🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Хатори

Хатори: Жезли на силата

  1. Хатори: Жезли на силата
  2. Четвърто състояние на осъзнаването
  3. Школите на мистериите

Терминът "Жезли на силата" може да се отнесе до четири понятия, първото от които било използването на истински метални жезли от древните египтяни в техните храмове и Школи на мистериите. Върху някои от йероглифните изображения може да видите жезли, които имат още един жезъл, увит около първия. Понякога на върха на жезъла е разположен анк (египетски кръст). Тези жезли се използвали за активизирането на чакрите (енергийните центрове или вихри) в тялото на посветения по един специфичен начин. Жезлите се поставяли по протежение на гърба на посветения и след това били удряни, за да издадат звук, почти така, като се удря камертон, като с това се създавали резонантни модели на звука, които прониквали в гръбначния стълб и активизирали чакрите. Тези жезли били с различна дължина и когато се използвали по определен начин, в определена последователност, карали жизнената сила, Секем, силата на съзнанието, както тя изразява себе си чрез физическата материя, да се издига нагоре. Тази жизнена сила се издигала по гръбначния стълб и активизирала различните чакри и центрове. Ето така Жезлите на силата се използвали, за да помогнат на посветения да влезе в тези висши сфери на съзнанието и след това да изследва техните светове.

Второто значение на Жезлите на силата е свързано с действителните енергийни потоци, които съществуват в човешкото тяло. Основното разбиране на това значение е свързано с праничната тръба или централната колона, която е онова тръбовидно образувание, с което работихте в упражненията, дадена в предишните глави. Тази пранична тръба представлява мощна събирателна точка за саморазвитие и от всяка от чакрите към другите чакри в тази пранична тръба тече специфична енергия. Например можете да имате специфично движение на енергия или специфична връзка от сексуалния център до центъра на сърцето или на силата. Ако енергийният поток или жезълът, който свързва втората чакра (сексуалният център) с центъра на силата е активизиран, тогава сексът ще се прояви като средство за придобиване на власт. Но ако човек трябва да прояви сексуалността чрез сърцето, което е най-високият честотен обхват, тогава ще се активизира Жезълът или свързващият поток между сексуалния център и сърцето, и т. н. по същия начин нагоре по гръбначния стълб.

По този начин Жезлите на силата се отнасят и до енергийните връзки между различните честотни обхвати на собствения опит на човека. Така, докато Жезлите на силата в първото си значение се задействат физически външно от някой, който знае как да ги използва, за да движи тези енергии, второто значение на термина включва енергийните системи в собствената ви сфера на избор и интуиция. За това, ако действате с възможно най-върховното намерение, ще задействате тези Жезли на силата, които ви свързват с висшите центрове (чакрите). Това е един от начините да се "самозаредите", ако използваме този термин от сферата на компютрите, и да издигнете своето съзнание с помощна на намерението.

Например, ако имате сексуална връзка, породена от мястото на любовта, а не от мястото на чистата сила, можете да издигнете честотния диапазон по такъв начин, че сексът да се превърне в път, в средство за достигане до по-високите честотни сфери на вашето съзнание. Ако навлезете в сексуалната активност с желанието да получите яснота и връзка с по-висшите аспекти на своето същество, в такъв случай ще задействате центъра на короната, ще го свържете със сексуалния център и няма да се налага да правите избор между единия или другия. Вместо това можете да разполагате с няколко енергийни потока, носещи се едновременно. Същественото тук е, че чрез силата на своето намерение и избор и на начина, по който подхождате към своите действия в живота, можете да определите кои жезли или енергийни потоци ще бъдат задействани в тази пранична тръба.

Съществува и едно трето значение на термина Жезли на силата, което бихме искали да обясним, като то също е свързано с един физически жезъл или тояга, използвана едно време в Египет, когато се извършвали висшите инициации. На върха на този жезъл имало грозд от специфични кристали и скъпоценни камъни, чиято честота и структура усилвала мислите, които се излъчвали от третото око на инициирания. Това ставало, когато жезълът или тоягата се държали на една ръка разстояние точно пред инициирания, като кристалите били на една линия с третото око. Посветеният, използвайки вътрешни методи, можел да формулира мисъл и да я насочи към кристалите, които я усилвали.

Жезълът бил много мощно и много ефикасно средство и в същото време и много опасно, така че той не е нещо, на което бихме искали да се спираме по-подробно, защото тази технология се е използвала и с нея се е злоупотребявало под различна форма в епохата на Атлантида. Когато стигнала до Египет, тя била видоизменена. Но основното познание за начина, по който кристалите могат да се използват, за да усилят мисловните енергии за целите на лечението, по същество се е запазило без изменение и до днес.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...