🎁 Подаръци за ДИПЛОМИРАНЕ 🎁
Назад до Свободен блог

Правила и условия за участие в играта на "NewАge"

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „GIVEAWAY“ („Играта“).
    
2. Организатор на Играта е "ИНСЪРТ.БГ" ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201904377, регистрация по ДДС: №BG201904377, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул. Петър Парчевич № 26, контакт: office@newage.bg , ("ИНСЪРТ.БГ" ООД или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 04.04.2022 г. до 10.04.2022 г. включително („Период на провеждане”) във Facebook акаунта на "Newage": https://www.facebook.com/NewAgebg 

4. Играта се организира и провежда на български език. 

Рейтинг:

Отзиви

Коментирай
loading...