Назад до Хатори

Хатори: Пирамидата на равновесието

  1. Хатори: Пирамидата на равновесието
  2. За четирите елемента
  3. За съзнанието

Представете си пирамида с квадратна основа и с остър връх, най-горната точка на пирамидата, като символ на кулминационната точка на съзнанието, до която можете да се развиете. Обърнете внимание, че върхът или кулминационната точка на съзнанието се поддържа от четири точки или ъгли в основата, всеки от които представлява по един аспект, който е жизненоважен за постигането на едно балансирано по-висше състояние на осъзнаване. В такъв случай, в съответствие с вашето разбиране и опит, е много важно фундаментът да бъде сигурен, квадратната основа да е стабилна.

Четирите пункта или аспекта на тази стабилност, които ние искаме да определим за вас, са буквално крайъгълните камъни на вашето съществуване тук. Прочетете ги внимателно и след това забележете как се чувствате по отношение на всеки един от тях.

  1. Отношението на човека към неговото физическо тяло и към останалите фини тела, включително Ка.
  2. Отношението на човека към себе си и към останалите хора.
  3. Отношението на човека към служенето му на Вселената, света, обществото, което често приема формата на кариера, макар и не винаги или не само.
  4. Съзнателното отношение на човека към свещените елементи, образуващи света, в който той живее. За вас, на Земята, тези свещени елементи са: земя, огън, вода и въздух (пространство).

Вече обсъдихме, до известна степен, връзката между физическото и останалите фини енергийни тела, както и значението на изграждането на силна Ка. Много е важно, особено сега, да се укрепи вашата физическа връзка с физическото тяло и с останалите фини тела, защото когато съзнанието ви започне да се издига нагоре към по-висшите нива, ако физическото тяло не може да поддържа или да съдържа тази енергия, вие ще паднете. Няма да можете да останете в най-високите състояния, защото тялото ще ви свали обратно. Ето защо една от четирите основи на издигането изисква Ка и всички останали тела, включително и физическото тяло, да бъдат силни и вибриращи. Надяваме се да схванете необходимостта от притежаването на силно и жизнено физическо тяло като част от духовната яснота и от процеса на издигането.

Втората основа е да познаваш себе си и да взаимодействаш хармонично с останалите хора. Относно отношенията на човека с останалите хора вероятно ще ви е интересно да узнаете, че в древните храмове на египетските школи на мистериите, особено в египетската школа по мистериите на Хатор, кандидатът обикновено не бил допускан до тези школи, докато не натрупал известен житейски опит. Когато хората се представяли, за да постъпят в школата, всичко, свързано с тях, било оглеждано много внимателно, включително и техните отношения с другите хора. Защото ако отношенията на човека не са изградени по определен позитивен начин, в такъв случай, когато той започне да се издига в съзнанието, отрицателните аспекти се превръщат в препятствие и посветеният ще падне обратно в по-ниските енергийни състояния и честоти.

Днес на Земята някои хора вярват, че отношенията са излишни, че от тях в действителност няма нужда и че положителните взаимоотношения и връзки с останалите хора могат да се пренебрегнат. От наша гледна точка това убеждение е грешка. Това, което се иска, е да се свържеш с останалите хора по един чист, честен начин, така че човек да е искрен по отношение на своя опит, да е искрен по отношение на своите потребности и желания и да съобщава свободно за всичко това.

Начинът, по който съзнанието изразява себе си посредством отношенията с другите хора, позволява на човека да притежава мощно огледало, което отразява неговите неанализирани места. Лесно е да заблудиш себе си, вярвайки, че си постигнал определено ниво на осъзнаване и състрадание, когато не общуваш с други хора. Щом обаче човек реши да установи връзки с хората, ако е честен и осъзнава ясно нещата, тогава тези места в него, които не са изпълнени с любов, които не са състрадателни, ще изпъкнат ясно в неговото съзнание. Защо? Защото другият човек или другите хора ще се раздразнят. Така че отношенията с другите хора могат да създадат триене и значително неудобство, дори болка. По наши данни повечето хора отбягват тези неприятни ситуации, като се предават емоционално, като не съобщават своята истина и скриват истинските си намерения както от самите себе си, така и от другите хора.

И това, което се случва тогава, е, че в този момент на възможност, когато осъзнаването е можело да стане кристално ясно и чисто, то се размътва и замъглява. За съжаление това е състоянието, което е най-често разпространено в отношенията между хората.

Има много причини за възникването на този дисбаланс, но ние ще ви предложим решение, без да се спираме подробно на различните причини. Същността на нашето решение се състои в следното: в отношенията си с другите хора да се стремите да бъдете по-непосредствени, по-честни, по-искрени със себе си относно своите потребности и нужди, а след това да ги съобщавате ясно и категорично на другите хора. Много учители на Земята, в това число от по-висшите сфери, от хиляди години говорят за значението на отношенията с другите хора. Ние просто се присъединяваме към тях в подчертаването на тази истина. Когато успеете да включите този втори ъгъл от квадратната основа на пирамидата, по която се издигате, пирамидата става по-стабилна, по-сигурна. Тя се превръща в опора, която ви позволява да се изкачите още едно ниво по-нагоре към върха на пирамидата, към по-висшите състояния на осъзнаване и на съзнание.

Третият ъгъл на основата на пирамидата е свързан с начина, по който прекарвате времето си на Земята - вашата работа в света, служенето ви на другите. За повечето хора това е тяхната кариера, въпреки че може да не е свързана изцяло с нея. Може да са и други неща, които правите. Това е начинът, по който действате в света, начинът, по който срещате света, и това, което давате на света от гледна точка на своите енергии, на своето внимание, на своята служба. Работата или службата ви е начинът, по който изразявате своя истински Аз. Има един израз: "Работата е начинът, по който се изразява любовта." Съгласни сме с това. Работата, която вършите, за вас е начинът да изразите своята любов, своето осъзнаване, своето съзнание, своето майсторство. Тя отразява за вас самите собственото ви изражение и онези места във вас, които не са ясни, местата във вас, където сте разхвърляни или хаотични. Така че, ако установите, че не сте удовлетворени от работата си, неудовлетворени от начина, по който действате в света чрез изразяването на своята любов и на творческите си способности, в такъв случай ви предлагаме да се вгледате в онези места в себе си, където сте неясни относно своите намерения в тази сфера. Проблемът не е в работата. Проблемът е по какъв начин действа човек или се съпротивлява на действието в света посредством употребата на енергията, наречена работа или служба.

Четвъртият и последен ъгъл от основата на пирамидата е съзнателното отношение на човека към елементите - Свещената четворка. Въпреки че ще се спрем по-подробно на този въпрос по-късно, тук ще кажем само, че елементите, които образуват Земята, са земя, огън, вода и въздух (пространство). Тук за елементите говорим от гледна точка на финото им състояние като метафора, а не за елементите така, както ги познавате от химията. Тези свещени елементи в действителност представляват велики съзнателни същества, което за някои хора може да е нещо ново.

Елементът въздух, който се движи около вас и във вас, е съзнателен. Въздухът, който дишате (пространството, в което се движите), е съзнателно същество. Елементът земя, който ви служи за опора и в действителност съставя вашето тяло, е съзнателен. Водите на земята, водите, които се движат в небето под формата на облаци, и водите във вашето тяло са съзнателни. Елементът огън също е съзнателен.

Това, което става на това ниво на съществуването, е наистина едно чудо. Защото тези четири същества, тези необятни същества земя, огън, вода и въздух (пространство), са се обединили, за да ви позволят да имате физическа телесна форма. Това е дар, който ви е даден свободно, за да можете да живеете в един по-плътен свят в сравнение с този, откъдето идвате. Без работата на тези съзнателни същества и без тяхното взаимодействие никаква еволюция нямаше да е възможна на това триизмерно ниво. В действителност нямаше изобщо да има каквото и да е физическо ниво!

Формирането на отношение на благодарност към тези същества поставя началото на създаването на едно по-космическо и универсално разбиране на енергията на Създателя на местно ниво. Когато човек стане наясно със светостта на съществата, които позволяват на неговия свят да съществува, той не злоупотребява със света, в който живее. Вие можете да се развивате благодарение на тяхното състрадание, на тяхната любов. Защото те, подобно на всички останали същества, съдържат в себе си пирамидата на равновесието с квадратна основа. Тяхната работа и тяхната служба е да осигурят непрекъснатост на съществуването в тази сфера, така че елементите да са балансирани и физическият свят да не престава да съществува. Това е тяхната работа, това е тяхната служба, това е тяхната преданост и тяхната отдаденост. Те се развиват посредством това служене на вас и на всички останали царства в тази сфера, в това измерение. Вие сте облагодетелстваните. Най-общо казано обаче, днес хората са откъснати от древното разбиране за светостта на тези елементи, за светостта на Земята.

Туземните народи на Земята са тези, които все още притежават това познание в своята племенна култура. По-голямата част от съвременните, технологично ориентирани хора обаче са се откъснали от тази истина. Толкова много хора по света се скитат в търсене на нещо, наречено покой, разстроени, защото не могат да намерят място, на което да си починат. Съвременното, технологично ориентирано съзнание продължава да създава все нови и нови технологии, надявайки се непрекъснато, че тези нови изобретения ще осигурят на човека място на покой и почивка. Все пак това не става. Иронията и трагедията в това отношение е, че точно в този момент мястото на покой е налице. То е около вас. То включва елементите на вашето тяло. Ако вие пожелаете да видите и да почувствате светостта на Земята и на вашето тяло, ще откриете мястото на покоя. От него можете да започнете процеса на издигане, доближавайки се до Създателя, който наричате Бог.

Както споделихме, има четири положения, които образуват основата на пирамидата на съзнанието, позволяваща на човека да влезе в духовното осъзнаване с необходимата стабилност. Съществуват някои методи, които позволяват на човека да заобиколи тези четири положения и да се придвижи много бързо до висшите състояния на осъзнаването и на съзнанието. Но той не може да ги поддържа, докато не изгради сигурна основа, и човек, който пренебрегне изграждането на основата, просто ще падне обратно в ниските честоти. Без необходимата основа висшите състояния не могат да бъдат поддържани. Тъй като нашето желание е да ви помогнем да се издигнете с едно балансирано и постоянно движение нагоре, ви препоръчваме да обърнете специално внимание на четирите ъгли на основата на вашия живот.

 Грижа за четирите ъгли на основата

1. Грижете се и укрепвайте физическото тяло и се отнасяте позитивно към него.

2. Осъзнайте и укрепете връзката си със собствената си истина и със своята искреност към другите хора.

3.  Укрепете връзката си със своята работа и с възможностите за служене на другите.

4. Укрепете връзката си със свещените елементи, от които се състои физическото тяло и цялата реалност на Земното ниво.

Докато укрепвате и следите тези четири области, работите с тях всеки ден, осъзнавате ги целенасочено и давате най-доброто от себе си за тяхното утвърждаване, вие осигурявате необходимата енергия, която ще улесни построяването на стабилна основа, за да можете да стъпите стабилно и да тръгнете безопасно към по-горните сфери.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...