Назад до Хатори

Хатори: Възходящата спирала

  1. Хатори: Възходящата спирала
  2. За издигането на Земята

Възходящата спирала е термин, който използваме, за да опишем процеса на съзнателно движение нагоре в съзнанието. Когато започнете този процес на движение нагоре по спиралата, вашето тяло, вашите отношения, вашата работа, всички те се издигат. Дори елементите, които образуват физическото тяло, се издигат. Според познанието, което ние притежаваме, издига се всичко, не само умът.

Когато започнете да се движите нагоре, можете да маркирате своя напредък въз основа на промените, настъпващи в четирите "крайъгълни" отношения (т. е. отношението към вашето тяло, към другите, към своята работа и към свещените елементи). Отношението ви към другите е особено полезно като барометър за напредъка. Задайте си въпроса: "Какво се случва в сферата на моите отношения? Искрени и смислени ли са те?" Издигането и яснотата на вашите отношения ще ви кажат по един напълно очевиден и директен начин на кое място по спиралата се намирате.

Ако си мислете, например, че сте твърде развити и въпреки това отношенията ви са трудни и са източник на дисхармония и на проблеми, в такъв случай можете да сте сигурни, че се заблуждавате (...с хумор...). Забелязали сме, че има хора, които започват това, което те наричат "процес на издигане", а после продължават да прекъсват отношенията си с другите хора и да пренебрегват възможностите за развитие и формиране, които те им предоставят. Бихме им казали, че те са прекъснали връзката с едно много мощно огледало, с най-мощния процес на обратна връзка, който е в състояние да им каже дали се издигат, или просто се самозаблуждават. При процеса на издигане съществува огромна опасност от самозаблуда.

По пътя на издигането самозаблудата наистина може да нарасне в резултат на нещо, което се нарича "духовно его". Когато човек прекосява възходящата спирала, неговите способности и сили нарастват значително. Ако е необуздано, духовното его може да изпадне в самодоволство и високомерие. Посочената липса на здравомислие и смирение е опасна. Защо? Защото, ако гледате на другите хора с пренебрежение и презрение, ще паднете от издигнатите състояния на осъзнаването. Така че духовното его може да е съвсем реален проблем, който възниква, когато човек започне процеса на движение нагоре, и именно това е причината, поради която отношенията с другите хора са толкова важна част от процеса.

В древен Египет хората, които не били психически или социално уравновесени, не били допускани до Школите на мистериите. Това било мъдро решение, защото е прекалено опасно да се задействат висшите енергии без притежаването на необходимата яснота и устойчивост. За да разберете по-лесно понятието за възходящата спирала, си представете пирамидата на равновесието с квадратната основа с четири ъгли с остър връх в горния си край. Сега си представете една спирала, тръгваща от някой от четирите ъгли на основата на пирамидата и издигаща се нагоре към нейния връх. Обърнете внимание, че всяка възходяща спирала притежава възможността за четири движения, по едно от всеки от четирите ъгли. В действителност спиралата може да се издигне нагоре от всеки от четирите ъгли или от всички тях. Вие бихте могли например, да се включите в този спираловиден процес чрез избистрянето и изграждането на положителни отношения с другите хора. Възможно е да се включите в спиралата и чрез развиване на жизнената сила, а можете да се издигнете по нея и чрез изясняване на своето отношение към четирите свещени елемента - земята, огънят, водата и въздуха (пространството).

В такъв случай разполагате с четири възможни спирали, които могат да се разгърнат самостоятелно или заедно и, разбира се, съвместното им разгръщане е най-мощното спрямо всички останали! Ако използвате мощната обединена енергия на четирите спирали, издигащи се едновременно нагоре, е възможно невероятно развитие на съзнанието, защото възходящата спирала никога не свършва. Спиралата на издигането се простира нагоре в безкрайността и няма предел за върховете, до които можете да се издигнете. Но скоростта на съзнателното напредване, използващо тези четири аспекта в рамките на спиралата, трябва да е балансирана във всеки отделен момент.

Да кажем, че искате да се издигате нагоре по една балансирана спирала. Как ще го направите? Чрез постигане на едно и също ниво на съзнанието и способността във всичките четири области, едновременно, без да пропускате нито една от тях. Ако издигнете Ка и издигнете своите отношения, ако издигнете своята работа, а също и елементите, в такъв случай сте издигнали цялата основа нагоре и сте в равновесие. Но ако сте развили своята Ка и я издигнете нагоре, развили сте елементите и сте ги издигнали нагоре, развили сте своята работа, но не сте обърнали внимание на своите отношения, тогава създавате хаос и бъркотия (...със смях...). Защо? Защото вместо уравновесено стабилна равнина, основата е наклонена опасно в единия сектор. Следователно, когато спиралата започне да се движи нагоре, тя не може да се издигне по-високо, защото основата в този ъгъл на пирамидата я няма. Тя липсва. Най-добре е да издигате и четирите позиции на пирамидата, като по този начин вашето развитие може да бъде стабилно.

Начинът да го разберете е да се отдадете и да се посветите на най-висшите възможности във всяка от четирите области или ситуации. Отдайте се на гледката на най-висшата ситуация, когато взаимодействате с друг човек, и след това изходете от това отношение. В отношението си към собствената си жизнена сила просто приемете реалността на това, което се случва, и работете, за да го подобрите. Ако например се отдадете на възможността за постигане на най-добрата енергия и здраве за себе си, в такъв случай трябва да действате така, че да се опитате да реализирате на практика тази възможност, като направите правилните избори за начина си на живот.

По този начин чрез отдаване на най-висшата възможност за всяка от четирите области или ситуации се хармонизират и четирите области. Това намерение към най-висшата възможност трябва да балансира четирите области в основата на вашия живот, стига да се отнесете правилно към тях, позволявайки балансирането на промяната на вашата честота. Насочването на вниманието, последвано от твърдото намерение за развитие в тези четири области, е твърде различно от това, което много хора обикновено правят.

Процесът на изкачване по възходящата спирала отнема енергия. Много по-лесно е просто да бъдеш в летаргия и безсъзнание, което е състоянието и изборът на голям брой хора. Издигането по спиралата и достигането до по-високите сфери изисква енергия. Знаем, че има хора, които заявяват, че пътят към по-висшите състояния на съзнанието е много лесен и в действителност не се нуждае от никакви усилия, а само от мисъл. Ние обаче, на основата на своя хилядолетен опит, можем да кажем, че това не е истина. Усилия са необходими. По пътя се натъкваме и на благоприятни обстоятелства, които подпомагат нашето движение по него, но минаването през местата, които не желаят да се променят и да се развият, изисква сериозни усилия.

Това, което ви осигурява енергията, необходима за движението ви нагоре, е Ка. Единствено с предостатъчно количество от Ка и с предостатъчно количество жизнена сила вие ще притежавате енергията и мощта да изчистите своите мисли и да балансирате емоциите си. Нуждаете се от енергия, за да взаимодействате успешно с другия, или няма да имате дори възможността да се отдадете на най-висшата представа за това отношение. В действителност без достатъчно количество жизнена сила ще бъдете толкова изтощени, че едва ли ще можете изобщо да взаимодействате. Ето защо започнахме с подчертаването на това важно изискване: "Трябва да изградите своята Ка; трябва да изградите жизнената сила!"

Когато цените жизнената си сила, е съвсем естествено да цените и възможностите да общувате с хората, възможностите да вършите своята работа и възможностите да осъзнаете в пълна степен елементите. Тази комбинация ви издига нагоре по спиралата, където постигате ново ниво на стабилност и равновесие. А когато достигнете това ново ниво, следва друго, ново ниво за овладяване. В действителност е налице един безкраен избор по отношение на това колко изкусни може да станете! Ние сме разбрали, че след като постигнете определено ниво на себеовладяване, пред вас се открива ново ниво и ако желаете, можете да решите да се издигнете по спиралата към следващото ниво, при положение че издигнете и четирите аспекта на пирамидата на равновесието.

Рейтинг:

Отзиви

Анонимен
Благодаря за това знание!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...