🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Седемте центъра на съзнанието

Седемте центъра на съзнанието

  1. Седемте центъра на съзнанието
  2. Център 1: Сигурност
  3. Център 2: Усещания
  4. Център 3: Сила
  5. Център 4: Любов
  6. Център 5: Изобилие
  7. Център 6: Осъзнатост
  8. Център 7: Космично съзнание

Център 4: Любов

Четвъртият център на съзнанието в Пътя на Живата Любов се нарича „Център на Любовта". Любовта идва с безусловното приемане на всеки около нас. Как бихме могли да правим това? Когато съзнанието ви живее в Центъра на Любовта, вие непрестанно приемате всекиго или всичко, но приемането е само на емоционална основа. Вие все още давате право на предпочитанията си. Майката ще продължи да обича детето си, дори ако то изпусне бутилката с мляко и тя се разбие на пода в кухнята. Тя би предпочела бутилката да е непокътната. Но ако се е разляла, това става тук и сега. Защо да се разстройва емоционално и да тревожи и себе си, и детето?

Как да обичате всекиго безусловно, тъй че да не се разстройвате - независимо как се държат околните? Можете да правите това единствено като преобразите вашите зависимости, свързани със сигурността, усещанията и силата - понеже единствено емоционалното ви програмиране внася смут, когато външните събития не съвпадат с установените ви модели. Когато зависимостите ви започват да изчезват, вие сте способни да изживявате всичко и всекиго край вас по различен начин. Вие гледате на хората около вас не според това как откликват на зависимостите ви, понеже сте изоставили тези „потребности"; вие просто ги виждате заради естествената, обективна реалност на нещата от живота. Разбирате, че всеки един има нуждата да прави тъкмо онова, което прави - тук в сега. Разбирате, че всеки (включително вие самите) създава свят, в който нечии зависимости биват изживявани. Когато отбележите съзнателно празнотата и страданието, причинени от тези зависимости, вие се докосвате до самопознание, което ви помага да се освободите от тях.

Вие пребивавате в Центъра на Любовта, когато приемате всичко, което хората правят, като част от техния път по посока на пробуждането. Знаете, че ако те се намират съзнателно на този път, също възприемат вашето обективно всекидневие, тъй като това им помага да израстват. Ако не са осъзнати и се гневят, това е техен проблем. С издигането на зависимостите в предпочитания, вие ставате способни постоянно да приемате онова, което преди е било емоционално неприемливо. Освен това, вие наистина нямате избор. Каквото и да е - то е!!! То е там, където е - тъкмо тук и сега. Бихте били способни да промените ситуацията само за секунда, за минута, за час, или за ден от този момент нататък. И без да се насилвате, ще бъдете по-ефективни в осъществяване на предпочитанията си.

Стремейки се да живеете все повече в Центъра на Любовта на Съзнанието, вие ще започнете да откривате, че творите нов свят за вашето съзнание. Хората и ситуациите повече няма да бъдат заплаха за вас, тъй като никой не може да застрашава предпочитанията ви. „Другите" могат да застрашават единствено вашите зависимости. И затова вие бързо ги изоставяте. Умът ви повече няма да се занимава и да си създава „други".

Когато зависимостите ви са препрограмирани, ще откриете, че вашето Его има все по-малко работа и че ще Въвлича Егото на другите хора във все по-малка степен. Околните започват да ви възприемат по-истински, когато не позволявате Егото ви да се проявява. Това помага те самите да бъдат по-истински. Дори и да остават уловени в трите си ниски центъра, другите откриват, че във ваше присъствие рядко изпитват напрежение и негативни чувства. Те започват да долавят какво означава да се живее в свързаните с повече радост центрове на съзнанието. Могат евентуално да не напреднат, когато не са с вас, но вие вече сте посели в тях семената на пробуждането.

След като се свързвате все повече с Центъра на Съзнанието на Живата Любов, вие ще установите, че кръвообращението ви се е подобрило. И ръцете, и ходилата ви се затоплят. Кръвоносните ви съдове вече не са тъй напрегнати и стеснени; нямате усещане за прекомерен студ. Чувствате лицето, врата и главата си добре затоплени. Кожата ви ще усеща хладина, но няма да изпитвате вътрешно студ. Това е едно от чудесните физиологически последствия от израстването ви към по-висше съзнание. Това разгръщане на циркулаторната ви система повлиява също мозъка и другите ваши органи и те работят по-ефективно. Простудите и заболяванията стават по-редки.

Пребивавайки все повече в Четвъртия Център на Съзнанието, вие ще откриете, че с по-голяма радост се докосвате до хората. Фактът, че по-рядко се поддавате на параноични състояния, ви позволява да се радвате на великолепните чувства на топлота и единение, които изживявате в общуването си не само чрез думи, зрение и звук, но също и чрез дактилните си рецептори. Преодолели илюзията на двойствеността и разделеността, вие започвате да разбирате, че причината да не обичате хората безусловно се е пораждала в собствения ви ум. Всъщност не действията им са ви пречели, както сте вярвали.

Вие сте способни вече с проникновение да се вглеждате в световните драми на зависимостите, все още проявявани от хората на първите три нива на съзнанието. Изпитвате съчувствие към онези, които продължават да бъдат въвлечени в илюзията на отчуждението. Вие знаете, че най-добрият начин да им помогнете е като работите върху себе си, така че те да могат да изпитат може би за първи път в живота си преживяването на безусловна любов. Те си казват: „О, ето някой, който ме приема изцяло - без значение какво правя или какво говоря." Любовта не изисква от вас да се ангажирате с техните проблеми, с усилията им за сигурност, усещания и сила. Вие просто ги приемате, понеже те са тук (и имат правото да бъдат тук) и понеже тук, където се намират, е най-подходящото място за тяхното израстване, а също и за вашето.

Всяко ваше преживяване спрямо другите или ви оставя успокоени и любящи, или ви предлага да осъзнаете кои свои зависимости трябва да препрограмирате. Ако някой прави неща, които преди сте намирали за неприемливи, но които сега сте способни емоционално да приемете, тогава си кажете: „Страхотно! Справям се с това. Любимият тъкмо ме подложи на проверка и аз издържах, и съм освободен от тази зависимост." Няма нищо лошо в това да оставите на Егото си отворена вратичка, ако живеете все повече в Центъра на любовта. Егото ви помага да проявявате постоянно вашия Център на Съзнанието. Ако любимият с нещо ви разстрои и вие се почувствате "напрегнати и отчуждени от него, тогава си кажете: „Той е мой учител, защото ми посочва зависимост, от която би трябвало да се отърва."

В Четвъртия Център на Съзнанието вие преживявате вътрешната „работа" като израз на любов и загриженост. „Работата" повече не се извършва несъзнателно или механично, с чувството, че можете да се радвате напълно на живота отново само когато я свършите. Растежът ви към висшето съзнание ще се ускорява, ако съумявате да настройвате енергията си към посрещане нуждите на „другите" като ваши собствени нужди. Ако перифразираме древната поговорка: „Когато не зная кой съм, AЗ СЛУЖА на всеки до мен", бихме могли да кажем: „Когато аз зная кой съм, AЗ СЪМ ЕДНО с всеки до мен."

Безкористното служене е чудесен начин да се освободим от трите ниски центъра на съзнанието. Егото, което се вкопчва в сигурността, усещанията и силата, винаги ще злоупотребява или разменя енергия за нещо, което най-добре подсилва неговата илюзорна, породена от ниското съзнание същност. Когато вършите само онези задачи, които са приятни, неизбежни, или които подсилват пътя ви към сигурност, усещания и сила, вие оставяте Егото си да ви държи в капана. Безкористното служене без мисъл за облага е същностно за Четвъртия Център на Съзнанието.

Вие сте в началото на осъзнаването, че да се живее в свят на любов, е винаги достатъчно. Разбирате, че чувствата ви на изолация, отчуждение и страх са винаги принудително създавани от вашето емоционално програмиране, Разбирате, че макар телата и умовете ни да са различни, в сферата на съзнателното осъзнаване всички ние сме едно цяло.

И тъй както майката обича детето си без значение какво прави то, вие разбирате, че израстването ви по посока на висшето съзнание ви позволява да обичате всекиго край вас - независимо от неговите действия. Дори ако някой ви напада ожесточено с думи или даже се нахвърля върху вас, той просто разиграва своите зависимости. Той се опитва да ви накара да реагирате по различен начин, така че неговите зависимости да не го тормозят при взаимоотношенията му с вас.

Следователно независимо какво се случва, вие преживявате всичко като любов. Накрая достигате до мястото, където нищо, извършващо се в света край вас, не ви отклонява от Центъра на Любовта на Съзнанието. Способни сте емоционално да приемате всичко. Можете винаги да отвърнете с любов, независимо какво правят или казват другите. Така вие правите най-доброто, за да помогнете на другите да преобразят своите зависимости. Ако останете любящ дори когато се опитват да ви наранят, останалите може да започнат да откриват, че любовта им дава онова, което те желаят тъй силно да преживеят, но което не знаят все още как да открият. Всяко нещо се превръща в успешен или неуспешен начин за постигане на любов, мир и цялостност.

Независимо колко ужасяващи могат да се окажат постъпките ви, потребно ви е да бъдете разбирани и обичани. Това се отнася за всеки човек. Така че просто помнете как всички сме уловени в капана на нашите зависимости. И тогава ще разберете. Тогава ще можете да обичате безусловно всекиго, защото всички сме развиващи се същества.

Отношенията, поддържани от условното: „би трябвало" или „не би трябвало", губят своята спонтанна моментна изразителност. Любовта не може да бъде една програмирана зависимост, пазена чрез страха или принудата. Истинската любов разцъфтява и остава там, където липсват зависимости; тя е излъчващо, тотално моментално отдаване, тук и сега. И най-доброто бъдеще се създава винаги от свободно протичащия без очаквания настоящ момент.

Ако имате обичайни задължения, вие съзнавате това и продължавате да се занимавате с тях. В началото на вашето пътуване към висшето съзнание вие тръгвате оттам, където сте. Когато отхвърляте или отричате задълженията си, вие създавате отношението „аз-те". Това не оставя пространство за хармонизиране на енергиите в „ние"-съзнанието. Когато се отнасяте съзнателно към задълженията си, вие ги извършвате, работейки върху себе си. В бъдеще вие изпълнявате само онези задължения, които можете да влеете в „ние"-пространството.

Когато пребивавате в Центъра на Любовта и сте относително освободени от зависимости, вие ще откриете, че сте способни да обичате всекиго безусловно. Това е така, понеже е безусловно вашето отдаване, а не вашата любов. Вие разполагате само с двадесет и четири часа на ден и сте решили да прекарвате времето си обикновено с хора, които имат подобни на вашите предпочитания и с които вършите нещо с удоволствие.

Щастието се появява,
когато съзнанието ви

не е доминирано от

зависимости и потребности.

Тогава вие преживявате
живота като

ПАРАД
НА
ПРЕДПОЧИТАНИЯТА

При дълбоко хармонизиране на енергиите си хората се радват просто да бъдат заедно. Не е необходимо да поддържате драмата на житейските проблеми; просто оставате един с друг и изцяло се наслаждавате на взаимното проникване на вашите пространства. Можете да вършите заедно много неща, но правенето им никога не става принудително или изкуствено. Вие сте способни да изпитате дълбок вътрешен мир, просто ако сте в присъствието на другия. И сте способни да обичате всеки друг, но без непременно да се обвързвате с неговата житейска драма.

Когато двама души се обичат, изхождайки от Центъра на Любовта, те не изживяват любовта си към другите като накърняваща или заплашваща собствената им любов. Тях не ги свързва ревност или някакъв романтичен модел на любов, създаващ зависимост и принуждаващ ги да страдат доброволно. Съзнанието им е в състояние на тотална ангажираност и все пак - на тотална независимост. Те си дават един на друг пълна свобода и безусловно приемане. Те се обичат и служат един другиму по относително неегоистичен начин. За всеки от тях правото да обичаш и да служиш предоставя максимума на всички прекрасни неща, които животът може да предложи.

Изживявайки мира, хармонията и любовта, които създавате в живота си, ще започнете да осъзнавате, че всички проблеми в света ще изчезнат от само себе си, след като ние, хората на планетата, заживеем по начин, отличаващ се с любов и служене на другите. Вие знаете, че всяко чувство, което носите, всяка мисъл и общуване могат да допринесат към общата енергия на любовта, която се самозахранва и предава верижно в безкрайността на вселената.

Рейтинг:
3.7/5 на базата на 3 оценки

Отзиви

луд
Където ви видим там ще си плюете зъбките, сектанти гнусни. Всички ви знаем на кого слугувате. Давайте си парите на измислени "гурута" да си пълнят гушите от Вас. Жалки хора сте вие и добре, че сте се "отъждествили" с това течение, такива в обществото не ни трябват, живейте си по паланките
Ира Занкова
Да четеш и мислиш е едно,да го преживееш и приемеш съвсем друго.Света и ти хем сте същите,хем нямате нищо общо с преди...! Само не разбрах....кой знае...кой знае ?
Ili
Syper
mitko
brawo..
Виж още отзиви
Коментирай
loading...