Назад до Виждане и разчитане на аурата

Интерпретиране на аурата относно здравето

Когато започнете да виждате аурата, обикновено забелязвате областите от нея, които са най-близко до физическото тяло. Тази специфична област отразява голяма степен състоянието на физическото здраве на човека. При здравия човек енергията на физическото тяло се проявява в аурата като лъчисти и сияйни линии на енергия. Тази енергия може да има най-различен цвят, но тя най-често се проявява не като един обвиващ тялото облак, а по-скоро като потоци от енергия, които се излъчват от него. Те често се открояват и изпъкват на фона на цялостното аурично поле.

Видът на това излъчване разкрива много неща за здравето на съответния човек. Колкото по-силни, по-балансирани и по-симетрични са излъчванията, толкова по-силен и по-здрав ще бъде този човек. Ако в лъчистите линии от енергия липсва някаква симетрия, това е признак за слабост, дисбаланс или някакво заболяване в определена област от физическото тяло. Местата на асиметричност при линиите могат да ни подскажат коя е областта от тялото, в която съществуват проблеми.

Не е необичайно да открием, че дисбалансите в тези физически излъчвания се появяват в аурата още преди действителното заболяване или физическият проблем да са се проявили или станали известни. Ако обръщате внимание на ауричното поле и на промените, които настъпват в него, вие ще можете да вземате подходящи превантивни мерки. Вие можете да коригирате проблема преди той да е прерастнал в някакво  физическо заболяване или дискомфорт.

При здравия човек тези лъчисти линии от енергия са балансирани и силни. Те се простират на около 30 до 60 сантиметра извън физическото тяло. След тази граница те започват да изчезват и да се сливат с останалото аурично поле. Ако тези лъчисти линии са балансирани и симетрични, но се простират само на 10-20 сантиметра извън тялото, това може да е признак, че физическата енергия на човека намалява. В случай, че не бъдат взети мерки за възстановяване на енергията, като резултат могат да се появят различни физически проблеми.

Нарушенията и изкривяванията в тези лъчисти линии могат да са признак за здравословни проблеми. Обикновено тези проблеми се намират в онази област от тялото, в която се появяват тези изкривявания. Едно нарушение може да се появи като асиметрични излъчвания, обезцветяване на линиите (потокът изглежда мътен и замърсен) и дори като възпаление (направете справка с рисунката на следващата страница).

Едно възпаление в лъчистите линии е област, в която линиите изглеждат по-червени на цвят или просто по-тъмни и по-плътни, отколкото другата енергия. Това обикновено е признак за някакво съответстващо възпаление в тази област от тялото. Болки, неразположение, разтегнати мускули и други, често ще се разкрият в аурата като възпалени лъчисти линии. Например, една по-тъмна област от лъчистата енергия с червен оттенък в нея, която се намира около рамото, може да бъде индикатор за всякакъв вид проблем - от шипове до разтеглен мускул.

Ето къде е важно да се поддържа обратна връзка с личността. Попитайте този човек дали има проблеми с рамото си. Кажете му какво виждате и какво може евентуално да означава това. Ако този човек не е забелязал никакви проблеми в съответната област, просто му кажете, че виждате едно малко възпаление и той трябва да бъде по-внимателен с тази област от тялото си в продължение на няколко дни.

В това се изразява отговорността при разчитане то на аурата - особено що се касае за физически заболявания. Само лекарите - не дори и духовните лечители - имат правото да диагностицират, да предписват лекарства и да назначават лечение. Вие можете да дадете съвет, можете да говорите за методи, за които сте чули и които този човек евентуално би решил да изпробва, но не можете да поставяте диагнози и да предписвате лечение!

Има случаи, в които, щом някой човек започне да вижда аурата, особено рефлектиращите в нея физически аспекти, той започва да прави заключения. Ако забележи някое тъмно петънце в аурата, той казва на човека, че е налице канцерогенно заболяване или предканцерогенно състояние. Подобни заключения са не само безотговорни, но и жестоки. Всеки човек, който идва за разчитане на аурата, е в уязвима позиция. Той се отваря и разкрива за въздействия на някои твърде динамични нива. Много е важно как ще посяваме негативните семена. Важно е и да не въздействаме върху свободната воля на личността. Трябва да подбирате думите си внимателно и обмислено. Вие трябва да бъдете достатъчно чувствителни и интуитивни, за да можете да определите как този човек ще реагира и ще възприеме вашите думи и съвети. Това изисква време и подходящо обучение. Ако не можете да направите това, вие нямате никакво право да разчитате чуждите аури като професионалист.

Тези насоки относно цветовете и проявленията им в аурата не са нищо друго, освен отправни точки. Те не са неизменни и непроменяеми. Всяка отделна аура трябва да бъде разчитана и интерпретирана индивидуално. Ако някой дойде при вас с физически или с друг проблем и вие разчетете нещо с негативна същност, вие нямате правото да уточнявате и да му разкривате специфични подробности. Кажете му, че виждате някакъв проблем в една определена области и че би било добре по някакъв начин това да бъде потвърдено чрез медицински преглед.

Помнете, че когато работите с аурата, съществуват множество вариации и променливи величини, които трябва да бъдат разгледани. Цветовете, нюансите и оттенъците им, дълбочината, вибрантността, местоположението, комбинираността им и други - всичко това влияе и въздейства върху онова, което можете да забележите. Ауричната оценка ви помага да установите и локализирате проблемните области и ви дава добра представа и усещане за евентуалните дисбаланси. Обсъдете впечатленията си с човека, но не отправяйте изисквания, които самите вие не можете да изпълните. По този начин вие играете ролята на един инструмент за обучение на съответната личност. Помагате й да погледне към себе си от различна перспектива. Вие пробуждате в нея усещане за съкровената й енергийна същност и й помагате да постигне хармония с висшите сили на живота.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Отзиви

Mariya Aleksandrova
Да , браво! Може би ще прогледнем!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...