🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Виждане на по-голямата картина

Виждане на по-голямата картина

 1. Виждане на по-голямата картина
 2. Научете се да вярвате на прозрението
 3. Медитация - Виждане на по-голямата картина

Медитация - Виждане на по-голямата картина

Целта на тази медитация е да пътуваме до Акашовите Летописи, за да научите повече за себе си, включително и защо сте избрал този живот-време, каква е вашата Висша цел, какъв урок сте дошли да научите, както и повече за вашето служене на човечеството.

Акашовите Записи се пазят в Библиотеката, едно място, което съществува в по-висши измерения извън физическия свят. Акашовите Летописи съдържат информация за вашия сегашен и други време-животи, информация за вашето израстване, целите на живота ви и много повече.

Стъпки: За тази медитация достигнете състоянието на Вашето Аз.

 1. Призовете светлината във вас и си представете един пашкул от светлина около вас. Направете светлината красива, а формата на пашкула от светлина в големина, в която се чувствате добре. Вие можете да си представите този пашкул като един балон, в който можете да пътувате. Представете себе си да се понасяте все по-високо и по-високо, издигащ се към по-високи измерения във вашия балон, докато достигнете в Библиотеката.
 2. Вие стоите пред Библиотеката. Как изглежда тя? Когато сте готови, влезте вътре в Библиотеката, и се огледайте наоколо. Вие можете да видите редици и редици от книги, представляващи информация за вашия и други животи-време.
 3. Вие сте посрещнати от едно много висше същество, което горещо ви поздравява. Умствено кажете на това същество, че вие желаете да видите летописите за вашите време-животи. Задавайки вашата молба, вие незабавно се намирате пред летописите на вашият Висш Аз, защото в по-висшите измерения щом като помислите за нещо, вие го изживявате.
 4. Тези книги съдържат информации за целите, задачите и приноса за всички ваши време-животи. Изтеглете книгата, която съдържа вашите записи за този живот. Как изглежда всичко това? Когато сте готов, отворете тази книга и погледнете първата страница. Първата страница е посветена на същността на работата на живота ви, както и на приноса който дойдохте да направите в това време-живот. Какво е написано там?
 5. Обърнете следващата страница. Тук ще намерите повече за вашата работа в живота, както и ползата, която дойдохте да донесете. Представете си какво е написано там?
 6. Когато обърнете следващата страница, вие ще намерите качествата, които трябва да изработите през този живот-време - като любов, смелост, доверие и състрадание. Кои са качествата, върху които сега работите по-усилено, за да развиете?
 7. Има ли нещо друго, което бихте искали да прочетете? Кои са някои от важните събития в живота ви, които са записани? Върху какво работите сега, което по преценка на вашият Висш Аз е най-важно?
 8. Когато сте готов да напуснете, представете си, че отново сте извън Библиотеката. Обгърнете се целия в светлина и нека вашия балон от светлина ви върне обратно където сте точно сега. Ако искате допълнителна информация за живота си, вие можете да се завърнете в Библиотеката всеки път, когато пожелаете.
Рейтинг:

Отзиви

Много Благодаря!
Виж още отзиви
Коментирай
loading...