Назад до Запознаване с пътуването извън тялото

Опитност извън тялото

  1. Опитност извън тялото
  2. Тълкувания на опитността извън тялото
  3. Етапи на отделянето от тялото
  4. Факти за опитност извън тялото

Опитност извън тялото (Out-of-body experience) е преживяване, в което съзнанието се отделя от физическото тяло на преживяващия. По време на това преживяване съзнанието се намира в едно от фините тела на човека. Чрез тези тела съзнанието ни може да се придвижва в пространството, да посещава по-висши измерения и реалности, и да наптрупва опитност. При това преживяване съзнанието е будно и преживяващият има пълен контрол над себе си, като след преживяването си спомня всичко с голяма яснота.

Какво се отделя от тялото

Човека има няколко по-фини тела около физическото. Най-плътните от тях са етерно, астрално и ментално. Етерното се простира на няколко сантиметра около физическото тя и е негово точно копие. То прилича на наелектризирано поле. Астралното е по-фино и няма конкретна форма. Някои от тези тела са видими за ясновидците и с помощта на кирлиановата фотография.

Най-често при опитност извън тялото се отделя астралното тяло и по-висшите тела. С него съзнанието може да пътува в по-висши реалности, които са на много по-висока вибрация от физическия свят.

Астралното тяло няма форма. Обикновено първите минути след напускане на физическото тяло, астралното тяло копира неговата форма, като постепенно тази форма се размива и приема вид на кълбо от енергия. Ако пътуващият положи усилие може да задържи формата на физическото тяло или всякаква форма която желае.

Къде пътува съзнанието

Чрез физическите сетива човек възприема една много малка част от действителността. Според някои източници това е приблизително 1/700 от всички енергийни спектри и равнини. При опитност извън тялото съзнанието може възприема много по-голяма част от действителността - цветове, форми и енергии, които иначе не могат да бъдат възприети. По време на такова преживяване съзнанието може да променя вибрацията си като с това започва да възприема по-фините измерения и светове. Основните светове които посещава съзнанието при опитност извън тялото са:

Физически свят - при тези преживявания се въприемат почти същите неща както с физическото тяло. Наричат се още real-time zone проекция. Преживяващия може да посети различни места на Земята, свои близки, да присъства на събития без да бъде видян от хората. След такова преживяване наблюдаваните хора потвърждават, това което е видял човека в своето преживяване, което е едно от основните доказателства за това състояние. Особено много такива данни има при опитностите от вида Преживявания близки до смъртта. При опитност във физическия свят съзнанието може да срещне и наскоро починали хора. Обикновено това са загубени и неосъзнати души, които са останали в нисшите светове. Те не осъзнават че физическото им тяло е мъртво и се опитват да се включат в земния живот, като се опитват се неуспешно да привлечат вниманието на хората, да водят разговор с тях, да боравят предмети.

Астрален свят - астралният свят се състои абстрактни елементи, като изображения, звук, мисъл, памет и емоции. Преживяванията в него се наричат астрална проекция. В астралния свят не съществува време, или по-скоро времето не е линейно а сферично и съществува само в състояние "сега". Тези преживявания е трудно да бъдат доказани. В астралния свят съществуват форми подобни на физическия свят, но много по-фини. Мисълта насочва енергията която се скупчва и образува форми. Концентрираната и постоянна мисъл прави формата все по-ясна, устойчива и склонна да се материализира. Астралния свят е пълен с такива мисъл-форми създадени от хората. Те са много фина материя, полуматериални и се движат в пространството. Тези форми могат влияят на хората по негативен или позитивен начин взависимост от вибрацията на човека. Негативно мислещия човек излъчва и привлича негативни мисли. Това е в подкрепа на ползата от позитивното мислене. В астралния свят съзнанието може да осъществява контакт с друг астрални същества.

Духовен свят - Този свят носи преживяване на духовна опитност. Преживяващия изпитва най-висшите състояния на безусловна любов, екстаз, радост и разбиране, единство на вселената, разбиране на смисъла на живота. В такова преживяване обикновено се разбира смисъла на всичко - преживяващия осъзнава своя висш Аз, от къде идва, вижда предишните си животи и целия план на съществуването. Това са най-дълбоките преживявания, които носят най-голяма опитност и променят коренно човека и неговия живот след това. Те са основна цел на търсещите опитност хора, които практикуват опитност извън тялото.

Сънят - вид несъзнателно отделяне от тялото

По време на сън съзнанието също напуска физическото тяло. Тогава обаче съзнанието не е будно и при събуждането му съня не може да бъде припомнен точно, тъй като мозъка се опитва да го итерпретира с ограниченото познание, което е налично в паметта. Това е причината много сънища да са на пръв поглед несвързани и объркани, тъй като голяма част от тях е автоматично отхвърлена от мозъка, а друга част е свързана с най-близката асоциация, с която той разполага. Изключение правят ярките сънища, при които в даден момент съзнанието се събужда в някаква степен и може съзнателно да контролира съня. Въпреки това яснотата на такива сънища не може да достигне тази на съзнателно предизвиканите опитности извън тялото.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 1 оценка

Свързани продукти

Отзиви

Коментирай
loading...