🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Математиката и 12-тичната система

Математиката и 12-тичната система

  1. Математиката и 12-тичната система
  2. Винаги можеш да прибавиш към нещо едно
  3. Числото 666
  4. Доказателства за 12-тичната система
  5. Обобщение на изводите
  6. Решението за числото 9944

Обобщение на изводите

автор Джеймс Д. Уот, 1995:

Нека си спомним какво направихме. Установихме, че числата се пораждат в цяло/двоичност. Установихме, типично за стандартните математически операции, че има липсващо средно число във възходящия ред на всяка основна система числа. Това напълно съвпада с единното/двойственото пораждане на числата. Цялото (1), двоичността (2) и средното число (5) играят значима роля във всички математически операции. Златното сечение е геометрична константа. Независимо в каква система се описва, то си остава неизменно навсякъде във вселената. Геометричната константа (0) се изразява в 10-тичната система с 1, 2 и 5 и всички числа водят до нея.

Що се отнася до въпроса за валидността на 12-тичната система, установихме универсална алгебрична тъждественост, която щом се приведе към десетичната система, където х=5, ирационалните части на всички квадратни корени се "изтриват" и положителните граници на 10-ичните редици са в цикъл от 12! Открихме, че въвеждането на златното сечение в подобен род уравнение образува редица с висша симетрия, която важи само при цяло число 12 и спомагателни симетрии за онези цели числа, които са важни части от 12-тичната система. Същите тези формули не разкриха нищо интересно за останалите цели числи и показаха, че златното сечение е специфично само за 12-тичните операции, по два отделни метода на числено/алгебрични изчисления и стандартно приетите положения за деленето на окръжността в нечислената Евклидова геометрия.

Когато се приеме фактът, че всички прости числа, по-големи от 3, могат да се представят като 6п ± 1, ми се вижда непонятно защо някой би поддържал логично позиция срещу универсалната 12-тична система и обективния избор за изразяване на числената теория

Въпросът за универсалната валидност на 12-тичната система трябва да се повдигне за компетентно разглеждане в математическата общност. Моето лично мнение е, че разполагаме с убедителни доказателства, че 12-тичната система трябва да се възприеме като "универсална" и че цялата система на числената ни теория, основана на предпоставката за (N + 1), т.е. към всяко число може да се прибави едно, е поначало погрешна. Да продължим да практикуваме математика по историческия метод на правата линия означава доброволно да си затворим очите през валидността на "обективното разсъждение" заради общоприетите положения.

Читателите, които искат да научат повече за тези и други математически доказателства, могат да пишат на Лий Каръл. Ако е необходим подробен отговор, може да съставим "математически буквар на Новата епоха". Човечеството определено не би могло да очаква "промяна на парадигмата", докато не оправи математиката си. Тя е основата на всяко друго логическо упражнение. Докато не се промени математиката, няма да има Нова епоха, а само новоукрасена витрина на същия магазин. Резултатът от тези математически открития е, че за първи път в човешката история може да се докаже, че материалите, които досега са били възприемани "на доверие", почиват на неоспорима логика. Огромните въпроси на теологията, философията и етиката, останали без отговор векове наред, могат да бъдат решени сега. Отговорите на логиката са изключителни. Аз лично стигнах до удивително и според мен неизбежно заключение за естеството на физическата вселена. На този етап остава само да приветстваме истинската Нова Епоха.

Рейтинг:

Отзиви

Мирослав Йонев
Тоест 37се тълкува като ... триединния Бог ви приканва към неговата почивка за която пише в Библията
Мирослав Йонев
37.... тройката е символ и показва Триединството на Бог..а седмицата показва идването на почивката от Бог която е обещал на тези които Му вярват истински
Анонимен
Това е числото на дявола
Анонимен
много съм любопитен как господин Джеймс Д. Уот би направил всичките си пресмятания в даванадесетична система?
Анонимен
Исус е "починал" на 37г.
Виж още отзиви
Коментирай
loading...