🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Хатори

Хатори: Човекът като енергийна система

  1. Хатори: Човекът като енергийна система
  2. Упражнение за себеовладяване
  3. Укрепване на Ка
  4. Въпроси за издигането на Ка

Като ваши по-големи братя и сестри живеем в това, което бихте нарекли четвъртото измерение -друго честотно поле. И нашият поглед или гледна точка към вас е уникална, защото ви възприемаме чрез енергийно състояние, различно от вашето. Ние ви осъзнаваме от гледна точка на вашите, проникващи едно в друго, енергийни полета.

Първото от тези полета, което е видимо за вас, вие наричате физическо тяло с различните му химични, биохимични и електрически процеси, протичащи в милиардите и милиарди клетки, които образуват пространството на тялото. Когато обаче ние гледаме физическото тяло, го разглеждаме главно от космическа гледна точка. Виждаме го като галактика от звезди, защото всеки атом сам по себе си е като слънчева система с едно централно слънце под формата на неговото ядро и планети, обикалящи около него под формата на електрони. Херметичните алхимици, които водят началото си от Египетската традиция, говорят за закона "Каквото горе, такова и долу", който означава, че всяко от различните нива на сътворението има точно свое копие както над себе си, така и под себе си. Така Слънчевата система представлява движение на планети около централното Слънце, а в атома електроните се движат около неговото ядро.

Вие сте пространство, точно както Слънчевата система е преди всичко пространство.

В действителност във вашето физическо тяло съществува огромно количество пространство и това, че сте плътни, е само илюзия. Дори вашата наука е открила, че представлявате повече от 99 процента пространство. Когато разглеждаме вашето физическо тяло, го виждаме като пространствено, а не като плътно тяло. Следователно ние не възприемаме физическото ви тяло така, както го възприемате вие. Виждаме го буквално като една ходеща, подвижна галактика от звезди. Затова, въпреки че това първо поле на вас ви изглежда физически твърде плътно, в действителност от гледна точка на светлината, на енергията, то е съвсем различно.

Проникващо дълбоко навътре в това физическо поле, се намира едно второ поле от енергия, което ние наричаме Ка, а то според вашето разбиране трябва да е праничното тяло. Прана, както е открита от йогите от древните традиции, представлява основната жизнена сила в кислорода, но не е просто кислород. Прана се усилва в обширните места с растителност и край големи водни маси, които са в движение. Прана е жизнената сила и тази прана прониква както във физическото, така и в праничното тяло, което ние наричаме Ка. Това Ка в действителност е източникът на жизнената сила, която се движи в първото ниво на физическото поле, физическото тяло. Понякога Ка се нарича духовният или етерният близнак, тъй като е двойник на физическото тяло, но като едно по-фино състояние на енергията. Онези, които са запознати с египетската алхимия, познават термина "Ка", обозначаващ енергийния двойник, който продължава да съществува известно време след смъртта на физическото тяло, въпреки че не е безсмъртната душа.

Без прана, която се движи във физическото тяло и усилва Ка, вие нямаше да можете да живеете. Това е силата на самия живот. Следователно част от техниките, които ще споделим с вас, всъщност представляват техники за стабилизиране на праничния поток в галактиката, която вие наричате свое физическо тяло, и това е изключително важно за вашето тяло, за съществуването ви!

Въпреки че притежавате и други фини тела, наречени емоционално, каузално и астрално, ние ще се концентрираме основно върху Ка, тъй като развитието на това тяло ще ви предостави огромен импулс в движението ви към по-висшето съзнание.

Биполярно магнитно полеБиполярните магнитни полета включват такива разнообразни форми, като магнитни пръчки, ябълки, планети (включително Земята) и хората.

На първата фигура виждате триизмерно изображение на електромагнитното поле, заобикалящо човешкото тяло. Вашето тяло, следователно, представлява биполярен магнит с една централна колона, наричана понякога централен канал, пранична тръба или антахкарана от различните езотерични традиции в древността. Всички биполярни магнити, както вашата наука е установила, създават поле, което в триизмерното пространство наподобява пашкул. Това поле в действителност се движи триизмерно около тялото.

Право надолу по средата на тръбата, по средата на тази пашкулоподобна форма, се спуска един енергиен канал. Това в действителност е централният стълб или колона на магнитното поле, което се създава от физическото тяло. Тази централна колона е средният проводник, ако щете, на електромагнитното поле, което е основата на живота. В своите езотерични традиции редица култури са се докоснали и са развили техники, отнасящи се до тази централна колона или пранична тръба, както понякога се нарича.

Следователно, от гледна точка на самите вас като енергийна система, ключовото централно поле, на което трябва да обърнете внимание според нашето разбиране, е Ка, праничното тяло. Начинът, по който поемате или не поемате жизнена сила (прана), определя количеството енергия, с което разполагат телесните органи и системи. Ка определя яснотата, силата и въздействието на вашата мисъл; определя също така и качеството на вашите емоции. Ако Ка бъде засегната, биват засегнати и останалите полета - физическото тяло функционира на по-ниско енергийно равнище, мисълта е отслабена, а емоциите са нарушени. Въпросът в такъв случай е по какъв начин да се вкара повече прана в Ка, така че тя да се излъчва във физическата галактика на тялото и в другите фини тела? Това е основният въпрос, на който бихме искали да отговорим сега.

Пранична тръбаКлючът се крие в праничната тръба, която се спуска в центъра на тялото. Тази пранична тръба съответства приблизително на пътя, който йогите във вашата традиция на тази планета наричат сушумна. Сушумна е пътят, по който енергията кундалини или жизнената сила се издига от основата на гръбнака нагоре през различните енергийни центрове на тялото (чакрите) до центъра на главата.

Тук тя влиза в короната и отваря съзнанието към това, което би могло да се нарече "космическо съзнание" или връзката с Всичко Което Съществува - едно много високо издигнато състояние на съзнанието! Въпреки че енергията на жизнената сила се издига по този път, наречен сушумна, ако направите физическа дисекция на тялото, няма да я откриете. Това е фина енергия.

Но съществува. Тя е толкова реална, колкото и всяко друго нещо във вашия свят, като изключим факта, че е в честотно поле, извън този един процент от реалността, която вие можете да възприемате със своите сетива. Праничната тръба обаче, за разлика от сушумна, не следва пътя на гръбначния стълб, а образува права линия, спускаща се от короната (при върха на главата) през перинеума (точката, разположена между половите органи и ануса).

Тази пранична тръба в действителност се простира в Земята. В зависимост от нивото на развитие на вашето съзнание, тя или ще е свързана съвсем леко с повърхността на Земята, достигайки само на няколко сантиметра под нея, или ще се свърже с ядрото на самата Земя. Тази пранична тръба се простира и над главата на човека и може да се издигне на няколко метра или на няколко хиляди километра над нея, отново в зависимост от състоянието на съзнанието на индивида. Най-общо казано, ако допрете върха на палеца и показалеца и образувате кръг, праничната тръба ще е приблизително с диаметъра на този кръг. Тя не се извива заедно с гръбначния стълб. Спуска се от върха на главата надолу през перинеума. Работата с праничната тръба е основният метод, който ще използваме с вас, за да развием способността ви да активизирате Ка, за да увеличите потока от прана във физическото тяло.

Сега ще ви представим три специфични техники за развиването на Ка, които могат да ви помогнат, а след това ще споделим и някои мисли относно нещата във вашия живот, които ви препоръчваме да затвърдите, и относно нещата, които ви препоръчваме да отстраните. Трябва да сте наясно, че в това отношение притежавате правото на свободен избор и ние няма да ви съдим за това, което сте избрали или не сте избрали. От наша гледна точка, ако искате да развиете Ка, има неща, които трябва да свършите, и такива, които трябва да избягвате. Всичко е много просто. Така че нека насочим вниманието си към техниките, да поставим началото на процеса на осъзнаването на Ка и на праничната тръба, за да можете да започнете овладяването на енергията, необходимо за здравето и за по-висшето съзнание.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Отзиви

Благодаря за познанието което ни давате...
Виж още отзиви
Коментирай
loading...