🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Хатори: Пирамидата на равновесието

Хатори: Пирамидата на равновесието

  1. Хатори: Пирамидата на равновесието
  2. За четирите елемента
  3. За съзнанието

За четирите елемента

Вирджиния: Имам въпрос за четирите елемента. Има ли връзка между това, което наричаме елементи, и архангелите? Например архангел Михаил и огъня? Или девите и огъня?

Хаторите: Архангел Михаил е свързан с огъня, но с един "етерен огън", а той представлява друг вид огън в сравнение с елемента огън, от който се състои това земно ниво. Терминът дева, който е познат на мнозина, се отнася до съществата, които се движат в рамките на земното ниво и са свързани с различни аспекти, като растежа на растението и т.н. Силите на девите присъстват в цялото творение. Съществуват много, много деви. Съществува също така и девическо съзнание, което можете да използвате, за да опишете съзнанието на тези четири елемента. Така че съществува девическо съзнание, което е огън. Съществува девическо съзнание, което е вода. И така нататък.

В културата Хатор ние сме им дали имена, които ще обясним, когато говорим за свещените елементи. Накратко, обаче, името на огъня е КА. Съвсем определено е свързано с Ка, праничното тяло, което пронизва и обгръща физическото тяло. ЕЛ е земята. ЛИМ е водата, ОМ е въздухът и пространството. Това са звуковите имена, дадени на съзнанията, които съществуват независимо от имената. Огънят е съзнателно същество. Всяка огнена искра - лагерен огън, кибрит, пламък, горяща в катедралата свещ, огънят, който гори и преработва храната във вашето тяло, огънят на Слънцето - представлява едно и също същество в различните му форми на проявление. Така е и с останалите елементи.

Вирджиния: Как може съвременната научна мисъл да се разшири, за да включи тези понятия като нещо различно и нещо повече от тяхната химическа природа?

Хаторите: Ние говорим за различно ниво на съзнанието, а не за това, което вие наричате елементи от Периодичната таблица, които представляват молекулните строителни тухли, атомните елементи на материята. Описанието на атомите е правилно и точно, но когато човек се издигне в по-фините сфери на съзнанието, той открива, че нещата стават по-метафорични.

Нека се отправим заедно на едно пътешествие, за да изясним този въпрос. Когато вдигате някакъв камък, лежащ върху повърхността на планетата, вие използвате по един парадоксален начин Земята, за да вдигнете земя, защото вашето физическо тяло в действителност е Земята в един временно устойчив вълнови модел. В действителност всички силициеви двуокиси, калциеви съединения и въглероди, които образуват човешкото тяло, идват от Земята. Затова в известен смисъл самата Земя е тази, която вдига част от самата себе си под формата на камък. Ако можете да анализирате структурата на този камък или структурата на своето тяло, ще забележите, че камъкът и тялото се състоят от едни и същи химически елементи. Това е на най-елементарното ниво на атомните и молекулярните структури. Ако навлезете по-дълбоко в атомната структура, ще стигнете до нещо, което е преди атомите, което вашите физици наричат квантово поле. От това квантово поле, което все още се разбира твърде погрешно, се раждат атомите и елементарните частици. Когато атомните структури се обединят, получавате молекулите и елементите в Периодичната таблица на елементите, добре познати на вашата химия.

Ако навлезете още по-дълбоко в квантовото поле, в по-фините му пластове, достигате момента, когато се озовавате в самото съзнание. Защото много скоро основата, действителната реалност на квантовото поле, ще бъде позната като съзнание. Така че физическите елементи са само едно отражение на съзнанието на най-финото, дълбоко ниво на материята. Когато човек навлезе в по-дълбокия и по-фин слой на съзнанието, той влиза в контакт с това, което древните са различили като четирите свещени елемента. Те също се съдържат в съзнанието. Те са понятия, но не чисти мисловни понятия. Те са живи! Когато стигнете до това ниво, езикът ви е извънредно ограничен.

Да разгледаме възможността елементът огън да е съзнателно същество - "разумно поле" може би е един по-точен израз. Това разумно поле се намира в най-фините сфери на материята, в онзи граничен свят, където съзнанието ражда самото себе си във физическата реалност. От този "свят, разположен под материята", този разум се простира във физическия свят като процеса на окисляване.

Когато условията са подходящи, в резултат от взаимодействието между кислорода, топлината и това, което гори (горивото), възниква спонтанно огън. Вашата наука е съвсем точна относно химичните процеси, които довеждат до процеса на горене, но все още няма яснота за това, което се случва в квантовата сфера, или в това, което ние наричаме свят, разположен под материята. Древните познавали този свят, разположен под материята, макар и да не притежавали вашето сложно познание за химическите процеси, свързани с него. Въпреки това, в резултат от контактите си с по-дълбоките пластове на съзнанието с помощта на транса и на медитативните състояния, ясновидците от миналото разбрали как да се обръщат към четирите свещени елемента на земята, огъня, водата и въздуха (пространството) като към живи съзнания. Ето защо някога тези елементи били наистина почитани на тази планета като божества. Това отговори ли на твоя въпрос?

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...