Назад до Станете вашият Висш Аз

Просветление чрез служене

  1. Просветление чрез служене
  2. Важно е да знаете кога да помагате на хората и кога - не
  3. Вие можете да говорите директно на Висшият Аз на хората
  4. Медитация - Просветление чрез служене

Има пътеки, които изискват дишане и техники на поза и други, които изискват дисциплиниране на волята. Има пътеки, които подготвят ума чрез медитация. Има една пътека на преданост и една на упорито действие. Една голяма възможност за духовно израстване която съществува в тези времена - това е пътя на просветление чрез служене.

Мнозина от вас дойдоха да служат през това време на важен период на преход. Много от вашето духовно израстване ще дойде чрез служене и учителство - обучения на други. Не е необходимо да имате обществена трибуна, да бъдете много известен или да извършвате работа, която другите смятат за важна, за да направите един голям принос. Вие може да прибавите светлина към света чрез всичко, което вие правите - чрез вашата работа, семеен живот и други дейности. Вашата повишена светлина ще служи на други на едно телепатично и енергийно ниво, защото, когато вие израствате, вие ставате предавател на духовни енергии и правите по-висшата вибрация достъпна за всеки около вас.

Всяко преподаване е и научаване. Всяко упълномощаване на други е себеупълномощаване

Няма начин вие да можете да поучавате, да давате възможности на други, без да се научите и да дадете възможност на себе си. Като учител, вие създавате пространство, което позволява на наученото да заеме място. Всеки път, когато вие упълномощавате и учите други, вие създавате възможност за тях да растат. Когато се научавате да създавате пространство за други за да растат духовно, вие самите израствате духовно. Като упълномощавате други, вие получавате духовна награди извън всичко, което можете да си представите.

Когато вие служите на други, достигате едно излъчване на светлина около вас, което ще създаде възможности и добри неща навсякъде, където отивате. Вие ще намерите увеличаващо се благоденствие, дълбоко вътрешно задоволство и уважението и любовта на тези около вас. Вие ще намерите, че получавате обратно много енергия всеки път, когато създавате промяна за други, вие също създавате промяна към по-висше съзнание и за себе си. Макар че вие не желаете да служите поради тази причина, това са някои от придобивките, които вие може да усетите, когато следвате вашия личен път.

Ние ще наречем вас, които следвате пътя на просветлението чрез служене “служители на света”. Да бъдете служител на света означава да цените себе си и другите, това означава да мислите как трябва да служите на други хора. Това означава, че идвайки от вашето единство, това остава като ваша най-дълбока ценност. Това означава да донесете най-доброто за хората, като им помагате в откриване на техните възможности и по-висшия план за техния живот.

Да бъдете един световен служащ означава да се предадете на вашето собствено израстване и да следвате вашия по-висш път. Това означава да поемете ангажимент да доведете вашия живот в баланс, така че да можете да посветите една значителна част от вашето време на вашата по-висша цел. Служенето на света идва, когато вие помолите за това и сте готови за това. Служенето на света идва като извършвате работата на вашия живот и когато вие следвате и вашата по-висша цел.

Когато вие най-напред помолите за една възможност да направите една разлика в света ви, може да намерите себе си, че влагате енергия, като извършвате вашата собствена работа в живота ви на по-високи нива. Вие не можете да служите на други така полезно, ако вашия живот е объркан и вашите проблеми поемат повече от времето и енергията ви. Когато разрешавате вашите проблеми и извършвате работата на живота ви, това е една важна част от вашето духовно израстване.

Колкото повече умения проявявате и ежедневно се справяте с проблемите с яснота и любов, толкова по-лесно вие можете да изпълните вашата по-висша цел. Когато във вашия живот започне да има повече ред и хармония, вие ще откриете много възможности да създадете значителна помощ за други. Вие ще достигнете до едно ниво, където повече от вашето израстване ще бъде резултат от вашето служене на света.

Когато достигнете по-високо ниво и увеличите вашата светлина, вие ще привлечете към вас всички форми, които ще направят възможно да извършите вашата работа за света. Не се тревожете, ако все още не знаете формата на вашата работа за света, започнете с намерението да бъдете служащ. Поставете в ред живота си. Когато веднъж поискате една възможност да служите, вас ви чува вашият Висш Аз, както и по-висшите сили на вселената. Всяка възможност ще дойде до вас, точно толкова скоро, колкото вие сте готови за това.

Упълномощаване на хората означава да им помогнете да направят положителни промени в техните животи

Промяна на съзнанието е един положителен аспект на вашето служене на света. Вие променяте съзнанието, когато упълномощавате хора. Хората правят промени, когато те имат нови прозрения и схващания. Те правя промени, когато някой достигне до най-дълбоката част на тяхното същество и ги докосне с любов.

Истинското служене идва в момент, когато има отвореност, любов и липсват граници между вас и някой друг. Това става когато вие чувствате равенство, приемате божествеността на другата личност и действате по един начин, който им дава възможности. Това става когато се свържете с една по-висша сила и чрез вашето изравняване позволявате едно по-голямо добро да дойде и за двамата. Вие се свързвате с Висшият Аз на другата личност и всеки един от вас продължава да се развива. В тези моменти вие ставате учителят, също така и студента.

Упълномощаването е различно от това просто да помогнеш на хората. Ако хората са гладни, вие можете да им дадете храна и временно да им помогнете. Те са упълномощени, когато ги научите да приготвят храна за себе си и те могат да се хранят на една продължаваща основа. Ако вие сте лечител, вие можете да определите проблемите на хората или можете да ги научите как да разрешават собствените си проблеми. Упълномощаване означава да научите хората на умения, които те могат да използват за да поемат отговорност за своя собствен живот, вместо да ги освободите, а проблемите да се появят отново. Упълномощаване означава да обичате хората, вместо да ги спасявате. Попитайте себе си: “Какво да направя, за да услужа на тази личност, за да стане по-самостоятелна и независима?”

Когато помагате на хората, може би им помагате да намерят решение на проблеми, но те или остават същите, или правят положителна промяна в техния живот. Ако те направят промяна, вие сте променили тяхното съзнание и сте дали истинска помощ. Тогава те ще имат повече избори и по-широки виждания за тях самите, което те могат да използват, за да създадат по-добър живот. За да промените съзнание ви е необходимо да разберете къде наистина да направите една разлика. Това изисква да знаете кога хората са отворени за израстване и да им дадете помощ само ако те са готови. По този начин вие ще спечелите малко повече енергия от вашия контакт и вашето време прекарано с тази личност ще допринесе за вашето духовно развитие.

Вие не трябва да искате да тръгнете на кръстоносен поход и убеждавате други, че те трябва да се променят, преди те да са готови. Една кампания да промените хората или обществото просто причинява разделяне и изразходване на много от вашата ценна енергия. Вместо това можете да помогнете на хората да променят своето съзнание и създадете едно продължително подпомагане в техния живот.

Може би се чудите в тези времена, как можете да помогнете като наблегнете на социалните проблеми и на проблемите на околната среда. Едно от най-важните неща, които вие можете да направите е да помогнете на хората да се променят към по-висше съзнание. На по-високо ниво те ще поемат повече отговорност за тях самите, за тяхното общество и за околната среда. Когато едно по-високо съзнание съществува в достатъчно хора, разрешаването на тези притискащи проблеми ще бъдат намерени.

Съзнанието може да променено по един прост начин. Когато сте с деца или приятели, фокусирайте се върху това какво вие можете да направите, което ще донесе една промяна за тях. Когато се срещате с хора, помислете с какво можете да им помогнете, не какво ще получите от тях. Когато сте заедно с приятели, попитайте какво бихте могли да направите всички заедно, което ще помогне в развитието на всеки един. Попитайте себе си “Как мога да им служа с моите думи и действия?” Всеки път когато излизате от сърцето си, говорите с любов и помагате на хората да разберат своята божественост, вие променяте тяхното съзнание.

Дори когато се срещате с бизнес клиент, попитайте “Как аз мога да подпомогна живота на тази личност? Как може моята работа, продукция, съвет или услуга да упълномощят тази личност?” Когато правите това редовно, вие ще издигнете вашето приятелство на едно по-високо ниво и самият вие ще еволюирате по-бързо. Вие можете да намерите много чудесни изненади и много успехи в бизнеса, ако започнете да фокусирате към служене на други хора.

Една жена измисли една игра, за да упълномощи нейните приятелки, когато те бяха заедно. Тя пожела всички те да си представят, че това е една година в бъдещето, и си говорят за всички добри неща, които те са изпълнили през изминалата година. Тя използваше всяка възможност да привлече към хората тяхното по-висше видение за тях, което им помагаше да изразят това с думи и ги окуражаваше да създадат това. След това нейната компания беше много търсена.

Вие можете да промените съзнанието в малки деца, като се свързвате с тяхното Висш Аз, дори и само за момент. Представете си вашият Висш Аз да се свързва с Техните, казвайки им мислено: “Аз виждам красотата и светлината във теб. Аз те познавам, ти си голямото същество.” Обикновено децата отговарят по някакъв начин на вашето мълчаливо съобщение и вие ще им помогнете в тяхното духовно пробуждане.

Вие можете да помогнете за повишаване на вибрация на всеки, като си представите, че всичко, което извършвате да упълномощите други, достига до всеки друг, които се нуждае от тази помощ. Например, ако помагате на една личност, представете си, че помагате на всеки със същия проблем. Когато помагате и обичате вашето собствено дете, представете си, че вашата любов достига до всяко дете, което би могло да използва тази любов точно сега.

Рейтинг:

Свързани продукти

НАТУРАЛЕН АМЕТИСТ – камъкът на промяната
6.00
лв
100% Естествени камъни

Отзиви

Коментирай
loading...