Назад до Хатори: Чувствата

Хатори: Чувствата

  1. Хатори: Чувствата
  2. Как изглеждат фините тела
  3. Второ упражнение за себеовладяване
  4. Отваряне към чувствата
  5. Упражение за отваряне на сърдечния център

Второ упражнение за себеовладяване

Част А

Нека започнем, като ви накараме да седнете удобно или да легнете. След като сте се настанили удобно, си припомнете някаква емоционална реакция на дадена ситуация в миналото. (За някои от вас може да е важно да си припомнят действителната случка, за да могат да възстановят емоцията.) Когато сте възстановили емоцията, забравете за ситуацията, която я е породила и просто наблюдавайте къде в своето тяло усещате енергията на емоцията. Ако не усещате енергията на емоцията, в такъв случай не сте избрали чувство, което е достатъчно силно, за да предизвика реакция във вашата енергийна система, във вашето осъзнаване. В такъв случай изберете нещо по-динамично, нещо по-очевидно, по-силно. Когато сте установили емоцията, възстановили сте я и сте я почувствали, ще можете да усетите нейното местоположение някъде във физическото тяло. Напълно е възможно да усетите също така, че е разположена в пространството около тялото, но при повечето хора това ще е някъде в рамките на физическото тяло. Тя преминава и през финото емоционално тяло, но на тези първи етапи повечето хора не са в състояние да я усетят там. Със сигурност могат обаче да я усетят, когато се движи или пулсира във физическото тяло.

И така, осъзнавайте физическото тяло, възприемайки тази силна емоция, каквато и да е тя. Усетете нейния модел, колко е голяма тя, усещането за енергията. Почувствайте скоростта, с която пулсира. Обърнете внимание дали пулсира напред, или назад, от едната на другата страна - дали се движи, или е неподвижна. Доловете всички емоционални характеристики и къде във вашето тяло са разположени те. А сега искаме от вас да се върнете назад и да възстановите чувството от някоя друга ситуация. Докато си припомняте това чувство, открийте мястото в тялото, на което е разположено то, силата на пулсацията и накъде се движи. От дясно наляво ли пулсира, отпред назад или обратно на тези посоки? Установете всички характеристики, които можете, и специално обърнете внимание къде в тялото е разположена енергията на чувството.

Предлагаме ви да осъществите този процес с различни емоции (като радост, гняв, любов, покой и т.н.), за да откриете точно къде в емоционалното тяло съхранявате тези специфични модели. За съжаление много хора престават да осъзнават своите емоции и чувства благодарение на възпитанието, което получават като деца, и на социалната среда. Не са учени да бъдат сензитивни към чувствата, които възникват в тях. Често са абсолютно неосъзнати за своите чувства и отплуват в менталното си тяло, без да осъзнаят физическото усещане, което възниква при появата на чувствата. Това е много жалко, тъй като изключват една основна форма на информацията за себе си и за своя свят. Импулсите от фините сфери на съзнанието се получават най-напред чрез природата на чувствата и едва след това се интерпретират от мисълта и езика. Тези, които остават "високо в главите си", се лишават от едно по-непосредствено преживяване на света и на своето място в него.

Когато сте прекалено мисловни, можете да бъдете задвижвани от чувство, което дори не осъзнавате и което се превръща в част от това, наричано от вашата психология "подсъзнание". Това е антитезата на духовната еволюция. Затова е важно да се научите да осъзнавате, че имате чувства! Също толкова важно е да забелязвате къде в тялото функционират енергиите на тези чувства. Къде пулсират? Колко силно и в каква посока пулсират? За някои читатели това може да е съвсем елементарно, докато за други е революционна идея. Независимо дали сте напреднали, или начинаещи, първата стъпка винаги е осъзнаването.

Сега спираме за твоите въпроси, Вирджиния.

Вирджиния: Благодаря. Твърдите ли, че съществуват широко разпространени емоционални модели, които са общи за всички хора, модели за случаите, когато ние, хората, сме ядосани, обидени, тъжни, радостни, влюбени и т.н.? Или всеки от нас е толкова уникален, че нашите модели изглеждат абсолютно различни?

Хаторите: Има някои общи черти, но съществуват редица уникални модели, които възникват в рамките на един обширен, общ модел. Много хора изпитват емоциите на тъгата и скръбта най-напред в областта на гърдите и след това в областта на лицето, което реагира на тези болезнени емоции, предизвиквайки чувството за "пропадане". Хората често искат да плачат, когато енергиите се отдръпват от лицето и очите, защото това е облекчение, но действителният модел на тъгата много често ще бъде в сърцето и областта на белите дробове.

По същия начин чувството на радостта се изпитва в сърцето. Чувството на състраданието също се изпитва в сърдечния център. Чувството на екстаз обаче представлява клетъчна проява, която пронизва цялото тяло. Това, което става при екстаза и блаженството, е, че Ка започва да вибрира с много голяма скорост. Отворената по този начин хармония стимулира мозъка и централната нервна система и по-специално невротрансмитерите, които започват да стимулират възникването на чувството на екстаз и блаженство в клетките. После това се превръща в усещане на цялото тяло и се излъчва до всяка клетка в него!

Това чувство на възбуда е съвсем различно от чувството на гняв, което се движи по периферията на тялото, точно под кожата, често преминавайки в ръцете или краката, предизвиквайки понякога желанието да удариш или да ритнеш. Чувството на страх или на ужас също възниква точно под повърхността на кожата и енергията на този страх поглъща тялото от главата до петите. Чувствате се така, като че ли сте изцяло погълнати от страха, което от енергийна гледна точка е причината, поради която страхът е толкова трудна емоция за хората. Тъй като обхваща и въздейства върху цялото тяло, той може да изтласка другите процеси, като например ясното мислене Това е, най-общо казано. Има ли нещо по-специфично, което би искала да разбереш?

Вирджиния: Аз например винаги съм се страхувала от змии. Ако сега видя змия, първата ми реакция е страх. Побиват ме тръпки. В този живот все още не съм била ухапвана или нападана от змии, затова е очевидно, че моят мисловен процес е бил отрицателно повлиян по някакъв начин.

Хаторите: От позицията на нашето познание точно това е същността на проблема. От гледна точка на енергията трябва да се разбере, че емоционалното тяло и Ка са много близки. Това, което се случва, когато възниква страх, е, че емоционалното тяло започва да вибрира много бързо и ако вие се отъждествите с емоцията на страха, тогава страхът се усилва. Но когато емоционалното тяло вибрира, напълно завладяно от страха, то ще измести менталното тяло и вие няма да сте в състояние да мислите ясно за начина, по който да се измъкнете от ситуацията. Ще бъдете парализирани от страх.

Но ако човек достигне до Ка, той може да преобразува страха много бързо. Решението на проблема води началото си от централната колона или праничната тръба. Когато изпитвате силна, трудна емоция или чувство, най-напред определете на кое място в тялото е разположена тя, защото ще се нуждаете от тази отправна точка. След това идете до Ка, праничната тръба, и задръжте своето осъзнаване в центъра на тръбата, която върви точно по средата на тялото. С други думи, вашето осъзнаване се премества върху Ка. Това, което ще стане, е, че емоционалното тяло ще започне да се променя и когато вибрацията на страха започне да трепти с устойчивостта на праничната тръба, страхът ще стане много по-недоловим, много по-управляем.

Част Б

Процесът се състои просто в това през деня да се спрете за миг и да си припомните чувства на любов, на приемане и след това да ги поддържате в продължение на две, три минути. Допълнителна помощ е през деня периодично да си припомняте тези чувства. Усилете чувствата, така че емоционалното тяло да вибрира с тези чувства. Усилете ги, така че Ка да реагира, и физическото тяло ще го последва. Това е едно чудесно, много приятно преживяване и то укрепва способността ви да задържите свързващата емоция, което е от решаващо значение, когато човек се издигне в спиралите на no-висшите измерения. Освен това е полезно за вашата ДНК.

Вирджиния: (След пауза, за да направи упражнението за изпитване на любовта.) В момента много хора, занимаващи се с метафизика, се интересуват от информация за увредените нишки на ДНК. От гледна точка на начина, по който вие ни виждате като енергийна система, можете ли да обясните как функционират нашата енергийна система и нишките на ДНК?

Хаторите: Това, което бихме казали, е, че в настоящето си състояние хората използват по-малко от една трета от достъпната им генетична информация. Повечето от тях използват по-малко от една трета от достъпните кодове, които представляват всъщност елементи или молекулярни врати към паметта на молекулярно ниво. Така че в наличност за употреба са още две трети от този неизползван генетичен потенциал, без да се добавят допълнителни нишки ДНК. С други думи, в момента функционира само една трета от настоящата двойна спирала, от двойната увита линия, която хората притежават. Когато започнете да се движите в по-високите спирали на издигането, се развива необходимостта от по-големи способности и по-висока чувствителност. И когато тази потребност възникне, в отговор на потребността ДНК ще отвори спонтанно тези кодове. Тогава вие ще използвате все по-пълно и по-пълно своя генетичен потенциал. Следователно, от наша гледна точка, първата стъпка, още преди да навлезете в други нишки на ДНК, е да активизирате изцяло двете нишки, които притежавате.

Вирджиния: И тези упражнения ще помогнат това да се случи?

Хаторите: Да.

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...