🥗 Актуални продукти в промоция на NEWAGE.BG
Назад до Техника за астрално пътуване на Денинг-Филипс

Техника за астрално пътуване на Денинг-Филипс

  1. Техника за астрално пътуване на Денинг-Филипс
  2. Енергизиране на шестте центъра
  3. Хранене, дишане и избор на място
  4. Изпращане на астрална субстанция
  5. Душевно оформяне
  6. Въображаема проекция
  7. Проекция на съзнанието в астралното средство
  8. Пътуване в астралните светове

Пътуване в астралните светове

Напълно е възможно следващата ви стъпка да бъде да отидете със собственото си съзнание там, където обичайно изпращате Наблюдателя. Причината за това е, че нисшият ви аз (а оттам - и астралното ви средство за придвижване) вече ще има някаква определена представа за пътуването дотам и обратно. Освен това от впечатленията, донесени ви от вашия Наблюдател, вие ще притежавате някакво усещане за същността на това място от астрална гледна точка. Тя може в известни отношения да се различава от материалната гледна точка. Например може да откриете, че виждате материалните обекти по начин, който твърде напомня така наречената "обърната перспектива", която е характерна за традиционните ориенталски или "примитивни" европейски картини, т. е. вие виждате по-добре страните на предмета или обекта, отколкото го виждате в нормалната му физическа перспектива. Причините за това са комплексни и отчасти зависят от същността на астралния свят, отчасти от същността на астралното ви средство за придвижване, чиято "зрителна сила" е само донякъде ограничена от телесния ви навик, и в действителност има способността да ви даде един доста по-широк обхват на зрението.

Всъщност понякога твърде неочаквано може да откриете, че докато сте в астралното си средство за придвижване, виждате "тила си". С пълно основание може да решите да усвоите тази интересна способност, която скоро ще се проявява само когато имате причина да бъдете заинтересувани от онова, което е зад вас. И ако това е твърде объркващо за вас, можете твърдо да решите да виждате само по начина, по който правите това, докато сте във физическото си тяло. Някои хора решават да си представят своята Ключова фигура като някакво наметало или мантия, чиято качулка стои над главата им.

Що се отнася до допълнителните способности, онези, които страдат от някакво ограничение или недъг от рода на късогледство, глухота или липса на някакъв крайник, няма никаква нужда да повтарят този недъг и в астралното си средство за придвижване. Ако имате някакъв недъг, за вас ще бъде от изключителна полза, ако внимавате да не си го представяте във вашето астрално средство за придвижване.

Болничните заведения са открили, вследствие на опита си в тази област, че е твърде важно да обучават хората, които са загубили някакъв крайник, да поддържат в себе си едно въображаемо усещане за наличието на този крайник. Що се отнася до въпроса с късогледството, по тази тема има осъществени малко проучвания. Вие можете сами да изследвате нещата и да извлечете лична полза от това. Това може да изисква доста повече кураж и решимост, отколкото първоначално сте очаквали. Човек, който в продължение на години е свикнал с някакъв недъг или липса - например зрителна или слухова - има склонността да спре да вижда или чува, за да избегне емоционалната болка и разочарование от неуспеха си. С други думи, нисшият аз е започнал да "цензурира" усилията по посока на липсващото сетиво за да избегне или разочарование, или унижение (или дори чувства на вина, в случая с някое дете, което е било наказано за невниманието си, докато истинската причина е бил някакъв недъг). Резултатът често се изразява в това, че физическото състояние прогресивно става по-зле във всички отношения, тъй като личността прави все по-малко и по-малко усилия да използва сетивата, които притежава.

Вероятно незабавно ще бъде открито, без никаква нужда да бъде разясняван този въпрос, какъв нов стимул, подтик и окураженост ще получи личност, която се старае да усъвършенства "проблемното" сетиво до неговия максимален капацитет в астралното средство за придвижване.

След като чрез тази практика сте се усъвършенствали в контролирането на астралното средство за придвижване за кратки и познати пътувания, можете - и ще го направите - да започнете да пътувате по-надалеч. В началото се придържайте към земното ниво, което е достатъчно обширно, за да ангажира интереса на всеки за достатъчен период от време.

Едно от нещата, които може би трябва да усвоите, е да регулирате количеството от астрална субстанция, което ще вземете при вашите пътувания.

Доста често начинаещите имат склонност да извличат по-голямо количество астрална субстанция от необходимото за оформяне на тяхното средство за придвижване. Същото важи понякога и за Формулата на Наблюдателя и вие можете и в двата случая да се натъкнете на нещо твърде объркващо и нежелано, когато хора, които не са изявени психици, усетят действия, които не сте възнамерявали да афиширате. Разбира се, твърде малко хора могат да бъдат по-добри психици, отколкото вие смятате, но ако това важи за повечето от приятелите ви, вие можете да използвате и по-голямо количество астрална субстанция; докато ако искате да избягате от погледа на онези, които са "психично надарени", най-доброто, което можете да направите, е да използвате по-малко количество астрална субстанция.

От друга „страна, ако желаете да отдадете "лечение"(енергия или астрална субстанция) на някого,докато сте в астралното си средство за придвижване, то тогава вероятно ще желаете да имате на разположение по-голямо количество астрален материал, отколкото нормално използвате. Изтеглете го чрез нишката от физическото тяло. Това се прави чрез въображаемо усилие за "пожелаването", "възнамеряването" на това чрез нишката, плюс едно чувство, подобно на усещането при вдишването на въздух. Не е нещо необичайно човешкият език да е доста оскъден на точни и подходящи думи за описание на някое чисто астрално преживяване, така че тези сравнения могат да са само насочващи указания за усещания и техники, които ще усвоите чрез опита.

Що се отнася до метода за прехвърляне на енергия към някого, най-сигурният начин да направите това е начинът, по който бихте го направили, ако бяхте във физическото си тяло, т. е. да насочите енергията чрез ръцете на астралното си средство за придвижване така, както бихте я насочили и отделили чрез физическите си ръце. Но една от вероятните разлики ще бъде тази, че докато правите това в състояние на астрална проекция, енергията или субстанцията, която отдавате, ще бъде видима за вас и няма да полагате усилия за визуализирането й.

В някой момент на астралните си проучвания вероятно ще ви се прииска да видите някои от "обитателите" на астралния свят - Елементалите. Тяхното голямо разнообразие и вариантност отразява чудната същност на самия астрален свят, който включва в себе си множество нива и много видове същества. Неприятният тип същества, твърде рядко могат да бъдат срещнати в настоящия или минал човешки обхват. Така че, ако искате да се срещнете с Елементалите, отидете астрално до някоя област в провинцията. Един опитен астрален пътешественик ще отиде на избраното място физически и чак после ще се отдели от оставеното си в хотелското легло физическо тяло, но докато нямате достатъчно практика зад себе си, препоръчително е да напускате тялото си само от защитеното място в дома си.

А след това, когато сте в подходяща и спокойна поза в астралното си средство за придвижване, изпратете обратно "по нишката" част от астралната си субстанция, така че да се пренесете на по-малко материалните нива. Не прекалявайте с това. Помнете, че различните "нива" в астралния свят не са като различните нива, които можете да стигнете, например с асансьор, където е важно да не спирате между етажите. Където и да спрете в астралния свят, вие ще откриете, че се намирате някъде. Но при осъществяването на първите ви проучвания отвъд земното ниво има няколко неща, които трябва да знаете.

Първото от тях е, че колкото по-надалеч пътувате от земното ниво и колкото повече астрален материал изпращате обратно, толкова повече начинът ви на движение ще се различава от физическия ви начин на придвижване. Донякъде забелязваме нещо подобно на това във физическия живот, когато се изкачваме по някоя висока планина; но там можем да изоставим само част от товара си, но не и да намалим обема на земните си тела така, че те да посрещнат новите изисквания към тях.

Като цяло, някои астрални пътешественици никога не съзнават, че изпращат субстанция обратно по нишката; има и мнозина, които никога дори и не помислят за нишката. Ако те искат да достигнат до по-високо ниво или по-малко физическо ниво, те просто "пожелават" да са там и самият акт на прехвърляне се погрижва за излишната астрална субстанция. Във всеки случай вие ще откриете, че за придвижване към по-високи нива трябва да се използва едно по-плъзгащо се плавно движение.

На практика съществуват ограничения в нивата на издигане в астралния свят, които можете да достигнете. Тези ограничения зависят в някаква степен както от количеството опит, което имате, така и от типа личност, която сте. Да се достигне до по-високи нива наистина изисква някаква степен на посветеност, отдаване, нещо, което преди е било изразявано с думите "откъсване от земните неща". Но ако трябва да бъдем честно, тук става дума за по-ускорен път, основан на "морални" ценности или пък на принципа "каквото е правилно за някой, е погрешно за друг". Всеки трябва сам да вземе своето решение.

А целият величествен астрален свят е там, със своите обитатели: от онези същества - някои необикновени и фантастични, някои наистина приятни - които наричаме природни духове, до онези висши и чудесни същности от жива светлина, които наричаме ангели. Всички те присъстват на собствените си нива - с някои можем да разговаряме, а на други само да се възхищаваме.

За вас може да бъде известна изненада, че "ангелите" са причислени към "астралните" същества. Това ви даде една вярна представа за необятността, красотата и величието на астралния свят, както и за вълнението и тръпката при изследването му. Някои окултисти обичат да говорят с тон на критика и отрицание за някои явления като само за "астрални". Или те не знаят какво говорят, или само претендират за висше духовно развитие, което не притежават. Няма нито един истински светец, мистик или адепт, който да е изразил нещо друго освен любов, възхищение и преклонение към невероятния астрален свят.

Това е вярно дори и за материалния свят, а колко повече ще важи то за астрала.

Рейтинг:
4.8/5 на базата на 4 оценки

Отзиви

Коментирай
loading...