🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Математиката и 12-тичната система

Математиката и 12-тичната система

 1. Математиката и 12-тичната система
 2. Винаги можеш да прибавиш към нещо едно
 3. Числото 666
 4. Доказателства за 12-тичната система
 5. Обобщение на изводите
 6. Решението за числото 9944

Решението за числото 9944

автор Джеймс Д. Уот, 1995:

Включвам тази част, тъй като именно случайното заиграване с числата осветява решенията и показва стъпките на процеса.

В една от многото пермутации, които съм правил, размених местата на числата 9 и 4 и ги извадих от 9944.

9944 - 4499 = 5445

Разделих 5445 на 5 и получих 1089 или 33 . Цитирам Крион "..,33 ще ви даде прозрение за моята служба". 33 може да бъде извадено точно 9 пъти от 9944, като остава 143. Друго интересно е:

332 х 9 = 992

Като съберем инкрементите на 33 с 143, получаваме следната редица:

143 + (332 х 1) = 1232             Нумерологичният сбор
143 + (332 х 2) = 2321             на всички числа
143 + (332 х 3) = 3410           в тази част е 8.
143 + (332 х 4) = 4499
143 + (332 х 5) = 5588           Нумерологичният сбор
143 + (332 х 6) = 6677           на всички числа
143 + (332 х 7) = 7766           в тази част е 26.
143 + (332 х 8) = 8855
143 + (332 х 9) = 9944

Добавянето на инкрементите на 332 може да продължи, разбира се, но е интересно какво става с 13-тото действие:

143 + (332 х 13) = 14300

По горе споменах необходимостта от калибриране на аритметичната система. Част от процеса на калибриране е "полето на числата", създавано във всяка система. За десетичната система това поле е 100, където 99 е предпоследното число. В дванайсетичната система полето е 144, а 143 е предпоследното число. Тук е дадено сравнение на двете системи. Разгледайте връзката на 1112  и 1310. (Малките цифри (12 и 10) показват просто към коя система спада числото.)

12-тична 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b 10 11...
10-тична 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Предпоследното число се състои от най-горното едноцифрено цяло число и 11, основата. Така 9 х 11 10 = 99 (десетична). А b х 11 12 = bb, като bb е 143 в десетичната система. Ако разгледате сравнителната таблица, ще видите, че 1112 = 1310. Можем да "заместим" 1112 с 13.

 • 1110  x 1112= 143
 • 143 + (332 х 1112) = 14300

Накратко, имате "прозорецът 11:11" на Крион както в"1112: 1110! Нещо повече, 3310 = 2912, a 2 + 9 = 11. Ако извадите 143 от 9944, получавате 992 .

 • 143 + 99 = 242
 • 242/2= 112

(и,.. 143 + 37- 180!)

Ако съберете 4499 + 5588 + 6677 + 7766 + 8855 + 9944 - 4Ц29.

 • 43329/33 = 1313 = 13(101)
 • 43329/13 = 3333 = 3(1111)

Освен това 33 = 1089 и е обратният ред на 99 = 9801!

Колкото до значението на всичко това, все още нямам определено мнение. Твърде ново е. Все пак ми се струва някакъв вид "свързване на системите" - може би инструмент за превод. Определено е много елегантна цифрова гатанка.

Послание на Крион относно работата на Джеймс Уот

Крион:

Е, Джеймс, ти мислиш, че формулата за трансмутация на 9944 би могла да послужи за превръщането на десетичната в дванайсетична система? Съвсем прав си, приятелю. Тя е важен инструмент и крие много пресечни точки в на пръв поглед далечни области. Така трябва да бъде! Защото накъдето и да погледнеш, виждаш 12-тична система. Така че решенията в десетичната система винаги ще сочат към дванайсетичната, а 9944 и 143 ще се показват на безброй места... като стрелки към свещената геометрия. Ако продължиш да изследваш алхимията на превръщането на 10 в 12, ще пожънеш богата реколта!

Още за числото 143

Писмо от Джеймс Уот до Лий Каръл:

Скъпи Лий,

Исках да ти покажа какво открих по отношение на 143 (основата на числото 9944). То ще повиши увереността ти относно 12-тичната система пред скептично настроената аудитория.

Скептиците нямат представа за голямата част от материала, който ти дадох. Това тук е създадено сякаш специално за теб, защото е почерпено директно от насоките на Крион. Смятам, че досега никой не го е виждал и не е събирал "две и две".

Ако прегледаш моя раздел "Математика", ще видиш пасажа "...стандартно уравнение с делене на 7, отдавна будещо възхищение с елегантните си особености". Освен това имаш моето писмо с отговора на въпроса ти относно това уравнение. Така че си запознат с него.

Реципрочното на 7 е периодична редица от 142857... Известно е, че средните числа могат да се "струпват", за да се отричат ето така:

1/.007 =  142.8571428.,.

+ 1/7   +   .1428571...

142.9999999...  или 143!

Ако си поиграем и опростим това твърдение, получаваме:

1001 = 143

7

Оказва се (ах, каква изненада), че 1001 е 91 х 11, а 91 е десетичният еквивалент на 77 от 12-тичната система!!

Това отново е прозорецът 11:11 на Крион. Което означава, че самата природа на числото 7 сочи към 12-тична симетрия! Не показва 10-тична система.

Има още много за разкриване, но не съм убеден в значението му. Нужно е внимателно изучаване; но въз основа на горното като математик смятам, че трябва да приемем явлението, че канализираната духовна същност на име Крион е действителен факт, ако изключим възможността познанието за модела на числото 7 да съществува в някоя библиотека.

Съдейки от моя ограничен опит и от разговорите с по-квалифицирани математици, тази връзка е останала незабелязана в многобройните изследвания на симетриите на числото 7, Това тук може да е първият документиран случай на извънземен източник на знания. Ако няма "предшестващо познание", тогава това е извънредно събитие!

Рейтинг:

Отзиви

Мирослав Йонев
Тоест 37се тълкува като ... триединния Бог ви приканва към неговата почивка за която пише в Библията
Мирослав Йонев
37.... тройката е символ и показва Триединството на Бог..а седмицата показва идването на почивката от Бог която е обещал на тези които Му вярват истински
Анонимен
Това е числото на дявола
Анонимен
много съм любопитен как господин Джеймс Д. Уот би направил всичките си пресмятания в даванадесетична система?
Анонимен
Исус е "починал" на 37г.
Виж още отзиви
Коментирай
loading...