Назад до Станете вашият Висш Аз

Виждане на по-голямата картина

  1. Виждане на по-голямата картина
  2. Научете се да вярвате на прозрението
  3. Медитация - Виждане на по-голямата картина

Да видите по-голямата картина, включва поставяне всяко нещо в неговата по-голяма рамка, където нейното истинско значение може да бъде разбрано. Представете си, че работите върху един пъзел. Вие поставяте заедно парченца в един ъгъл и вие можете да видите една малка къща. След това вие можете да работите на едно съвсем различно място и може да се появи едно дърво. Те не изглежда да са свързани и едва по-късно, когато работите по една друга част, се появява една селска сцена. Дървото и къщата са напълно свързани, но те все пак са част от по-голямата картина.

Вие вече може да сте открили, че както изглеждат маловажни нещата, които вие научавате, работата, където работите, изживяванията, които сте имали, те всички си пасват заедно по един начин, по който навремето вие не сте очаквали. Едва по-късно, когато погледнете голямата картина, тогава вие разбирате значението на определени неща. Вашият Висш Аз има един по-голям план за вашия живот и всяка опитност, която имате, ще паснат заедно и ще ви дадат по някакъв начин стойност, макар че сега вие все още дори не знаете как.

Когато се свържете с Висшият Аз, вие ще научите повече относно по-голямата картина на вашия живот и участието, което вие ще вземете в тази голяма схема на нещата. Тези, които забелязват тази по-голяма картина, често са наричани „виждащи”, тъй като те имат по-широки видения, отколкото повечето хора.

Вие също ще станете „виждащи”, когато се научите да виждате по-голямата картина на вашия живот и на живота на други. Когато вие видите по-голямата картина, какво се случва с човечеството ще можете да знаете по-ясно, как вие ще може да служите и какъв принос вие можете да направите.

Представете си, че стоите заобиколен от тежка мъгла, тя е толкова гъста, че всичко, което можете да забележите са няколко дървета близо до вас. Мъглата започва да се вдига и вие може да видите, че сте на един хълм. Когато мъглата продължи да се вдига, вие можете да видите повече хълмове в далечината. И скоро вие имате пълна картина от цялата обкръжаваща ви местност. Това което е, сякаш вие виждате по-голямата картина; вие имате увеличаващо се по-ясен изглед на света, сякаш видян през очите на вашият Висш Аз. С това по-голямо видение голяма част от вашето духовно развитие ще се появи отвътре във вас и ще бъде самонасочено.

Духовното израстване идва като серия от открития.

Земния план е бил наречен от някои „плътен”. Плътността на материята създава едно було от незнание, и веднъж родени тук, много хора - дори високо еволюирали души - губят своята памет от това, кои са те. Вие често трябва да оперирате „като сляп” само със съвсем малко разбиране за вашите предназначения и цели. Това е една от причините, поради което вашето измерение предлага такива трудности - а и също такава голяма възможност за израстване.

Познанието и мъдростта на вашият Висш Аз идва чрез една серия от откровения. Откровенията са онези моменти, когато воала се повдига и вие получавате едно прозрение, усет, пробив или едно ново разбиране. Когато воала се вдигне, вие ще видите извън тази действителност и ще получите много разбиране за неща за които вие дори не сте и мислили преди.

Когато вашата връзка с вашият Висш Аз стане по-силна, вие ще станете по-осведомен за неговата по-голяма мъдрост и възможности. Вие може да имате необикновени мисли и въпроси. Вие може да се чудите или да получите разбиране за живот на други планети; вашите минали животи; и естеството на реалността, времето и пространствата. Вие може да се чувствате привлечен да проучите и изследвате неща, които преди никога не са ви интересували.

Разкритията са изчистване от временното незнание и едно достигане до знанието за вашият Висш Аз. Разкритията ви осигуряват много информация относно по-голямата реалност, от която вие сте част, по-висшия план за човечеството, както и вашата по-висока цел. Чрез една серия от прозрения вие постепенно ще научите повече относно вашия път, вашата мисия и вашите следващи стъпки.

Разкритията ще ви покажат защо нещата се случват от една Висша, по-мъдра перспектива. Вие ще достигнете едно по-голямо разбиране за хора и събития. Вие постепенно ще откриете значението на живота, целта на вселената, както и „защо” и „какво”. Всяко разкритие ще повдигне воала между вашето измерение и по-висшите измерения и ще ви даде повече парченца от по-голямата картина.

Когато воала е вдигнат, вие ще спечелите едно разширено виждане на вашия живот и вселената, това знание ще бъде от Висша истина, което винаги е съществувала, но е била неизвестна за вас досега - дотогава, докато вие сте готови да се отворите за по-голямата неограничена възможност на вашият Висш Аз.

Като разглеждате на по-голямата картина това ще ви покаже съвършенството на вселената. Вие ще разберете причина и следствие. Вие ще започнете да разбирате на едно по-дълбоко ниво, че всичко, което правите е съвършено. Вие ще разберете, че вашето смущение в някоя област ви придвижва към една цел. Вие може да разберете, че усещането на вън от баланс и вън от течението е част от научаването как да се почувствате балансирани (уравновесени) и заедно с течението. Вие можете да имате едно разбиране, че вашата болест просто е един начин на тялото ви да се балансира и да повдигне себе си до Висша вибрация или да ви помогне да стигнете до ново ниво на любов към себе си. Като гледате по-голямата картина, това ще ви даде един вътрешен мир и увереност, което идва от знанието, че вселената работи по един съвършен начин, да ви донесе вашето по-висше добро.

Вие може да повишите вашата способност да обхванете по-голямата картина и получите разкрития, като задавате въпроси на себе си. Например: „Защо аз съм тук? Какво да правя тук?” Използвайте своето въображение да задавате въпроси, които ви дават послания относно същността на вселената. Помислете за въпроси, които подканят за отговори, даващи по-голямата картина. Задавайте също и такива въпроси: „Откъде идвам аз? Какво става с мен след моята смърт? „Пътувал ли съм, живял ли съм в други измерения? Имал ли съм и други животи? Това единствената планета ли е, която има живот?”

Когато растете духовно, вие ще разберете целта на вашия живот.

Помислете за дейностите във вашия живот, точно сега. Задавайте си въпроси, като тези „Какво е истинското значение на тази дейност? Как тя се вмества в по-широката картина на моя живот? Как това, което правя, прибавя повече светлина на света?” Когато си задавате тези въпроси, вие ще научите повече за целта на нашия живот. Вие може да имате прозрение относно това, как всичко което сте направили в миналите животи, се свързват заедно с това, което правите сега.

Вие можете да получите много информация относно вашата специфична цел в живота и как можете да я изпълните, просто като помолите за тази информация. Вие сте тук по много причини. Има много уроци да се научат, да се развият по-високи качества и да дадете една специална помощ за човечеството - за което сте и дошли. Медитацията, която следва тази глава, е едно пътуване до библиотеката, където се пазят Акашовите записи, съдържащи вашата и на други души летописи. Тази библиотека съществува и в по-висшите измерения на Универсалния Ум и вие можете да достигнете до него, като използвате вашето въображение. Акашовите летописи съдържат сведения за всички ваши животи.

Разкрития често идват, когато сте в едно релаксирано състояние. Томас Едисон е получил много от своите най-добри идеи, когато се е отпускал в дрямка през деня - отпущайки тялото си и спирал своето нормално разбиране. Години наред Алберт Айнщайн задава въпроси за естеството на времето и пространството, което доведе до неговото откритие на теорията за относителността. Неговото откритие идва в един сън, в който той вижда себе си да се вози по един лъч светлина на края на вселената; начинът на пътуване на светлината му дава откритието, което той търсеше.

Разкритието може да дойде в моменти на размишление, при медитация, когато се разхождаме, дори и под душа. Разкриването са творчески „пролуки”, които ви дават нови прозрения относно естеството на реалността, ново виждане за това което е възможно и по-голямо разбиране за това, което се случва във вашия живот.

Разкриването може да бъде просто или комплексно. Те обикновено носят със себе си едно специално усещане. Някои от вас настръхват, трепват или имат други физически усещания. Понякога вие нямате физически усещания, но вие усещате умствено „щракване” сякаш едно парче точно сега пада на място. Вие можете да получите разкрития по много начини - директно в ума си, като прозрения чрез „ченълинг1 (разкрития получени по време на медитация), чрез четене на книги или просто като слушате нещо.

Една жена искаше да знае повече за това защо беше родена и защо беше избрала своите специални родители. Един ден, седейки и слушайки музика, тя получи съобщение. „Ти дойде, за да развиеш едно открито сърце. В едни други животи, в миналото, ти беше избрала да бъдеш при всички условия, които затвориха твоето сърце. Ти избра родители, които не знаеха как да те обичат, често те критикуваха, липсваше им време да прекарват с теб и действаха по един начин и ти отсъди, че е невъзможно да обичаш в едно друго време-живот. И все пак, те бяха твои родители, а ти беше тяхно дете и ти откри това в сърцето си - да ги обичаш. Така израстна духовно като се научи да обичаш поведението, които преди осъждаше като „не обичащи”.

Разкритията предизвикват да вярвате в идеи, които получавате, вместо да ги създадете като мисли. Когато достигнете определено ниво на духовно израстване, много информация ще дойде чрез ума ви и вътрешното усещане.

Подкрепяйте вашата способност да получавате прозрение и разкрития като вярвате в тях. Когато една идея, която е нова или различна, просветва в ума ви, вие можете да мислите за това като едно мъничко зрънце, което току-що е поникнало от почвата. И тя ще израстне по-силна, ако вие си кажете „Възможно е тази идея да се прояви. Тя би могла да бъде истина, вселената може би работи по този начин” и пр. Вие можете да бъдете градинаря на нови идеи, подкрепяйте ги и ги окуражавайте да се развиват.

Рейтинг:

Свързани продукти

НАТУРАЛЕН АМЕТИСТ – камъкът на промяната
6.00
лв
100% Естествени камъни

Отзиви

Много Благодаря!
Коментирай
loading...