въображение. Когато влезете в този вътрешен свят, архетипният свят на елементите, ще откриете едно място, където сте по-дълбоко свързан с природния свят около вас и заедно с това ще видите света с нови очи. Ще видите и ясно ще разберете, че самата Земя е свещен храм и където и да отидете, там присъства Бог.

Рейтинг:

Отзиви

explorer
някой някъде някога може ли и иска ли да обясни връзката между втечнения природен газ и мозъка
Коментирай
loading...