🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Крион: как да използвате новата енергия

Крион: как да използвате новата енергия

  1. Крион: как да използвате новата енергия
  2. Старата енергия
  3. Новата енергия
  4. Притча "Не мисли като човек"
  5. Нова медицина

Новата енергия

Каква е новата енергия? Всъщност това е трудната за обяснение част. Цялата причина за посещението на Крион и за времето, което прекарвам тук, е да пренастроя мрежата така, че да позволи вашата наскоро спечелена сила. В хода на това послание ще ви го обясня по-подробно.

Скъпи мои, това обяснение може да бъде сложно. Задачата на Крион и договорът на моя партньор са да се опитаме да го опростим през оставащото време. Вие имате ограничителен отпечатък, който не ви позволява да проумеете дори най-обикновеното време такова, каквото действително е. Имате ограничителен отпечатък, който блокира разбирането за това как е възможно нещо да няма начало и край. Как тогава може да се очаква да разберете собствения си дуализъм... фактът, че сте разделени на две? Има част от вас, която не живее (във вас) сега. Съществува част от вас, която наречена Висш Аз, която се съхранява дру-гаде. Така беше и в старата енергия, само че тези същности се съхраняваха на различни места. Сигурно си спомняте, че по-рано споменах къде са били тези места, защото те бяха в свещените храмове. Сега се съхраняват в самата система на мрежата.

Сега, в новата енергия, когато вземате същността, която представлява "вас", и съчетаете вашия дуализъм от мястото, където се съхранява сега, и го преместите в собствената си физическа личност, вие всъщност се "включвате" в мрежата. Енергията на собствената ви същност, която е вашият Висш Аз, се представя като течна светлина, която се влива в човешката ви обвивка, докато вие поемате вашата сила „ когато получите позволение да го направите „ и започнете да черпите от енергията на мрежата. Нима е толкова чудно, че аз съм тук, за да подпомагам този процес? За вас това е трудна концепция, да повярвате, че действително има част от вас, която не се намира вътре във вас „ но е така. Колкото по-голямо просветление си позволявате и създавате, толкова повече черпите от мрежата.

Важно е да знаете какво става в системата на мрежата: тук съществува поляритет, който може би не ви е известен. В онази част на вашия континент, която наричате четирите ъгли, съществува важно хранилище, което представлява женския поляритет. Черпенето от него се осъществява с по-висока стойност, отколкото от мъжкия поляритет, който се намира от другата страна на планетата, на изток. Хората под областта на четирите ъгъла усещат осезателно тегленето, защото когато черпите от него за вашето ново просветление и сила, настъпва временно неравновесие. Като хранилище за енергия сега ви се позволява да зареждате собствената си човешка същност от вашия Висш Аз... да позволите да светлината да се влее във вас и да станете "същество от светлина". Нима е чудно, че онези под мрежата се чувстват дискомфортно? Защото тя постоянно се променя и варира. Жените в района го усещат по-силно от мъжете. Мъжете от другата страна на планетата в района на мъжкия поляритет, от който се черпи енергия, го усещат по-остро от жените. И така, новата енергия ви разрешава да черпите сила от тези области, защото точно това ви се дава сега. Точно това ви се позволява да правите в проявлението и точно това ви се позволява да правите в лечението.

Новата енергия

Следователно в новата енергия детето си е отишло. Вие сте изпълнени с отговорността, която сега е ваша. Спомняте ли си първия път, когато вашите родители ви възложиха отговорността за къщата... и излязоха? Изведнъж почувствахте сериозност, каквато не притежавахте досега. Изведнъж почувствахте отговорност, каквато не познавахте преди. Вие като дете нямахте представа какво ставаше, докато приемахте новата сила... но я усещахте. Това е ключът, скъпи мои: поради ограничителния ви отпечатък не мога да ви обясня какво се случва, за да удовлетворя желанието на вашия мозък, който търси логиката, но вие можете да го почувствате. Когато почувствате какво става, може да поискате още и то ще се случи. Накрая ще стане лесно за разпознаване.

Ченълинг

Сега ченълингът е различен... все едно чувате този, който седи пред вас сега, буден и потвърждаващ постъпващата информация, което прави канализираната информация по-ясна. Благодарение на това Духът може да ви посещава индивидуално... и да ви обича индивидуално, благодарение на това. Нима в миналото не сте знаели, че Духът ви обича? Съмнявам се. Сега процесът е двупосочен. Вие обичате ли Духа? Сега можете да го признаете открито в мислите си, защото Духът наистина ви обича. Позволете това да бъде двупосочно общуване, защото сега сте отговорни за това.

Общуване с Духа

Във вашите общувания с Духа нещата са доста по-различни... и това ще улесни обяснението какво се случва. Слушайте внимателно, скъпи мои, защото това е важно. Общуването вече не е линейно. Ето какво е: когато станете сутрин, съставяте ли предварителен списък, който гласи: "постави краката си на пода... отиди в другата стая... завий на дясно или на ляво"? Правите ли списък как да облечете дрехите си? Не. Използвате собствената си интуитивна човешка сила на избора да направите тези неща... решения в момента, когато са необходими. Завивате на ляво или на дясно, решавате да преминете от едно място на друго, без да ви е необходима нечия помощ. Е, обърнете внимание: такъв е сега начинът, по който Духът ще работи с вас, защото вие сте сътрудничеща частица от Бог. Докато вървите през живота, отговорите ви се дават чрез вашия Висш Аз тогава, когато имате нужда от тях, а не предварително. Неудобно ли е за вас? ... Да. Трябва да "почувствате" какво е това, за да свикнете и да започнете да го уважавате. Поемете отговорността за него (свикнете да получавате отговорите тогава, когато се нуждаете от тях „ като възрастен, а не така, както детето получава предварително информация.)

Съ-творение

Колкото до вашето съ-творение, сега притежавате силата (както описах миналия месец) да творите за себе си. Докато преди не можехте, сега можете да проявите в живота си нещата, от които се нуждаете: изобилие, докато сте тук, изцеление, докато сте тук, чудеса и "магия", докато сте тук. Някои от вас се съмняват дори докато чуват (или четат) тези думи; такъв е вашият отпечатък. Отворете сърцето си за тази идея, защото тя е ваша.

Имплантът

Докато сте тук, позволете ми да поговоря за импланта, защото дори членовете на тази група имат въпроси по темата. Задават се въпроси като: Как да разберете, че сте получили импланта? Как да поискате импланта? Кога ще го получите? Имате ли го сега? Ето ги и отговорите:

Намерението е всичко! Скъпи мои, поискате ли веднъж импланта, няма връщане назад... виждате ли, в този момент вече го имате. Въпреки че може да има известен преходен период, през който се извършва процесът, самото намерение е предпоставка за пристигането му. Следователно не можете да задавате въпроса "имам ли го"? Все пак онова, което ще ви кажа сега и което ще последва, ще ви помогне да проумеете какво да правите с него. Симптомите за пристигането му остават същите (както бяха описани): ярки сънища, периоди на тъга или депресия. Но както спомена по-рано тази вечер моят партньор, вие сте съвършено различни. Всеки един от вас притежава различен времеви цикъл; всеки един от вас е дошъл от различно място. Много от читателите произхождат от различни култури. Все пак най-важното е, че някои от вас имат страхотни кармични атрибути, а други нямат почти никакви. Имплантът е "неутрализаторът" на кармата. Това е причината да сте тук, да повишите вибрацията на планетата, като "преодолеете кармата", за да продължите напред с работата. Нищо не повишава вибрацията на планетата по-бързо от изискването на неутрален имплант, защото тогава кармата се неутрализира толкова сигурно, колкото ако я бяхте преживяли лично. На онези от вас с оставаща тежка карма ще им бъде много по-трудно през преходния период, отколкото на другите, които почти са се освободили от нея. Някои от вас ще получат импланта и дори няма да разберат, че това се е случило! А други ще преминат през период на жалеене.

В процеса (на получаването на импланта) някои от вас ще изгубят негативните кармични атрибути и те дори ще им липсват! Съществува драма и вие сте свикнали с нея (макар да не ви е била от полза). Как да разберете, че сте получили импланта? Огледайте се за отпаднала карма между вас и другите човешки същества, с които имате близки взаимоотношения. Вижте как те се отнасят към вас. Усещате ли проблемите с останалите членове на семейството ви? Усещате ли кармата във взаимоотношенията ви? Когато поискате неутрален иплант, тези кармични атрибути започват да се неутрализират. Когато се неутрализират, настъпва загуба и онези от другата страна на кармата ще я почувстват колкото и вие, макар да не съзнават какво се е случило. Това е ключът... и така ще разберете, че имплантът е налице.

Възможно е да попитате: щом получа неутралния имплант, какво следва? Това е нова информация: вие сте направили човешкото предположение, че смяната на водачите ви става само веднъж. Знайте следното: щом изтеглите вашата същност от мрежата и се превърнете в светло същество, вашите водачи ще се сменят периодично до края на живота ви. Това няма да бъде винаги неприятно; често пъти ще бъде радостно събитие. То е част от израстването ви. То е част от причината ние (Духът) да сме тук. То е част от причината толкова много от нас да са на служба при вас. За всеки един от вас има цяла армия от същества на служба, които стоят отстрани и очакват да откриете просветлението си в степента, в която искате да го приемете.

Притча за катраненета яма

Представете си как вие заедно с много други човешки същества сте в казан с катран... мръсни от главата до петите, неспособни да се придвижвате бързо от едно място на друго, понеже катранът е гъст. Това е вашето въображаемо състояние. Изведнъж вие откривате "магически" инструмент от Бог, който очиства тялото ви и го поддържа чисто дори докато сте вътре в катрана! Ще се откроявате сред останалите, защото сте различни... бели и чисти, докато всички останали продължават да тънат в катрана. Вие сте съ-творили за себе си чистота. Е, мислите ли, че останалите няма да ви обръщат внимание, докато се разхождате свободно, без катранът да ви докосва или да спъва краката ви, докато те наблюдават как той се допира до тялото ви, без да полепва по него? АА... вижте! Те започват да се променят! Първото, което ще се случи, е, че винаги, когато се разхождате, около вас ще има празно пространство, защото те ще ви правят път. Второто, което ще се случи, е, че те ще ви попитат как е възможно подобно нещо. И когато открият "тайния инструмент от Бог", всеки един от тях ще започне да го използва за себе си, все повече ще стават "чисти", като всеки човек ще го създава лично за себе си. И така, ако разгледате групата след известно време, половината или дори повечето от тях ще бъдат "чисти". Спрете и помислете какво се е случило всъщност. Вие не сте поискали за никой от тях да се очисти, но все пак резултатът само от един се е умножил за мнозина!

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Отзиви

Красимира добре нова. Много е интересно и полезно. Това е което ме вдъхновява.
Петра Димитрова Всичко е истина истина Ви казвам от първо лице единствено число повярвайте
Има ли други Българи с имплант?
Радостно и интересно е да стъпваш в стъпките на нашия създател!
Анонимен
Невероятно...някой ми го "казва с думи"....Има прастара народна песен която казва само: Дай ми Боже, що е мене драго...нищо ново под слънцето !
Виж още отзиви
Коментирай
loading...